Jun 16, 2019   4:52 a.m. Blanka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title: growing dining chair
Written by (author): Mgr. art. Andrea Bundová
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rastúca jedálenská stolička
Summary:Táto diplomová práca sa zaoberá detským sedacím nábytkom určeným na stolovanie a návrhom novej stoličky s rozšírenou funkciou. Obsahuje prierez vývojom tohto druhu detského nábytku a poukazuje na materiály, ktoré sa najčastejšie aplikujú v tejto oblasti výroby. Zahŕňa tiež podrobný prieskum súčasného trhu, ktorý ponúka rôzne konštrukčné a materiálové prevedenia detských jedálenských stoličiek. Opisuje ich vlastnosti a analyzuje kritéria, ktoré boli kľúčovými v procese navrhovania. Výsledkom uvažovania, skúmania a hľadania nových možností, ktoré by takýto druh detského nábytku mohol poskytovať, je návrh rastúcej stoličky GrowLine, pri ktorom som sa zaoberala aj materiálmi vhodnými na túto aplikáciu a ergonómiou s ohľadom na antropometrické údaje, ktoré sú významnými činiteľmi pri návrhu rastúcej stoličky.V návrhu sa odzrkadľuje aj psychologický aspekt, ktorý stolička zohráva v procese sociálneho a osobnostného rozvoja dieťaťa. Projekt pozostáva z nového konštrukčného a materiálového riešenia, ktorý zohľadňuje meniace sa potreby rastúcich detí a požiadavky ich rodičov súvisiace s obsluhou a údržbou stoličky. Zameriava sa nielen na funkčnú ale taktiež na ekologickú a estetickú stránku výrobku. Cieľom diplomovej práce bolo nájsť také tvarové a konštrukčné riešenie, ktoré by umožňovalo pretváranie stoličky so zreteľom na aktuálne potreby detského užívateľa pri zvážení niekoľkých dôležitých aspektov, pozostávajúcich z bezpečnosti, ergonómie, ľahkej manipulácie a jednoduchej údržby.
Key words:ergonómia, socializácia, antropometria, variabilita, bezpečnosť , dieťa,, rastúca jdálenská stolička

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited