Jun 19, 2019   10:56 p.m. Alfréd
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Scalpel + case
Written by (author): Mgr. art. Matej Korytár
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Skalpel + obal
Summary:Diplomová práca Zafírový skalpel popisuje nový typ skalpelu so zafírovou čepeľou pre všeobecnú chirurgiu a puzd- ro na jeho uskladnenie. V teoretickej časti objasňuje vývoj, vlastnosti zafíru a jeho využitie v priemysle. Venuje sa histórii skalpelu a chirurgie. Analyzuje súčasný trh so skalpelmi a podrobne ich popisuje. Cieľom bolo vytvoriť produkt vysokej kvality pre náročnejších chirurgov, ktorý by bol alternatívou ku klasickým kovovým skalpelom. Popisuje rôzne vývojové etapy navrhovania a inšpiračné zdroje, ktoré ovplyv-nili konečné riešenie. Jednotlivé časti ako čepeľ, rúčka, kryt a puzdro sú podrobne popísané a vysvetlené. Výsledný návrh je analyzovaný z pohľadu vytýčených cieľov a miesta na trhu. Práca je doplnená o grafické riešenie, technickú dokumentáciu a vizualizácie.
Key words:Syntetický zafír , Skalpel, Medicína, Chirurgia, Zafír

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited