20. 7. 2019  18:03 Iľja
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identifikačné číslo: 429
Univerzitný e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Ústav dizajnu (FA)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Detský svet
Autor: Mgr. art. Veronika Popracová
Pracovisko: Ústav dizajnu (FA)
Vedúci práce: doc. akad. soch. Peter Humaj
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Detský svet
Abstrakt:POPRACOVÁ, Veronika: Detský svet. [Bakalárska práca] -- Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. Fakulta architektúry; Ústav dizajnu. -- Vedúca: doc. akad. soch. Peter Humaj Bratislava: STU, 2010, Detský svet charakterizuje obdobie ľudskej osobnosti, ktoré začína obdobím batoľaťa a končí sa predškolským vekom. Tieto dve odvetvia som sklbila do jedného názvu ,,detský svet'' predovšetkým preto, lebo je to obdobie uvedomovania si vlastnej osobnosti, avšak ešte neovplyvnenej školou a inými povinnosťami. V rámci dizajnu je to obdobie veku, kedy už dieťa nie je ochotné používať detskú sedačku na jedenie, nie je ochotné komunikovať s dospelými ako keby boli deti, nie je ochotné robiť činnosti s pomocou dospelých. Dieťa v tomto veku potrebuje mať svoj vlastný pracovný priestor, svoj vlastný priestor pre hru a hlavne priestor na jedenie. Ide predovšetkým o samostatný priestor pre jednotlivca, kde môže vykonávať všetky činnosti bez ohľadu na pohlavie, sexuálnu orientáciu, štýl života, etnickú príslušnosť, či náboženstvo. V prílohe v práci je vysvetlené obdobie veku medzi dvomi a šiestimi rokmi z pohľadu vývoja hrubej a jemnej motoriky, kognigtívneho vývoja, či z pohľadu emočného a sociálneho vývoja. Mojím cieľom bolo pochopiť toto obdobie a navrhnúť detský stolík, ktorý zodpovedá potrebám dieťaťa práve v tomto období, ktorý ho bude v pozitívnej forme smerovať vpred a rozvinie mu jeho kreativitu. Prvá časť ponúka taktiež stručný prehľad vývojovej psychológie ľudskej osoby od narodenia, až po smrť. Druhá kapitola sa obšírnejšie venuje problematike detí v danom období dva až šesť rokov.
Kľúčové slová:Dieťa, hra, vek

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene