Jun 19, 2019   9:44 p.m. Alfréd
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Lighting Device
Written by (author): Mgr. art. Matej Rudinský
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Opponent:prof. akad. soch. Peter Paliatka
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Svietidlo
Summary:RUDINSKÝ, Matej: Lumiyo [Bakalárska práca]. Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. Fakulta architektúry; Ústav Dizajnu. Školiteľ: doc. akad. soch. Peter Humaj, ArtD. Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár. Rok 2013. Rozsah 60 strán. Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť moderné svietidlo spĺňajúce súčasné technologické, estetické a ekonomické nároky spotrebiteľa. Ďalším dôležitým aspektom tejto práce bolo neostať iba pri dizajne svietidla, ale pokúsiť sa vytvoriť taktiež alternatívu užívateľsky komfortného ovládania gestami a taktiež automatické adaptovanie svetelných podmienok na základe štandardov poskytnutých firmou OMS. Tieto atribúty umožňujú širokospektrálne využitie svietidla. Špeciálna pozornosť bola venovaná potenciálnym spotrebiteľom ako sú seniori, zdravotne ťažko postihnutí a mentálne postihnutí.
Key words:svietidlo, lampa, LED, stmievač, osvetlenie, užívateľský komfort, dizajn

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited