Jun 25, 2019   7:56 p.m. Tadeáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The luminary
Written by (author): Ing. Gabriela Špureková
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Opponent:Mgr. art. Zuzana Labudová, ArtD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Svietidlo
Summary:ABSTRAKT Špureková Gabriela : Svietidlo (Bakalárska práca) Slovenská technická univerzita v Bratislave. Fakulta architektúry, Ústav dizajnu. Vedúci záverečnej práce: doc. akad. soch. Peter Humaj Bratislava FA STU, 2014. 52 strán Koncept tohto svietidla spočíva v jednoduchosti a minimalistickom dizajne. Svietidlo je určené do exteriéru, konkrétne do okrasných jazier s čistou vodou. Hlavnou úlohou svietidla je osvetlenie rýb. Svetlo má byť efektné a upútať pozorovateľa. Určené je najmä pre súkromného užívateľa s väčším jazerom, pre reprezentačné jazerá firiem zaoberajúce sa predajom jazerných rýb, alebo pre hotely, využívajúce toto svietidlo ako dizajnérsky prvok. Zdrojom osvetlenia sú svietivé LED diódy s bielym studeným svetlom. Tento návrh využíva aj technológiu fotovoltaických článkov, čím podporuje využívanie prírodných obnoviteľných zdrojov energie.
Key words:svietidlo, objekt, ryby, jazero, LED diódy, fotovoltaické články

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited