22. 7. 2019  11:43 Magdaléna
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identifikační číslo: 429
Univerzitní e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Ústav dizajnu (FA)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Detský svet
Autor: Mgr. art. Veronika Popracová
Pracoviště: Ústav dizajnu (FA)
Vedoucí práce: doc. akad. soch. Peter Humaj
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Detský svet
Abstrakt:POPRACOVÁ, Veronika: Detský svet. [Bakalárska práca] -- Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. Fakulta architektúry; Ústav dizajnu. -- Vedúca: doc. akad. soch. Peter Humaj Bratislava: STU, 2010, Detský svet charakterizuje obdobie ľudskej osobnosti, ktoré začína obdobím batoľaťa a končí sa predškolským vekom. Tieto dve odvetvia som sklbila do jedného názvu ,,detský svet'' predovšetkým preto, lebo je to obdobie uvedomovania si vlastnej osobnosti, avšak ešte neovplyvnenej školou a inými povinnosťami. V rámci dizajnu je to obdobie veku, kedy už dieťa nie je ochotné používať detskú sedačku na jedenie, nie je ochotné komunikovať s dospelými ako keby boli deti, nie je ochotné robiť činnosti s pomocou dospelých. Dieťa v tomto veku potrebuje mať svoj vlastný pracovný priestor, svoj vlastný priestor pre hru a hlavne priestor na jedenie. Ide predovšetkým o samostatný priestor pre jednotlivca, kde môže vykonávať všetky činnosti bez ohľadu na pohlavie, sexuálnu orientáciu, štýl života, etnickú príslušnosť, či náboženstvo. V prílohe v práci je vysvetlené obdobie veku medzi dvomi a šiestimi rokmi z pohľadu vývoja hrubej a jemnej motoriky, kognigtívneho vývoja, či z pohľadu emočného a sociálneho vývoja. Mojím cieľom bolo pochopiť toto obdobie a navrhnúť detský stolík, ktorý zodpovedá potrebám dieťaťa práve v tomto období, ktorý ho bude v pozitívnej forme smerovať vpred a rozvinie mu jeho kreativitu. Prvá časť ponúka taktiež stručný prehľad vývojovej psychológie ľudskej osoby od narodenia, až po smrť. Druhá kapitola sa obšírnejšie venuje problematike detí v danom období dva až šesť rokov.
Klíčová slova:Dieťa, hra, vek

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně