Jun 18, 2019   11:34 a.m. Vratislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Variabletable table
Written by (author): Bc. Kristýna Matějková
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Opponent:Ing. Michal Brašeň, ArtD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        Slovak        English

Title of the thesis:Variabilní stůl
Summary:Abstrakt MATĚJKOVÁ Kristýna: Variabilní stůl (Bakalářská práce) -- Slovenská technická univerzita, Fakulta architektury, Ústav dizajnu- vedoucí závěrečné práce: akad. soch. Peter Humaj- Bratislava: FA STU 2014 55 s Cílem zadání této práce bylo navrhnout variabilní pracovní stůl sloužící ke skicování. Z důvodu změny polohy při práci byl největší důraz kladen na variabilitu, naklonění samotné pracovní desky a na flexibilitu nohou. Stůl je určen do uměleckých ateliérů, popřípadě do škol. Teoretická část nás obeznámí s poznatky či informacemi, které jsou bezprostředně spjaty s produktem. Jedná se především o historický kontext, ergonomii a nechybí ani rešerš podobných výrobků na trhu. Praktická část seznamuje čitatele s realizací jednotlivých částí produktu, použitím materiálů a tvarů. V jednotlivých kapitolách budete obeznámeni s danou problematikou a informacemi s tímto produktem spojenými. Celá práce je doprovázena obrazovými materiály, které usnadňují čtenáři pochopení a orientaci v tématu.
Key words:stůl, skicování, variabilita, snadná manipulace

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited