Jun 19, 2019   2:50 a.m. Alfréd
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Wall Installation
Written by (author): Mgr. art. Daniela Gazdíková
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Svetelná nástenná inštalácia
Summary:Táto diplomová práca sa zaoberá exteriérovým osvetlením- predovšetkým svetelnými inštaláciami, svetelnými nástennými systémami, mediálnymi fasádami a návrhom nového objektu. Obsahuje príklady konkrétnych realizácií, materiály a svetelné zdroje vhodné pre exteriérové svietidlá, požiadavky na exteriérové svietidlá, približuje problematiku fotovoltaiky. Druhá časť práce predstavuje návrh svetelnej inštalácie, ktorý prináša nový pohľad na osvetlenie v exteriéri. Štúdia obsahuje ideové a inšpiračné východiská vyúsťujúce do výsledného návrhu. Uvádza možné aplikácie- v exteriéri s fotovoltaickým článkom na fasáde budovy, v otvorených vstupných priestoroch, aplikácia v interiéri- na stene alebo na strope s článkom nahradeným farebným polykarbonátom. Práca ďalej obsahuje možnosti vytvorenia scény vyskladaním jednotlivých prvkov do rôznych obrazov, materiálové a farebné riešenie, popis jednotlivých častí, konštrukčné prevedenie, duálny spôsob el. napájania- z el siete a akumulátora, použitý svetelný zdroj- LED diódy, zabezpečenie požiadaviek krytia, kotvenie a spôsob inštalácie na fasádu- tabule obkladového materiálu al kovovú konštrukciu. Zámerom diplomovej práce bol návrh inovatívneho objektu s použitím nových svetelných zdrojov a ekologického riešenia.
Key words:exteriérové osvetlenie, fotovoltaika, solárny systém, LED diódy, svetelná inštalácia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited