Jun 20, 2019   11:07 p.m. Valéria
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Design and materials in mutual interaction
Written by (author): Mgr. art. Ing. Peter Varga, ArtD.
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Dizajn a materiály vo vzájomnej interakcii
Summary:Táto dizertačná práca sa zaoberá materiálmi v tvorbe priemyselného dizajnéra. Skúma a popisuje vplyv materiálov na ľudské vnímanie a zmysly, rolu materiálov v procese dizajnérskej tvorby a venuje sa problémom energie a ekológie v kontexte materiálov a dizajnu. Prináša tiež sumár najviac používaných materiálov v dizajne s popisom ich vlastností, použitia a názorných ukážok. Cieľom je priniesť zaujímavé informácie, vytvoriť podnety na zamyslenie a inšpirovať čitateľa. Práca prepája informácie z rôznych oblastí - strojárstva, chémie, technológie, konštruológie, materiálov, psychológie, sémantiky, umenia, histórie či ekológie - a snaží sa selektovať tie poznatky, ktoré sú pre dizajnéra dôležité. Študentom dizajnu chýba podobne zameraná literatúra, čo môže byť prínosom pre pedagogický proces vzdelávania študentov dizajnu. Obohatiť by mala aj poznanie samotných dizajnérov a tvorcov.
Key words:dizajn, materiál, forma, interakcia, vnímanie, výber, vlastnosti, ekológia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited