Jun 19, 2019   11:11 p.m. Alfréd
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Furniture solitaire
Written by (author): Mgr. art. Erika Čúzová
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nábytkový solitér
Summary:Témou mojej bakalárskej práce je Nábytkový solitér. V rámci tejto rozsialhej témy som si zvolila za cieľovú skupinu, deti. Aby som sa posunula k samotnému návrhu, som pojem detského nábytkového solitéru zúžila a zamerala som sa na detské úložné priestory. V návrhu som sledovala mnohé dôležité faktory, ktoré môžu ovplyvniť vhodnosť detského nábytku všeobecne. Prihliadala som na vývinové fázy dieťaťa z hľadiska psychického aj fyzického a takú istú dôležitosť som priradila aj požiadavkám na nábytok určený deťom. Písomnú časť svojho projektu som usporiadala do troch častí. Prvá časť je zameraná na históriu detského nábytku. Mojou snahou bolo získať informácie o vývoji detského nábytku celkovo, a neskôr sa zamerať aj na historické detské úložné priestory. V druhej časti sa nachádzajú informácie o súčasnom stave detského nábytkového dizajnu, kde riešim problematiku prístupu dizajnérov k detskému nábytku. Obe predošlé časti sú doplnené obrazovou dokumentáciou. Tretia časť obsahuje môj vlastný návrh. Vysvetlenie slova solitér, zadanie charakteru detského nábytku, presné zameranie na cieľovú skupinu, určenie cieľov, sledovanie vývinových potrieb dieťaťa danej vekovej skupiny. Text je podložený dokumentáciou navrhnutého produktu, co predstavujú skice, vizualizácie, model a plagát. V závere sa nachádza moje vlastné hodnotenie projektu, kontola splnenia mnou zadaných cieľov.
Key words:detský nábytok, bezpečnosť, predškolský vek

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 3 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited