Jun 25, 2019   8:07 a.m. Tadeáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Ski helmet with transport bag
Written by (author): Mgr. art. Jana Filová
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Lyžiarska prilba s transportným obalom
Summary:ABSTRAKT Diplomová práca sa zaoberá dizajnom športovej prilby určenej na lyžovanie vo voľ-nom teréne a na zjazdovke. Dizajnérskemu riešeniu predchádza komplexná analýza špor-tových prílb. Zahŕňa ich historický vývoj, technickú a dizajnérsku analýzu, popisuje zranenia hlavy a ich následky a spôsoby testovania prílb. Na ňu nadväzuje obdobná analýza lyžiarskych prílb. Záverečnou časťou práce je dizajnérsky návrh lyžiarskej prilby s obalom, zahrňujúci jeho ideové východisko, koncepčné riešenie, technický a dizajnérsky rozbor.
Key words:športová prilba, lyžiarska prilba, ochrana hlavy, náraz, zranenie

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited