Jun 17, 2019   7:17 p.m. Adolf
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Lighting Device
Written by (author): Mgr. art. Roman Škorvaga
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Opponent:Ing. Tomáš Nagy, ArtD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Svietidlo
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá návrhom dizajnu svietidla. V tejto téme nájdeme experimentátorský a hravý duch dizajnu, ponúkajúci nové technologické a materiálové riešenia. Hlavným cieľom práce je snaha o dosiahnutie vyvážených proporcií a elegantnej funkčnosti. Prvá kapitola spracováva aktuálny prehľad riešení v oblasti svietidiel, podrobne analyzuje súčasné trendy v dizajne a je východiskovým zdrojom pre vlastný návrh. Druhá kapitola ponúka detailné inšpiračné, tvarové, technické, funkčné a materiálové riešenia. Tretia kapitola je vizuálnym spracovaním konceptu. Obchodným názvom svietidla je "Simplewave". Je dostupné ako závesné svietidlo. Reprezentuje koncept svetelného dizajnu vyrovnaných, čistých, geometrických tvarov vzájomne kooperujúcich a pôsobiacich na svoje prostredie. "Simplewave" je ľahko zmontovateľné, s možnosťou výberu veľkostí, farebných prevedení a svetelných zdrojov. Návrh je založený na inovatívnych myšlienkach a sofistikovaných materiálových riešeniach.
Key words:dizajn, dizajnér, technika, koncept, myšlienka, element, osvetlenie, minimalizmus, tvar, konštrukcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited