Jun 24, 2019   6:12 p.m. Ján
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Timelessness in design
Written by (author): Ing. Pavol Mikuláš, ArtD.
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nadčasovosť v dizajne
Summary:Mikuláš Pavol Ing.: Nadčasovosť v dizajne (dizertačná práca); Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, Ústav dizajnu; Máj 2010; Školiteľ: Doc. Akad. soch. Peter Humaj, 56 strán O nadčasovosti v dizajne by sa skôr dala viesť filozofická debata, alebo napísať báseň, napriek tomu sme sa pokúsili tento fenomén analyzovať. Nadčasovosť sa spája s hodnotami ako trvácnosť, poctivosť, krása, hodnotami, ktoré sú v dizajne cenené a práve preto, myslíme si, že práca zaoberajúca sa nadčasovosťou má opodstatnenie a bude prínosná. Táto oblasť zatiaľ nebola teoreticky preskúmaná, i keď sa pojmy používajú v rôznych, aj nesúvisiacich významoch. Nadčasovosť sa dá vystopovať len v konkrétnych produktoch, ktoré sú považované za nadčasové, alebo v tvorbe dizajnérov, v ich filozofii, prístupe k tvorbe, či spôsobe práce. Dizertačná práca Nadčasovosť v dizajne analyzuje tento pojem, skúma názory dizajnérov- tvorcov a ľudí- spotrebiteľov. Kladie otázky, či je v súčasnosti možná nadčasovosť, alebo kto o nej rozhoduje? Túži obyčajný človek vlastniť nadčasový objekt, alebo je to len sen dizajnérov stať sa nesmrteľnými? Prostredníctvom vybraných produktov z publikácie Phaidon Design Classics, ktoré sú považované za nadčasové a s ktorými má autor osobnú skúsenosť, menuje charakteristické vlastnosti nadčasových produktov. Následne analyzuje tvorbu dizajnérov, ktorých tvorba sa vyznačuje týmito vlastnosťami alebo ktorí sa nimi programovo zaoberajú. Cieľom práce nie je stanoviť definíciu nadčasovosti, ani návod na tvorbu nadčasových produktov, ale analyzovať podmienky za akých o nej môžeme hovoriť a prispieť do debaty o hodnotách dizajnu o zodpovednosti, poctivosti či úcte k materiálom.
Key words:nadčasovosť, dizajn, funkčnosť, inovatívnosť, jednoduchosť, všednosť

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited