Jun 16, 2019   7:38 p.m. Blanka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Emergency Camping Tent
Written by (author): Mgr. art. Lenka Mešťanová
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Núdzové turistické spanie
Summary:MEŠŤANOVÁ, Lenka: Núdzové turistické spanie. [Diplomová práca]. -- Slovenská technická univerzita. Fakulta architektúry; Ústav dizajnu -- Vedúci diplomovej práce: doc. Akad. soch. Peter Humaj, Bratislava: FAÚD, STU, 2009, 44 strán. Hlavnou témou diplomovej práce je turistický stan na núdzové využitie. Práca je rozdelená na päť hlavných časti; prvá je historický vývoj, druhá súčasný prehľad, tretia obsahuje komplexné informácie o stanoch, štvrtá je proces navrhovania, ktorý zahŕňa prvotné škice a vizualizácie a posledná opisuje celkový konečný návrh. Stan je stan vhodný na jednoduchú turistiku alebo na kratšie cyklistické výlety. Mal by byť vhodným prostriedkom ako prečkať noc v relatívnom pohodlí. Využíva systém samonosnej nafukovacej vnútornej kostry, je jednovrstvový. Rozmery sú prispôsobené pre jedného človeka (v prípade núdze pre dvoch) aj s batožinou. Tvar podlahy a rozmiestnenie prútov je výsledkom vývoja inšpirovaného prírodnými obydliami. Kľúčové slová: Stan. Spanie. Obydlie. Núdzový. Turistický. Sólo turistika. Nafukovanie. Mušľa. List. PVC. Zváranie plastov. Cyklistické výlety. Samonosná kostra. Jednovrstvový. Relatívne pohodlie. Vetrací systém.
Key words:nafukovať, stan, turistika


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited