Jun 19, 2019   9:16 p.m. Alfréd
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Furniture solitaire - shelving system
Written by (author): Mgr. art. Veronika Domoráková
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nábytkový solitér
Summary:Zámerom bakalárskej práce bolo vytvoriť zaujímavý nábytkový solitér, ktorého základnou myšlienkou by bola variabilnosť usporiadania jednotlivých komponentov. Základná idea prihliada na predstavy a potreby mladého človeka, ktorý sa začína osamostatňovať a zariaďuje si svoje prvé bývanie. Predmetom práce je variabilný a mobilný policový systém, ktorého základnou charakeristikou je možnosť ľubovolného nakombinovania jednotlivých dielov na základnom paneli podľa predstáv zákazníka. Jeho prednosťou je, že nenarúša steny, a práve vďaka umiesteniu na základnom paneli je premiestniteľný. Ďalšou pridanou hodnotou je možnosť o doplnenie grafikou. V práci sa prejavuje snaha odlíšiť policový systém od ostatných, ktoré sú na trhu a ponúknuť človeku možnosť individualizovať si vlastný priestor.
Key words:policový systém, modulárny systém, panelová doska, variabilnosť a mobilnosť, grafický prvok

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited