Jun 18, 2019   9:04 a.m. Vratislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The national representation
Written by (author): Bc. Petra Laktišová
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štátna reprezentácia-dar
Summary:Výber témy ma podnietil zaoberať sa na prvý pohľad jednoduchou tematikou preberania reprezentatívnych darov od vysoko postavených štátnych úradníkov. Mojim cieľom bolo interaktívne zapojiť obdarovávanú osobu do samotného aktu a tak jej priblížiť vybraný kúsok slovenskej kultúry. Priradením iných funkcií predmetu, ktorý sa ľuďom nevyhnutne spája s mletím kávy som sledovala najmä moment prekvapenia. Predmet zároveň nadobudol iný ako estetický rozmer, ktorý jediný mu pod vplyvom zdokonaľujúcich sa technológii ostal. V konečnom riešení som spojila zrakový, sluchový a hmatový vnem a vytvorila Mlynček na kultúru, ktorý pri otáčaní kľukou prehráva melódiu a v okienku strieda v súlade s melódiou rázovité obrázky približujúce tú ktorú oblasť kultúry, či krásu slovenskej krajiny. Sled obrázkov vytvára krátky príbeh. Aj pri výbere prostriedkov na komunikáciu celkovej myšlienky som mala snahu zachovať istého "retro ducha" objektu. Práca obsahuje myšlienkové postupy, popisy riešenia vonkajšieho vzhľadu i vnútorných mechanizmov, ale aj výber materiálov a technológii na ich spracovanie.
Key words:mlynček, reprezentácia, kultúra

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited