Jun 17, 2019   8:40 p.m. Adolf
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:High-end audio-video unit
Written by (author): Mgr. art. Róbert Györy
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hi-end audio-video zariadenie
Summary:Táto diplomová práca je venovaná domácim "High-End" audio-video zariadeniam v segmente prehrávania, zosilňovania a úpravy audio a video signálu. Projekt sa zameriava na predstavenie histórie vývoja audio zariadení, prieskum súčasného trhu a na samotný návrh nového audio zariadenia. Popisuje jednotlivé komponenty a definuje ich pozíciu v špičkových Hi-Fi zostavách. V neposlednom rade skúma súčasné trendy v dizajne, vo využívaní nekonvenčných materiálov a úspore energií v danej oblasti. Výsledkom analýzy aktuálnych trendov, nových technologických možností a konštrukčných riešení, je vlastný návrh kompaktného AV zariadenia. Návrh počíta s integráciou niekoľkých komponentov kvalitnej Hi-Fi zostavy do objektu s jedinečným tvarovým riešením. Tento spôsob konštrukcie ponúka nový pohľad na komplexnú, často neprehľadnú, "krabicovú" aparatúru audiofila. Zaujímavá je aj aplikácia revolučného, ohybného displeja, ktorý uľahčuje manipuláciu s médiami, ako aj celkové ovládanie zariadenia. Cieľom diplomovej práce bolo dosiahnuť jedinečnú syntézu estetických kvalít, nekonvenčných materiálov a nových technológií v jedinom High-End objekte.
Key words:audio zariadenie, high-end, integrovaný

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited