Jun 18, 2019   5:16 a.m. Vratislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Lighting Device
Written by (author): Mgr. art. Radka Ščepánková
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Opponent:Ing. Tomáš Nagy, ArtD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Svietidlo
Summary:Témou bakalárskej práce je svietidlo, ktorého návrh nie je spracovaný len na báze konkrétneho typu svietidla, ale uvažuje nad celým priestorom, ktorý je na určitú činnosť spojenú s potrebou osvetlenia spojený. Je tu snaha o prepojenie dvoch oddelených elementov, ktoré spolu síce úzko súvisia, ale väčšinou bývajú v oddelenej forme. Prvým z týchto elementov je svietidlo ako predmet, ktorý má dané svetlo vyžarovať. Druhou časťou je miesto / plocha, na ktoré toto svetlo dopadá, a ktorá je samozrejme k určitej práci potrebná. Priestor, ktorý tieto dva elementy ponúkajú, by mal vo svojej variabilite ponúkať miesto vhodné na jednoduchšiu prácu, oddych pri čítaní alebo pri podobných aktivitách, ktoré sa dajú vykonávať pri sedení na pohovke, posteli, či v kresle, prípadne slúžiť aj ako odkladací priestor. Ďalším dôležitým bodom práce je konštrukcia produktu, inšpirovaná v priemyselnom zariadení hliníkovými policovými systémami, ktorých výhoda je v ich skladateľnosti. Snažila som sa o využitie tejto vlastnosti variability, za cieľom vzniku nových produktov s pridanou estetickou hodnotou.
Key words:svietidlo, LED technológie, pracovná plocha, variabilita, konštrukčný systém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited