Jun 19, 2019   6:58 a.m. Alfréd
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Off-road car
Written by (author): Mgr. art. Jaroslav Kovačovic
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Terénny automobil
Summary:Témou tejto diplomovej práce je návrh terénneho automobilu určeného do náročného terénu. Opisuje históriu terénnych automobilov, rôzne typy konštrukcii, dôležité parametre pre daný typ automobilov a venuje sa aj rôznym oblastiam, kde sa takýto automobil v dnešnej dobe uplatňuje. Zaoberá sa aj súčasným trendom v dizajne takýchto automobilov. Výsledkom skúmania všetkých materiálov, ktorým som sa venoval a hľadania nového riešenia je samotný návrh terénneho automobilu, ktorý je mojou víziou možného riešenia takéhoto typu automobilu. V návrhu sa snažím zachovaním primárnych vlastností, teda možnosťou prekonávať terénne prekážky, vymaniť sa z tvarovej uniformity takýchto automobilov. V práci popisujem aj možné riešenia, kde takýto automobil môže nájsť uplatnenie, napr. v armáde, v záchranných zložkách alebo ako pretekársky špeciál. Cieľom diplomovej práce bolo skĺbiť tvarové riešenie so základnými vlastnosťami daného typu automobilov vo výslednom tvarovo zaujímavom výrobku.
Key words:terénny automobil, diferenciál, armáda

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited