Jun 27, 2019   2:34 p.m. Ladislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Design as an important aspect of business in Slovakia
Written by (author): Ing. Tomáš Nagy, ArtD.
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Dizajn ako dôležitý aspekt úspechu v podnikaní na Slovensku
Summary:Každá z firiem v podnikateľskom prostredí prikladá odlišnú hodnotu a pozíciu dizajnu v ich podnikateľskom úspechu. Taktiež implementácia dizajnérskeho procesu vo firme je veľmi rôzna a vo väčšine malých a stredných firiem skôr ojedinelá. Na Slovenskom trhu môžeme pozorovať mierne stúpajúcu krivku pochopenia podnikateľov dôležitosti dizajnu ako prostriedku budúceho úspechu firmy. Otvorenie Európskeho trhu, a tým zvýšenie konkurencie na Slovenskom trhu postupne mení aj správanie sa firiem a zvyšovanie nárokov zákazníkov na kvalitu a invenciu. Pozícia investícií firiem do dizajnu ako aj do celkovej firemnej identity sa síce zlepšuje, ale stále nedosahuje hmatateľné výsledky a hlavne je často nesystémová. Cieľom mojej práce je získanie základných dostupných údajov vplyvu dizajnu na podnikateľský úspech ako aj hodnotenie podielu dizajnu na úspechu firmy. Zároveň je mojím cieľom priniesť nové poznatky implementácie dizajnu v firemných procesoch. Poukázať na dizajn ako na dôležitý prvok v inováciách. Nahliadnuť do procesu firiem akým spôsobom sa jednotlivé zložky vo firme podieľajú na vzniku dizajnu a ozrejmiť pre Slovenských podnikateľov, ale aj dizajnérov pojem dizajn manažment, ktorý je u nás pomerne neznámy, ale vo svete je to v súčasnej dobe braný ako dôležitý nástroj pre úspech dizajnu a firmy zároveň. Na základe výskumného dotazníka a osobných skúseností pri realizáciách dizajnov som sa snažil získať základné údaje, ktoré ukazujú stav, pozíciu a úspech dizajnu v podnikaní z prostredia slovenských firiem.
Key words:Kreativita, Dizajnérske myslenie, Kreatívne myslenie, Dizajn Manažment, Design Management, Dizajn, Inovácia, Konkurencieschopnosť, Meranie úspechu, Podnikateľské prostredie, Úspešný dizajn


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited