Jun 27, 2019   2:48 a.m. Ladislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:jewellery with added value
Written by (author): Mgr. art. Barbora Jankovičová
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Opponent:Mgr. art. Marián Králik, ArtD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Sada šperkov s pridanou hodnotou
Summary:JANKOVIČOVÁ, Barbora: Šperk s pridanou hodnotou. [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Fakulta Architektúry; Katedra priemyselného dizajnu. -- Vedúci: doc. akad. soch. Peter Humaj Bakalárska práca sa sústreďuje na pretransformovanie čisto technologického produktu do úrovne šperku a na prepojenie technológie s vizuálnou stránkou. Prvá kapitola je zameraná hlavne na celkový prehľad histórie klenotníctva a vývoj šperku, ako aj na teoretické poznatky, poukazujúce na postavenie a dôležitosť šperkov v spoločnosti. Sústreďuje sa taktiež na konkrétne vybrané kultúrne pozadie šperku, ktorým sa kolekcia značne inšpirovala. V druhej kapitole sa pojednáva už o existujúcich technologických vymoženostiach a spôsobe, akým boli aplikované v kolekcii. Na strane druhej sa kapitola sústreďuje na postup výroby, vrátane použitého materiálu. V tejto kapitole sa tiež vysvetľuje dôvod výberu atypického vzhľadu kolekcie, zmieňuje sa v nej alternatívna výroba a možná materiálová variabilita. Tretia kapitola poukazuje na možnosti produktu v oblasti ergonómie vrátane zdravotnej nezávadnosti použitých materiálov, ako aj následnú recykláciu produktu s ohľadom na životné prostredie. Posledná kapitola poukazuje na inšpiráciu pri tvorbe šperkov a na preferencie určitých estetických aspektov u rôznych typov ľudí. Rovnako sa zameriava na zdôraznenie úlohy šperku v módnom priemysle, na spôsob jeho nosenia a príležitosti, vhodné pre jeho nosenie.
Key words:šperk, organický dizajn, integrovaná technológia, úžitkové umenie, ergonómia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited