Jun 20, 2019   3:25 p.m. Valéria
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Residential caravan.
Written by (author): Mgr. art. Renáta Tornócziová
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Opponent:Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Obytný príves
Summary:Tornócziová, Renáta: Obytný príves. (Bakalárska práca). Slovenská technická univerzita v Bratislave. Fakulta architektúry, ústav dizajnu Vedúci: doc. akad. soch. Peter Humaj -- Bratislava: FA STU, 2015- 49 strán Predmetom tejto bakalárskej práce je nový dizajn, konštrukcia a materiálové riešenie obytného prívesu. Návrh zahrňuje technické a ergonomické požiadavky podstatné pre túto tému a snaží sa o originálne tvarové riešenie. Koncepčnou myšlienkou je poskytnúť cestovanie i v prívesnej časti automobilu. Riešenie prechodu z mobilnej časti automobilu do prívesnej a zároveň obytnej časti. Týmto zlúčením získať spojenie viacerých jednotiek do jedného funkčného celku. Bakalárska práca spracováva historické poznatky o obytných prívesoch, predaj obytných prívesov a karavanov za posledné dva roky. Ponúka nové dizajnérske, konštrukčné a materiálové riešenia. Poukazuje na skutočnosť ako dokáže človek s prírodou koexistovať.
Key words:spojenie, materiál, príroda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited