Jun 17, 2019   1:51 a.m. Adolf
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Sewing machine
Written by (author): Mgr. art. Ivana Duračková
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Opponent:doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Šijací stroj
Summary:Abstrakt Ivana Duračková: Šijací stroj Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, Ústav dizajnu, Bakalárska práca, 38 strán, 2014 Základom konceptu šijacieho stroja Swan je spojenie funkčného a este-tického designu. Zároveň je odzrkadlením základných potrieb cieľového užívateľa. Šijací stroj Swan je univerzálny šijací stroj vhodný pre bežného používateľa, ktorý bol navrhnutý tak, aby vyhovoval pravákom i ľavákom bez obmedzení. Toto zabezpečuje jeho jednoduchý tvar a situovanie všetkých potrebných ovládacích prvkov do obvodu šijacieho stroja a v hlavici šijacieho stroja tak, aby boli ovlá-dacie prvky rovnako dostupné pre pravákov i ľavákov. Jednou zo základných inovácii tohto konceptu šijacieho stroja je použitie bezdrô-tového prenosu signálu medzi šijacím strojom a šliapacím pedálom. Súčasťou šijacieho stroja je obal, ktorý slúži pre pohodlné uskladnenie, zamedze-nie prístupu prachových častíc alebo iných nečistôt a tiež na prenos šijacieho stroja. Kľúčové slová: šijací stroj, univerzálny, bezdrôtový, bluetooth
Key words:šijací stroj, bluetooth, bezdrôtový

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited