Jun 16, 2019   4:32 a.m. Blanka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Ladies multipurpose bag
Written by (author): Mgr. art. Tatiana Turňová
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Opponent:Ing. Tomáš Nagy, ArtD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Dámska viacúčelová kabelka
Summary:Cieľom zadania bakalárskej práce bolo na základe doposiaľ nadobudnutých vedomostí a skúsenosti navrhnúť dámsku viacúčelovú kabelku, ktorá by spĺňala základné ergonomické kritéria. V úvodnej časti je spomenutá problematika a vývoj navrhovania kabeliek v minulosti. Hlavná časť popisuje tvarové a estetické riešenia, voľbu a výber materiálov, technologický postup výroby a vlastný dizajn. Záverom tejto práce je zhrnutie všetkých poznatkov a postrehov pri realizácií prototypu.
Key words:kabelka, koža, móda, podšívka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited