Jun 24, 2019   10:59 a.m. Ján
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Porcelain set
Written by (author): Bc. Petra Puškárová
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Porcelánový set
Summary:PUŠKÁROVÁ, Petra: Porcelánový set. [Bakalárska práca] -- Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. Fakulta architektúry; Ústav dizajnu. -- Vedúci: doc. akad. soch. Peter Humaj Bratislava: STU, 2011, Konzumácia niektorých špecifických druhov potravín je ovplyvnená ich pôvodom a kultúrou oblasti, v ktorej vznikli. Sushi má v krajine svojho pôvodu tisícročnú tradíciu v príprave aj v stolovaní, ja som sa pokúsila vo svojej práci posunúť toto stolovanie aj pre širší záber ľudí ako komerčnejšie stolovanie v prostredí dnešnej modernej spoločnosti, hlavne pre prostredie recepcií a aukcií kde sa aj neznalí konzumenti môžu po prvý raz stretnúť s týmto pokrmom. Tvarovo som ho prispôsobila ľudskej anatómii a spôsobu jedenia, pri ktorom je človek v pohybe, čo absolútne popiera pôvodný spôsob podávania tohto jedla, a zároveň odkazuje na Japonskú tradíciu skladania papiera- orgiami, ktoré mi bolo tvarovou inšpiráciou. Hlavnou myšlienkou však bolo poukázať na tragické udalosti, ktoré sa stali v Japonsku v nedávnej dobe, a pomoc zasiahnutým ľuďom aspoň malou čiastkou, ale hlavne tým, že osoba, ktorá si chce na sushi pochutnať si pri pohľade na tanier z ktorého ide jesť, spomenie na krajinu jeho pôvodu. Práca sa venuje tradícii v konzumácii a príprave sushi, výrobe a technológii keramiky (porcelánu), a v neposlednom rade charitatívnym a nadačným organizáciám.
Key words:stolovanie, tradícia, charita, sushi

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited