Jun 20, 2019   5:45 a.m. Valéria
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Heating element - radiator
Written by (author): Mgr. art. Zuzana Hricová
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Výhrevné teleso - radiátor
Summary:Návrhom prenosného radiátora som sa snažila dosiahnuť produkt, ktorý bude nielen elegantný svojím tvarom a ľuďom zdraviu prospešný, ale, ktorý bude môcť byť na Slovensku jednoducho vyrobiteľný. Mojím cieľom bolo vniesť do industriálneho dizajnu ducha estetiky a vyjadriť moju náklonnosť k prírode, drevu, v podstate preniesť prírodu do interiéru. Kládla som veľký dôraz predovšetkým na ľahkosť, k čomu ma priviedli vlastnosti u nás veľmi používaného materiálu, ktorým je hliník. Na funkčnú realizáciu by som použila našu ľahkú, najviac vyskytujúcu sa drevinu, ktorou je smrek. Dôležitou súčasťou je použitie infračerveného filmu, ktorý umožňuje taký istý príjemný pocit, ako slnečné žiarenie. Nahrádza teplo slnka a poskytuje nám nielen dobrý telesný a duševný stav, ale priaznivo pôsobí aj na naše zdravie. Mojou snahou a cieľom bolo radiátor funkčne vyrobiť, čo sa mi však nepodarilo vzhľadom k času, pretože zavádzanie elektriny je vždy veľmi zložité a náročné, a je treba daný produkt viac krát testovať a dodržiavať stanovené normy. Avšak zvolila som realizáciu prototypu v mierke 1:1, k lepšej predstavivosti. V kapitole História som spomenula stručný prierez vývoja radiátorov v minulosti. Ďalšia kapitola Rešerš poukazuje na trendy súčasnosti a nájdete v nej aj dizajn, ktorý ma inšpiroval pri mojej tvorbe. V stati Vývoj návrhu som zhrnula postupný priebeh navrhovania, moje nápady a myšlienky. Myslím, že ciele, ktoré som si stanovila, som splnila, aj keď sa mi to načas nepodarilo vyrobiť funkčne. Význam mojej práce vidím v tom, že som spolupracovala s technikmi a musela som sa reálne popasovať s návrhom tak, aby bol navrhnutý presne, aby sa mohol dať do výroby, nebol finančne náročný a nezostal iba v nefunkčnom modeli.
Key words:infračervený film, hliník, industriálny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited