Jun 24, 2019   11:08 a.m. Ján
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Eyeglasses
Written by (author): Mgr. art. Eva Pavellová
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Okuliare + púzdro
Summary:Táto diplomová práca sa zaoberá dizajnom plastových dioptrických okuliarov,produktom, ktorý je nositeľom funkcie a módy. Prvá časť diplomovej práce ponúka prierez históriou, súčasných trendov, používaných materiálov, popisuje technológiu výroby plastových okuliarov, a skúma i pohľad na správne navrhnuté z hľadiska lekárskej vedy. Druhá časť sa zaoberá konkrétnym návrhom modelu. Špecifikuje užívateľa, popisuje použitý materiál a technológiu výroby, zahrňuje technické výkresy, výkresy potrebné ku výrobe a uvádza farebné riešenia a alternatívy. Zámerom diplomovej práce bolo navrhnúť okuliare pre výrobu, ktoré zohľadňujú všetky aspekty funkčnosti a estetiky.
Key words:dioptrické okuliare, okuliarové rámy, plastové okuliare

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited