Jun 18, 2019   4:56 a.m. Vratislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:A Child's toy for Retail Chains with their Own Identity
Written by (author): Mgr. art. Zuzana Miháliková
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Opponent:akad. mal. Iveta Ledererová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Detská hračka pre obchodné reťazce s vlastnou identitou
Summary:Záverečná práca sa zaoberá návrhom kolekcie hračiek pre deti predškolského a skorého školského veku so zameraním na vývojovú psychológiu. Hlavný bod, ktorému sa venuje je vyhodnocovanie formy hračky a jej vplyvu na psychologický vývoj dieťaťa. Práca zahŕňa aj skúmanie hračiek v priebehu histórie a prieskum existujúcich návrhov. V práci je prezentovaný aj môj vlastný návrh riešenia k danej problematike.
Key words:hračka, vývojová psychológia, dizajn pre deti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited