Jun 17, 2019   8:59 a.m. Adolf
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of seating units for university campus
Written by (author): Mgr. art. Klára Veselá
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Opponent:doc. Ing. arch. Jana Vinákčiková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Dizajn mobiliáru pre univerzitný kampus
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce bol návrh mobiliáru do verejných priestorov univerzitného kampusu. Snažila som sa hľadať riešenie vyhovujúce potrebám študentov v čase mimo výučby a zaoberala sa otázkou vzájomných interakcií na verejnom priestore. Výsledný návrh, ktorý som zvolila, vychádza z naštudovaných poznatkov o interakciách medzi mladými ľuďmi v takýchto prostrediach a snaží sa byť komunikačno-interakčným médiom, ktoré ich navzájom spája. Realizovaný je v podobe variabilného zostavenia sedacích modulov, ktoré sú samonosné a dajú sa jednoduchým spôsobom prepojiť do pásov alebo pomocou trojuholníkových stolíkov aj do rozvetvených štruktúr. Na prepojených moduloch sú nainštalované posuvné podrúčky, ktoré variabilne umožňujú meniť podmienky pohodlia a interakcie so susedom. Mobiliár teda ponúka v sebe aj určitý hravý prvok, ktorý sa dá variabilne využívať na viac spôsobov.
Key words:mobiliár, univerzitný kampus, posuvná podrúčka, interakcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited