Jun 18, 2019   5:44 a.m. Vratislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Tradition in the context of design
Written by (author): Mgr. art. Zuzana Labudová, ArtD.
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Opponent 1:Mgr. Danica Šoltésová, PhD.
Opponent 2:doc. PhDr. Zdeno Kolesár, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tradícia v kontexte dizajnu
Summary:Cieľom dizertačnej práce bolo špecifikovať význam tradície v kontexte dizajnu. Práca pojednáva o tradícii v širších súvislostiach. Opisuje vývoj v spoločnosti, ktorý ovplyvnil vnímanie minulosti a tradície. Venuje sa identite, nostalgii a móde. Ďalej pojednáva o vzťahu tradície a dizajnu, tradície a inovácie. Práca je rozdelená, okrem úvodu a záveru, do ôsmich kapitol. Tri úvodné kapitoly definujú cieľ práce, metodiku a prinášajú prehľad dostupnej literatúry. Štvrtá kapitola sa zaoberá vymedzením pojmu tradícia v spoločnosti. Piata kapitola mapuje vývoj v spoločnosti od tradičnej po modernú. Ďalšia kapitola aplikuje získané poznatky na oblasť dizajnu. Siedma kapitola je venovaná analýze toho, ako ľudia vnímajú predmety, ktoré rôznym spôsobom pracujú s tradíciou. Pri výskume bola využitá metóda sémantického diferenciálu. Záverečná kapitola je orientovaná prakticky. Venuje sa návrhu produktu, konkrétne, spoločenskej stolovej hre (suveníru) na motívy slovenských kalendárnych obyčají.
Key words:spoločnosť, kultúra, remeslo, dizajn, tradícia, evolučný vývoj, nostalgia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited