Jun 26, 2019   3:53 p.m. Adriána
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Mincer
Written by (author): Bc. Martin Gallo
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mlynček na mäso
Summary:Témou mojej bakalárskej práce je "Mlynček na mäso". Podstatou tejto témy je vytvoriť nový dizajn spotrebiča na spracovanie mäsa doma respektíve v malovýrobe t.j. predaj z dvora. V návrhu bolo potrebné použiť nové druhy materiálov, zohľadniť tvarovanie vzhľadom na ergonomické, hygienické a ekonomické požiadavky a vytvoriť inovatívny obal. Môj projekt pozostáva z dvoch častí. Z teoretickej, ktorá obsahuje analýzu vyššie spomenutých požiadavok na návrh spotrebiču, počnúc historickým prehľadom z tejto oblasti, materiálovým riešením, a končiac ergonomicko-technickou štúdiou. Druhá časť môjho projektu pozostáva z konkrétneho návrhu, ktorým je mlynček určený pre cieľovú skupinu malovýrobcov mäsových produktov, menších chovateľov a mäsiarov. Návrh sa vyvíjal v štyroch etapách a to: Skicovanie - vytvorenie základnej predstavy o podobe nového dizajnu mlynčeka na mäso. Tvorba vizualizácií -- dokončovanie návrhu, detailné spracovanie jednotlivých komponentov. Tvorba identity -- tvorba loga a návrh jeho použitia. Výroba modelu -- zhmotnenie návrhu v mierke 1:1. Výsledkom tejto práce je spotrebič na pomedzí domáceho a priemyselného použitia, s variabilným zdrojom energie. Obsahuje niekoľko inovácií v oblasti hygieny a ergonómie. Z estetického hľadiska vyčnieva spomedzi zariadení tohto typu, u ktorých bol dôraz na dizajn značne potlačený a celkový výsledok tohto produktu načrtáva otázky ohľadne miesta dizajnu v každodennom priemyselnom prostredí.
Key words:kompaktný dizajn, skladovateľnosť, malovýroba, variantný pohon, animálny tvar, Mlynček na mäso

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited