Jun 16, 2019   9:26 p.m. Blanka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:unconventional shelf object
Written by (author): Mgr. art. Mária Majerník Ordódy
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nekonvenčný úložný objekt
Summary:Cielom mojej bakalárskej práce bolo navrhnúť nekonvenčnú poličku na knihy a osobné predmety, pričom by okrem funkčnosti, spĺňala aj funkciu výtvarno - estetickú. Inšpirovaná tvarom mozgu, položená či už voľne v priestore, alebo pri stene, pôsobí ako veľká skulptúra. Organický tvar mozgu ponúka hravé riešenia pri uskladňovaní predmetov. Polica je rozdelená na štyri hlavné časti podla lalokov v mozgu. Každý lalok slúži ako centrum pre rôzne vnemy, či zmysli, podla čoho môžu byť aj predmety do políc ukladané tématicky.
Key words:skulptúra, mozog, polica

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited