Jun 19, 2019   7:33 a.m. Alfréd
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Design of one track vehicles in future development trends\\(city bicycle)
Written by (author): Mgr. art. Barbora Tobolová, ArtD.
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Dizajn jednostopových vozidiel v kontexte budúceho vývoja dopravy\\(mestský bicykel)
Summary:V mojej dizertačnej práci sa zaoberám predstavením jednostopových vozidiel v kontexte budúceho vývoja dopravy, v ktorej sa neskôr zameriavam na dizajn mestského bicykla ako celku. Dizertačná práca opisuje rôzne typy vozidiel jednostopovej dopravy, a neskôr bicyklov, dostupných na trhu, históriu vývoja, materiálové možnosti a rôzne typy konštrukcií, rovnako ako rozbor a analýzu mestskej dopravy zameranej na jednostopové vozidlá . Analyzuje trendy v dizajne a predpokladá možný budúci vývoj v tejto sfére produktov. Výsledkom skúmania a hľadania nových materiálových, tvarových a funkčných východísk je samotný návrh mestského bicykla ,ponímaný vo viacerých dizajnérskych konceptoch, ktorý je víziou možného riešenia mestských bicyklov v budúcnosti. Bicykel je určený pre cieľovú skupinu mestského typu človeka. Cieľom dizertačnej práce je skĺbiť tvarové riešenia, poukázať na maximálnu adaptabilitu, nové moderné materiály a technológie výroby vo výslednom inovatívnom a tvarovo zaujímavom koncepte.
Key words:bicykel, materiály, jednostopové vozidlá, mestská mobilita

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited