Jun 24, 2019   10:16 p.m. Ján
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Furniture for children
Written by (author): MA. Vanda Gábrišová
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Detský nábytok
Summary:Cieľom mojej bakalárskej práce je ponúknuť alternatívu ku klasickým dreveným hojdacím koníkom, ktoré majú iba jednu funkciu (hojdanie) a detským stoličkám. Mojou úlohou bolo navrhnúť a zhotoviť detský rozoberateľný, variabilný nábytok odkazujúci na ľudovú tvorbu ktorý je šetrný k životnému prostrediu a spĺňa ergonomické, funkčné, technické, ekonomické, estetické vlastnosti a je zaujímavý pre cieľovú skupinu pre ktorú je určení -- pre deti v predškolskom veku (1,5 až 4 roky). V práci sa zaoberám históriou hojdacích koníkov, trendmi v oblasti detského nábytku, jeho účelnosti a funkcii, odkazu na ľudové umenie a konštrukčným a výrobným riešeniam. Popisujem v nej proces tvorby od prieskumu -- rešerše, inšpirácie až po výsledný dizajn výrobku. V prílohe sa nachádzajú 2D návrhy -- skice, 3D vizualizácie, fotografická dokumentácia ktorá dokumentuje priebeh celého navrhovania. Výsledkom mojej práce bude nábytok ktorý ponúka 3 varianty používania: stolička, hojdací koník, a hojdacie kreslo.
Key words:hojdací koník, stolička, ľudové umenie, folklór, hojdacie kreslo, detský nábytok

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited