Jun 27, 2019   4:09 a.m. Ladislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Scout robot
Written by (author): Mgr. art. Paula Lišková
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Opponent:Ing. Tomáš Nagy, ArtD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Robot prieskumník
Summary:Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť jednoduchého, odolného, prieskumného robota. Základnou požiadavkou pri jeho návrhu bolo vymyslieť tvarovo jednoduchý design robota- obojživelníka, ktorý dokáže zdolať rôzne nerovnomerné povrchy ako je piesok, bahno, tráva, kamene, voda alebo sneh. Robot je primárne určený do oblastí, ktoré sú pre človeka životu nebezpečné (časti zasiahnuté prírodnými katastrofami, vojnou zničené územia, ... ). Na druhej strane by mohol hliadkovať napríklad pri pobreží, na veľkých rozľahlých plochách (letiská) a monitorovať tak prípadného narušiteľa objektu. V prípade, že návrat robota je znemožnený vysokou prekážkou, zasypaním, či inými nepredvídateľnými okolnosťami, robot má po odoslaní kamerových nahrávok možnosť samo- deštrukcie. Poslednou požiadavkou je jeho nízka servisná, finančná náročnosť a ekonomická dostupnosť.
Key words:guľový robot, prieskumný robot, záchranný robot, terén, exteriér

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited