Jun 16, 2019   9:16 a.m. Blanka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:multipurpose furniture for preschool institutiones
Written by (author): Mgr. art. Daniela Tenglerová
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Viacúčelový objekt do predškolských zariadení
Summary:Práca sa zaoberá teoretickými východiskami a praktickými nápadmi procesu tvorby objektu detskej stoličky a stolíka pre deti v predškolskom veku. Cieľom práce je navrhnúť stoličku a stôl spĺňajúce všetky dôležité kritériá, uspokojujúce ergonomickú a vizuálnu náročnosť produktov pre deti. Súčasťou cieľa je tiež požitie alternatívnych recyklovaných materiálov, ktoré by mohli byť jedným z nových elementov pri výrobe detských nábytkov. Práca poskytuje náhľad do histórie a do rôznorodých riešení dnešných dní, poukazujúc na ich nedostatky. Zaoberá sa aj popisom riešení, použitých pri zhotovení konečného objektu. Okrem iného práca rozoberá bezpečnosť detí, teda dôležitú súčasť ergonomického hodnotenia produktu, určeného pre túto kategóriu. Na záver sú priložené dokumenty, pre priblíženie procesu samotnej tvorby záverečného modelu - vizualizácie, technická dokumentácia a fotografia modelu.
Key words:detská stolička, deti predškolského veku, recyklovaný silikón

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 2 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited