6. 12. 2019  15:02 Mikuláš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Boris Bielek, PhD.
Identifikačné číslo: 4303
Univerzitný e-mail: boris.bielek [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedúci katedry - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Životopis     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Na tejto stránke je zobrazený náhľad zvoleného životopisu.

 
Životopis

Osobní údaje     
prof. Ing. Boris Bielek, PhD., 2. február 1964
bydliště Fándlyho 10, 81103 Bratislava - Staré Mesto

Pedagogická činnost na univerzitě     
ZS 2009/2010B-SK1 Stavebné konštrukcie 1 (Garant)
LS 2005/200611863_SV Energet. efektívnosť budov (Garant)
LS 2005/200611864_SV Energet. efektívnosť budov 410,13 (Garant)
LS 2005/200611867_SV Odborná prax 410,20 (Garant)
LS 2005/200611895_SV Budova a energia 5102 (Garant)
LS 2005/200611826_SV Budova a energia (Garant)
LS 2005/200611828_SV Budova a energia 5101 (Garant)
ZS 2005/200611844_SV Aerodynamika a hydrodynamika 5102 (Garant)
LS 2004/200511863_SV Energet. efektívnosť budov (Garant)
LS 2004/200511864_SV Energet. efektívnosť budov 410,13 (Garant)
LS 2004/200511867_SV Odborná prax 410,20 (Garant)
LS 2004/200511895_SV Budova a energia 5102 (Garant)
LS 2004/200511826_SV Budova a energia (Garant)
LS 2004/200511828_SV Budova a energia 5101 (Garant)
ZS 2004/200511844_SV Aerodynamika a hydrodynamika 5102 (Garant)
ZS 2006/200714806_SV Architektonicko-konštr. ateliér (Zkoušející)
LS 2009/201014840_SV Diplomová práca (Zkoušející)
ZS 2017/2018B1-SK1 Stavebné konštrukcie 1 (Garant)
2019/2020 - doktorandské štúdiáD1-STKL Stavebná klimatológia (Garant, Přednášející, Zkoušející)
LS 2003/200411826_SV Budova a energia (Garant)
LS 2001/200211828_SV Budova a energia 5101 (Garant)
ZS 2001/200211844_SV Aerodynamika a hydrodynamika 5102 (Garant)
LS 2001/200211864_SV Energet. efektívnosť budov 410,13 (Garant)
LS 2001/200211867_SV Odborná prax 410,20 (Garant)
LS 2001/200211895_SV Budova a energia 5102 (Garant)
LS 2002/200311895_SV Budova a energia 5102 (Garant)
LS 2002/200311828_SV Budova a energia 5101 (Garant)
ZS 2002/200311844_SV Aerodynamika a hydrodynamika 5102 (Garant)
LS 2002/200311864_SV Energet. efektívnosť budov 410,13 (Garant)
LS 2002/200311867_SV Odborná prax 410,20 (Garant)
LS 2003/200411863_SV Energet. efektívnosť budov (Garant)
LS 2003/200411864_SV Energet. efektívnosť budov 410,13 (Garant)
LS 2003/200411867_SV Odborná prax 410,20 (Garant)
LS 2003/200411895_SV Budova a energia 5102 (Garant)
LS 2003/200411828_SV Budova a energia 5101 (Garant)
ZS 2003/200411844_SV Aerodynamika a hydrodynamika 5102 (Garant)
LS 2002/200311863_SV Energet. efektívnosť budov (Garant)
LS 2006/200711895_SV Budova a energia 5102 (Garant)
ZS 2006/200711844_SV Aerodynamika a hydrodynamika 5102 (Garant)
ZS 2006/200711846_SV Konštr. pozemných stavieb 210,80 (Zkoušející, Přednášející)
LS 2006/200711848_SV Ateliérová tvorba III. 31 (Zkoušející)
LS 2006/200711855_SV Konštr. pozemných stavieb V 31 (Zkoušející, Cvičící)
ZS 2006/200711860_SV Ateliérová tvorba IV. 4102,412 (Zkoušející)
LS 2006/200711863_SV Energet. efektívnosť budov (Garant)
LS 2006/200711864_SV Energet. efektívnosť budov 410,13 (Garant)
LS 2006/200711867_SV Odborná prax 410,20 (Garant)
LS 2006/200711870_SV Záverečná práca Bc. štúdia (Zkoušející)
LS 2006/200711826_SV Budova a energia (Garant)
LS 2006/200711828_SV Budova a energia 5101 (Garant)
ZS 2006/200714843_SV Fasádna technika intel. budov (Garant, Přednášející, Zkoušející)
LS 2006/200714840_SV Diplomová práca (Zkoušející)
ZS 2006/200714841_SV Diplomový seminár (Zkoušející)
ZS 2006/200714827_SV Konštrukcia pozemných stavieb 2 (Zkoušející, Přednášející)
ZS 2006/200714805_SV Budova a energia (Garant)
LS 2006/200714809_SV Architektonicko-konštr. ateliér II. (Zkoušející)
ZS 2006/200714811_SV Aerodynamika a hydrodynamika budov (Garant)
LS 2006/200714821_SV Budova a energia (Garant)
LS 2006/200714822_SV Aerodyn. a hydrodyn. v urbanizme a architektúre (Garant)
LS 2006/200713110_SV Atelierová tvorba I. 210 (Zkoušející, Cvičící)
LS 2000/200111895_SV Budova a energia 5102 (Garant)
LS 2000/200111867_SV Odborná prax 410,20 (Garant)
LS 2000/200111828_SV Budova a energia 5101 (Garant)
ZS 2000/200111844_SV Aerodynamika a hydrodynamika 5102 (Garant)
LS 2000/200111864_SV Energet. efektívnosť budov 410,13 (Garant)
LS 1998/199911895_SV Budova a energia 5102 (Garant)
LS 1998/199911828_SV Budova a energia 5101 (Garant)
ZS 1998/199911844_SV Aerodynamika a hydrodyn. 5102 (Garant)
LS 1998/199911864_SV Energ. efektívnosť budov 410,13 (Garant)
LS 1999/200011895_SV Budova a energia 5102 (Garant)
LS 1999/200011828_SV Budova a energia 5101 (Garant)
ZS 1999/200011844_SV Aerodynamika a hydrodynamika 5102 (Garant)
LS 1999/200011864_SV Energet. efektívnosť budov 410,13 (Garant)
LS 1999/200011867_SV Odborná prax 410,20 (Garant)
LS 1997/199811895_SV Budova a energia 5102 (Garant)
ZS 1997/199811844_SV Aerodynamika a hydrodyn. 5102 (Garant)
LS 1997/199811863_SV Ateliérová tvorba V 410 (Garant)
LS 1997/199811864_SV Energ. efektívnosť budov 4102,104 (Garant)
LS 1997/199811867_SV Odborná prax 410 (Garant)
LS 1997/199811826_SV Kreslenie 210 l (O) (Garant)
LS 1997/199811828_SV Budova a energia 5101 (Garant)
LS 2006/200714844_SV Fasádna technika inteligentných budov (Garant)
ZS 2005/200614805_SV Budova a energia (Garant)
ZS 2005/200614811_SV Aerodynamika a hydrodynamika budov (Garant)
LS 2005/200614821_SV Budova a energia (Garant)
ZS 2006/200714822_SV Aerodyn. a hydrodyn. v urbanizme a architektúre (Garant)
ZS 2006/200714821_SV Budova a energia (Garant)
ZS 2006/200711826_SV Budova a energia (Garant)
ZS 2006/200711828_SV Budova a energia 5101 (Garant)
ZS 2006/200711895_SV Budova a energia 5102 (Garant)
ZS 2006/200711863_SV Energet. efektívnosť budov (Garant)
ZS 2006/200711864_SV Energet. efektívnosť budov 410,13 (Garant)
ZS 2006/200714844_SV Fasádna technika inteligentných budov (Garant)
ZS 2006/200711867_SV Odborná prax 410,20 (Garant)
ZS 2007/200814811_SV Aerodynamika a hydrodynamika budov (Garant)
ZS 2007/200814806_SV Architektonicko-konštrukčný ateliér I (Zkoušející)
ZS 2007/200814805_SV Budova a energia (Garant)
ZS 2007/200814841_SV Diplomový seminár (Zkoušející)
ZS 2007/200814843_SV Fasádna technika inteligentných budov (Garant, Přednášející, Zkoušející)
ZS 2007/200811846_SV Konštrukcie pozemných stavieb 210, 80 (Zkoušející, Přednášející)
ZS 2007/200814827_SV Konštrukcie pozemných stavieb 2 (Zkoušející, Přednášející)
LS 2007/200814822_SV Aerodynamika a hydrodynamika v urbanizme a architektúre (Garant)
LS 2007/200814809_SV Architektonicko-konštrukčný ateliér II (Zkoušející)
LS 2007/200811848_SV Ateliérová tvorba III. 31 (Zkoušející)
LS 2007/200814821_SV Budova a energia (Garant)
LS 2007/200814840_SV Diplomová práca (Zkoušející)
LS 2007/200814844_SV Fasádna technika inteligentných budov (Garant)
LS 2007/200811870_SV Záverečná práca Bc. štúdia (Zkoušející)
LS 2007/200816138_SV Ateliérová tvorba 2 (bytový dom) (Zkoušející, Cvičící)
LS 2005/200614822_SV Aerodyn. a hydrodyn. v urbanizme a architektúre (Garant)
ZS 2007/200814878_SV Budova a energia (Garant)
ZS 2007/200814840_SV Diplomová práca (Zkoušející)
ZS 2007/200814821_SV Budova a energia (Garant)
ZS 2007/200811870_SV Záverečná práca Bc. štúdia (Zkoušející)
ZS 2008/200914811_SV Aerodynamika a hydrodynamika budov (Garant)
ZS 2008/200914806_SV Architektonicko-konštrukčný ateliér I (Zkoušející, Cvičící)
ZS 2008/200916137_SV Ateliérová tvorba 1 (rodinný dom) (Zkoušející, Cvičící)
ZS 2008/200914805_SV Budova a energia (Garant)
ZS 2008/200914878_SV Budova a energia (Garant)
ZS 2008/200914841_SV Diplomový seminár (Zkoušející)
ZS 2008/200914843_SV Fasádna technika inteligentných budov (Garant, Přednášející, Zkoušející)
ZS 2008/200914827_SV Konštrukcie pozemných stavieb 2 (Zkoušející, Přednášející)
ZS 2008/200911846_SV Konštrukcie pozemných stavieb 210, 80 (Zkoušející, Přednášející)
LS 2008/200914822_SV Aerodynamika a hydrodynamika v urbanizme a architektúre (Garant)
LS 2008/200914809_SV Architektonicko-konštrukčný ateliér II (Zkoušející)
LS 2008/200911848_SV Ateliérová tvorba III. 31 (Zkoušející)
LS 2008/200916138_SV Ateliérová tvorba 2 (bytový dom) (Zkoušející, Cvičící)
LS 2008/200914821_SV Budova a energia (Garant)
LS 2008/200914840_SV Diplomová práca (Zkoušející)
LS 2008/200914844_SV Fasádna technika inteligentných budov (Garant)
LS 2008/200911870_SV Záverečná práca Bc. štúdia (Zkoušející)
ZS 2008/200914883_SV Ateliérová tvorba 3 (real.projekt) (Zkoušející, Cvičící)
LS 2008/200914887_SV Ateliérová tvorba 4 (Zkoušející, Cvičící)
LS 2008/200914886_SV Záverečná práca (Zkoušející, Cvičící)
LS 2008/200914811_SV Aerodynamika a hydrodynamika budov (Garant)
ZS 2009/201014811_SV Aerodynamika a hydrodynamika budov (Garant)
ZS 2009/201014806_SV Architektonicko-konštrukčný ateliér I (Zkoušející)
ZS 2009/201016137_SV Ateliérová tvorba 1 (rodinný dom) (Zkoušející)
ZS 2009/201014883_SV Ateliérová tvorba 3 (real.projekt) (Zkoušející, Cvičící)
ZS 2009/201014805_SV Budova a energia (Garant)
ZS 2009/201014878_SV Budova a energia (Garant)
ZS 2009/201014841_SV Diplomový seminár (Zkoušející)
ZS 2009/201014843_SV Fasádna technika inteligentných budov (Garant, Zkoušející)
LS 2009/201014811_SV Aerodynamika a hydrodynamika budov (Garant, Přednášející)
LS 2009/201014822_SV Aerodynamika a hydrodynamika v urbanizme a architektúre (Garant)
LS 2009/201014809_SV Architektonicko-konštrukčný ateliér II (Zkoušející, Cvičící)
LS 2009/201011848_SV Ateliérová tvorba III. 31 (Zkoušející)
LS 2009/201016138_SV Ateliérová tvorba 2 (bytový dom) (Zkoušející)
LS 2009/201014887_SV Ateliérová tvorba 4 (Zkoušející)
LS 2009/201014821_SV Budova a energia (Garant)
LS 2009/201014844_SV Fasádna technika inteligentných budov (Garant)
LS 2009/201014886_SV Záverečná práca (Zkoušející)
2009/2010 - doktorandské štúdiáD-STKL Stavebná klimatológia (Garant)
2009/2010 - doktorandské štúdiáD-AEHYB Aerodynamika a hydrodynamika budov (Garant)
2009/2010 - doktorandské štúdiáD-BUEN Budova a energia (Garant)
ZS 2009/2010I-BUEN Budova a energia (Garant)
LS 2009/2010B-SK1 Stavebné konštrukcie 1 (Garant)
ZS 2009/2010B-SK2 Stavebné konštrukcie 2 (Garant)
LS 2009/2010B-AT1 Ateliérová tvorba 1 (Zkoušející)
LS 2009/201014843_SV Fasádna technika inteligentných budov (Garant, Zkoušející)
LS 2009/2010B-ZP_PSA Záverečná práca (Zkoušející)
LS 2009/2010B-AT2 Ateliérová tvorba 2 (Zkoušející)
LS 2009/2010B-AT4 Ateliérová tvorba 4 (Zkoušející, Cvičící)
ZS 2010/2011I-BUEN Budova a energia (Garant, Přednášející)
ZS 2010/2011I-AKA1 Architektonicko-konštrukčný ateliér I (Zkoušející)
LS 2010/2011I-AKA2 Architektonicko-konštrukčný ateliér II (Zkoušející, Cvičící)
LS 2010/2011I-AHB Aerodynamika a hydrodynamika budov (Garant, Přednášející, Zkoušející)
ZS 2010/201114841_SV Diplomový seminár (Zkoušející)
LS 2010/201114840_SV Diplomová práca (Zkoušející)
LS 2010/201114843_SV Fasádna technika inteligentných budov (Garant, Přednášející, Zkoušející)
ZS 2010/201114805_SV Budova a energia (Garant)
ZS 2010/201114806_SV Architektonicko-konštrukčný ateliér I (Zkoušející)
LS 2010/201114809_SV Architektonicko-konštrukčný ateliér II (Zkoušející)
ZS 2010/201114878_SV Budova a energia (Garant)
LS 2010/201114844_SV Fasádna technika inteligentných budov (Garant)
ZS 2010/2011B-AT4 Ateliérová tvorba 4 (Zkoušející)
LS 2010/2011B-AT1 Ateliérová tvorba 1 (Zkoušející)
LS 2010/2011B-AT3 Ateliérová tvorba 3 (Zkoušející, Cvičící)
LS 2010/2011B-ZP_PSA Záverečná práca (Zkoušející)
ZS 2010/201114811_SV Aerodynamika a hydrodynamika budov (Garant)
ZS 2010/201116137_SV Ateliérová tvorba 1 (rodinný dom) (Zkoušející)
ZS 2010/201114883_SV Ateliérová tvorba 3 (real.projekt) (Zkoušející)
ZS 2010/201114843_SV Fasádna technika inteligentných budov (Garant, Zkoušející)
ZS 2010/2011B-SK1 Stavebné konštrukcie 1 (Garant)
LS 2010/2011B-AT2 Ateliérová tvorba 2 (Zkoušející)
LS 2010/2011B-AT4 Ateliérová tvorba 4 (Zkoušející, Cvičící)
LS 2010/201114887_SV Ateliérová tvorba 4 (Zkoušející)
LS 2010/201114886_SV Záverečná práca (Zkoušející)
LS 2009/2010B-AT3 Ateliérová tvorba 3 (Zkoušející, Cvičící)
2010/2011 - doktorandské štúdiáD-AEHYB Aerodynamika a hydrodynamika budov (Garant)
2010/2011 - doktorandské štúdiáD-BUEN Budova a energia (Garant)
2010/2011 - doktorandské štúdiáD-DZP1_10 Dizertačný projekt 1 (Zkoušející, Přednášející)
2010/2011 - doktorandské štúdiáD-DZP1_5 Dizertačný projekt 1 (Zkoušející, Přednášející)
2010/2011 - doktorandské štúdiáD-DZP2_10 Dizertačný projekt 2 (Zkoušející, Přednášející)
2010/2011 - doktorandské štúdiáD-DZP2_5 Dizertačný projekt 2 (Zkoušející, Přednášející)
2010/2011 - doktorandské štúdiáD-DZP3_10 Dizertačný projekt 3 (Zkoušející, Přednášející)
2010/2011 - doktorandské štúdiáD-DZP4_10 Dizertačný projekt 4 (Zkoušející, Přednášející)
2010/2011 - doktorandské štúdiáD-DZP5_10 Dizertačný projekt 5 (Zkoušející, Přednášející)
2010/2011 - doktorandské štúdiáD-DZP6_10 Dizertačný projekt 6 (Zkoušející, Přednášející)
2010/2011 - doktorandské štúdiáD-DZP7_10 Dizertačný projekt 7 (Zkoušející, Přednášející)
2010/2011 - doktorandské štúdiáD-STKL Stavebná klimatológia (Garant)
ZS 2010/201114822_SV Aerodynamika a hydrodynamika v urbanizme a architektúre (Garant)
ZS 2010/201114809_SV Architektonicko-konštrukčný ateliér II (Zkoušející, Cvičící)
ZS 2010/2011B-AT1 Ateliérová tvorba 1 (Zkoušející)
ZS 2010/2011B-AT2 Ateliérová tvorba 2 (Zkoušející)
ZS 2010/2011B-AT3 Ateliérová tvorba 3 (Zkoušející, Cvičící)
ZS 2010/201114887_SV Ateliérová tvorba 4 (Zkoušející)
LS 2009/2010B-SK2 Stavebné konštrukcie 2 (Garant)
2011/2012 - doktorandské štúdiáD-DZP6_10 Dizertačný projekt 6 (Zkoušející, Přednášející)
2011/2012 - doktorandské štúdiáD-DZP5_10 Dizertačný projekt 5 (Zkoušející, Přednášející)
2012/2013 - doktorandské štúdiáD-DZP7_10 Dizertačný projekt 7 (Zkoušející, Přednášející)
2011/2012 - doktorandské štúdiáD-DZP4_10 Dizertačný projekt 4 (Zkoušející, Přednášející)
2011/2012 - doktorandské štúdiáD-DZP3_5 Dizertačný projekt 3 (Zkoušející, Přednášející)
2012/2013 - doktorandské štúdiáD-DZP6_10 Dizertačný projekt 6 (Zkoušející, Přednášející)
2012/2013 - doktorandské štúdiáD-DZP5_10 Dizertačný projekt 5 (Zkoušející, Přednášející)
2011/2012 - doktorandské štúdiáD-DZP3_10 Dizertačný projekt 3 (Zkoušející, Přednášející)
2013/2014 - doktorandské štúdiáD-DZP7_10 Dizertačný projekt 7 (Zkoušející, Přednášející)
LS 2010/201116137_SV Ateliérová tvorba 1 (rodinný dom) (Zkoušející)
ZS 2011/2012I-BUEN Budova a energia (Garant, Přednášející)
ZS 2011/2012I-AKA1 Architektonicko-konštrukčný ateliér I (Zkoušející)
ZS 2011/2012I-DS_AKP Diplomový seminár (Zkoušející)
LS 2011/2012I-AKA2 Architektonicko-konštrukčný ateliér II (Zkoušející, Cvičící)
LS 2011/2012I-AHB Aerodynamika a hydrodynamika budov (Garant, Přednášející, Zkoušející)
LS 2011/2012I-DP_AKP Diplomová práca (Zkoušející)
LS 2011/2012I-FTIB_AKP Fasádna technika inteligentných budov (Garant, Přednášející)
LS 2011/2012I-FTIB_PSA Fasádna technika inteligentných budov (Garant, Zkoušející)
ZS 2011/2012B-SK2 Stavebné konštrukcie 2 (Garant)
LS 2011/2012B-SK1 Stavebné konštrukcie 1 (Garant)
ZS 2011/2012B-AT4 Ateliérová tvorba 4 (Zkoušející, Cvičící)
LS 2011/2012B-SK2_V Stavebné konštrukcie 2 (Garant)
2011/2012 - doktorandské štúdiáD-DZP1_10 Dizertačný projekt 1 (Zkoušející, Přednášející)
2011/2012 - doktorandské štúdiáD-DZP2_5 Dizertačný projekt 2 (Zkoušející, Přednášející)
2012/2013 - doktorandské štúdiáD-DZP4_10 Dizertačný projekt 4 (Zkoušející, Přednášející)
2013/2014 - doktorandské štúdiáD-DZP5_10 Dizertačný projekt 5 (Zkoušející, Přednášející)
2014/2015 - doktorandské štúdiáD-DZP7_10 Dizertačný projekt 7 (Zkoušející, Přednášející)
ZS 2011/2012B-SK1 Stavebné konštrukcie 1 (Garant)
2011/2012 - doktorandské štúdiáD-AEHYB Aerodynamika a hydrodynamika budov (Garant)
2011/2012 - doktorandské štúdiáD-BUEN Budova a energia (Garant)
2011/2012 - doktorandské štúdiáD-DZP1_5 Dizertačný projekt 1 (Zkoušející, Přednášející)
2011/2012 - doktorandské štúdiáD-DZP2_10 Dizertačný projekt 2 (Zkoušející, Přednášející)
2011/2012 - doktorandské štúdiáD-DZP7_10 Dizertačný projekt 7 (Zkoušející, Přednášející)
2011/2012 - doktorandské štúdiáD-STKL Stavebná klimatológia (Garant)
2013/2014 - doktorandské štúdiáD-DZP6_10 Dizertačný projekt 6 (Zkoušející, Přednášející)
2012/2013 - doktorandské štúdiáD-DZP3_10 Dizertačný projekt 3 (Zkoušející, Přednášející)
ZS 2012/2013I-BUEN Budova a energia (Garant, Přednášející)
ZS 2012/2013I-AKA1 Architektonicko-konštrukčný ateliér I (Zkoušející)
LS 2012/2013I-AKA2 Architektonicko-konštrukčný ateliér II (Zkoušející, Cvičící)
LS 2012/2013I-AHB Aerodynamika a hydrodynamika budov (Garant, Přednášející, Zkoušející)
ZS 2012/2013I-DS_AKP Diplomový seminár (Zkoušející)
LS 2012/2013I-DP_AKP Diplomová práca (Zkoušející)
LS 2012/2013I-FTIB_AKP Fasádna technika inteligentných budov (Garant, Přednášející)
ZS 2012/2013B-SK1 Stavebné konštrukcie 1 (Garant)
ZS 2012/2013B-SK2 Stavebné konštrukcie 2 (Garant)
LS 2012/2013I-FTIB_PSA Fasádna technika inteligentných budov (Garant, Zkoušející)
2012/2013 - doktorandské štúdiáD-AEHYB Aerodynamika a hydrodynamika budov (Garant)
2012/2013 - doktorandské štúdiáD-BUEN Budova a energia (Garant)
2012/2013 - doktorandské štúdiáD-DZP1_10 Dizertačný projekt 1 (Zkoušející, Přednášející)
2012/2013 - doktorandské štúdiáD-DZP1_5 Dizertačný projekt 1 (Zkoušející, Přednášející)
2012/2013 - doktorandské štúdiáD-DZP2_10 Dizertačný projekt 2 (Zkoušející, Přednášející)
2012/2013 - doktorandské štúdiáD-DZP2_5 Dizertačný projekt 2 (Zkoušející, Přednášející)
2012/2013 - doktorandské štúdiáD-STKL Stavebná klimatológia (Garant)
2013/2014 - doktorandské štúdiáD-DZP4_10 Dizertačný projekt 4 (Zkoušející, Přednášející)
2014/2015 - doktorandské štúdiáD-DZP5_10 Dizertačný projekt 5 (Zkoušející, Přednášející)
2014/2015 - doktorandské štúdiáD-DZP6_10 Dizertačný projekt 6 (Zkoušející, Přednášející)
2014/2015 - doktorandské štúdiáD-DZP6_5 Dizertačný projekt 6 (Zkoušející, Přednášející)
2013/2014 - doktorandské štúdiáD-DZP3_10 Dizertačný projekt 3 (Zkoušející, Přednášející)
LS 2012/2013B-SK1 Stavebné konštrukcie 1 (Garant)
LS 2012/2013B-SK2_V Stavebné konštrukcie 2 (Garant)
ZS 2013/2014I-AKA1 Architektonicko-konštrukčný ateliér 1 (Zkoušející, Cvičící)
ZS 2013/2014I-BUEN Budova a energia (Garant, Přednášející)
ZS 2013/2014I-DS_AKP Diplomový seminár (Zkoušející)
ZS 2013/2014B-SK2 Stavebné konštrukcie 2 (Garant)
2008/2009 - doktorandské štúdiáD-DZP4_10 Dizertačný projekt 4 (Zkoušející, Přednášející)
2007/2008 - doktorandské štúdiáD-DZP3_5 Dizertačný projekt 3 (Zkoušející, Přednášející)
2007/2008 - doktorandské štúdiáD-DZP4_10 Dizertačný projekt 4 (Zkoušející, Přednášející)
2007/2008 - doktorandské štúdiáD-DZP5_10 Dizertačný projekt 5 (Zkoušející, Přednášející)
2007/2008 - doktorandské štúdiáD-DZP7_10 Dizertačný projekt 7 (Zkoušející, Přednášející)
2005/2006 - doktorandské štúdiáD-DZP4_10 Dizertačný projekt 4 (Zkoušející, Přednášející)
2005/2006 - doktorandské štúdiáD-DZP5_10 Dizertačný projekt 5 (Zkoušející, Přednášející)
2005/2006 - doktorandské štúdiáD-DZP1_10 Dizertačný projekt 1 (Zkoušející, Přednášející)
2005/2006 - doktorandské štúdiáD-DZP2_10 Dizertačný projekt 2 (Zkoušející, Přednášející)
2005/2006 - doktorandské štúdiáD-DZP3_10 Dizertačný projekt 3 (Zkoušející, Přednášející)
2005/2006 - doktorandské štúdiáD-DZP6_10 Dizertačný projekt 6 (Zkoušející, Přednášející)
2005/2006 - doktorandské štúdiáD-DZP7_10 Dizertačný projekt 7 (Zkoušející, Přednášející)
2006/2007 - doktorandské štúdiáD-DZP1_10 Dizertačný projekt 1 (Zkoušející, Přednášející)
2006/2007 - doktorandské štúdiáD-DZP2_10 Dizertačný projekt 2 (Zkoušející, Přednášející)
2006/2007 - doktorandské štúdiáD-DZP4_10 Dizertačný projekt 4 (Zkoušející, Přednášející)
2006/2007 - doktorandské štúdiáD-DZP5_10 Dizertačný projekt 5 (Zkoušející, Přednášející)
2006/2007 - doktorandské štúdiáD-DZP6_10 Dizertačný projekt 6 (Zkoušející, Přednášející)
2006/2007 - doktorandské štúdiáD-DZP7_10 Dizertačný projekt 7 (Zkoušející, Přednášející)
2005/2006 - doktorandské štúdiáD-AEHYB Aerodynamika a hydrodynamika budov (Garant)
2005/2006 - doktorandské štúdiáD-BUEN Budova a energia (Garant)
2005/2006 - doktorandské štúdiáD-STKL Stavebná klimatológia (Garant)
ZS 2013/2014I-AHB Aerodynamika a hydrodynamika budov (Garant, Přednášející, Zkoušející)
ZS 2013/2014B-SK1 Stavebné konštrukcie 1 (Garant)
ZS 2013/2014B-SK2_V Stavebné konštrukcie 2 (Garant)
LS 2013/2014B-SK1 Stavebné konštrukcie 1 (Garant)
LS 2013/2014B-SK2_V Stavebné konštrukcie 2 (Garant)
2013/2014 - doktorandské štúdiáD-DZP1_10 Dizertačný projekt 1 (Zkoušející, Přednášející)
2013/2014 - doktorandské štúdiáD-DZP2_10 Dizertačný projekt 2 (Zkoušející, Přednášející)
2014/2015 - doktorandské štúdiáD-DZP4_10 Dizertačný projekt 4 (Zkoušející, Přednášející)
2015/2016 - doktorandské štúdiáD-DZP5_10 Dizertačný projekt 5 (Zkoušející, Přednášející)
2015/2016 - doktorandské štúdiáD-DZP6_10 Dizertačný projekt 6 (Zkoušející, Přednášející)
2016/2017 - doktorandské štúdiáD-DZP7_10 Dizertačný projekt 7 (Zkoušející, Přednášející)
LS 2013/2014I-FTIB_PSA Fasádna technika inteligentných budov (Garant, Zkoušející)
LS 2013/2014I-AKA2 Architektonicko-konštrukčný ateliér 2 (Zkoušející, Cvičící)
LS 2013/2014I-AHB Aerodynamika a hydrodynamika budov (Garant, Přednášející, Zkoušející)
2013/2014 - doktorandské štúdiáD-DZP2_5 Dizertačný projekt 2 (Zkoušející, Přednášející)
2013/2014 - doktorandské štúdiáD-STKL Stavebná klimatológia (Garant)
2013/2014 - doktorandské štúdiáD-AEHYB Aerodynamika a hydrodynamika budov (Garant)
2013/2014 - doktorandské štúdiáD-BUEN Budova a energia (Garant)
2013/2014 - doktorandské štúdiáD-DZP1_5 Dizertačný projekt 1 (Zkoušející, Přednášející)
LS 2013/2014I-FTIB_AKP Fasádna technika inteligentných budov (Garant, Přednášející)
LS 2013/2014I-DP_AKP Diplomová práca (Zkoušející)
ZS 2014/2015I-AKA1 Architektonicko-konštrukčný ateliér 1 (Zkoušející, Cvičící)
ZS 2014/2015I-BUEN Budova a energia (Garant, Přednášející)
ZS 2014/2015I-DS_AKP Diplomový seminár (Zkoušející)
2014/2015 - doktorandské štúdiáD-AEHYB Aerodynamika a hydrodynamika budov (Garant)
2014/2015 - doktorandské štúdiáD-BUEN Budova a energia (Garant)
2014/2015 - doktorandské štúdiáD-DZP1_10 Dizertačný projekt 1 (Zkoušející, Přednášející)
2014/2015 - doktorandské štúdiáD-DZP1_5 Dizertačný projekt 1 (Zkoušející, Přednášející)
2014/2015 - doktorandské štúdiáD-DZP2_10 Dizertačný projekt 2 (Zkoušející, Přednášející)
2014/2015 - doktorandské štúdiáD-DZP2_5 Dizertačný projekt 2 (Zkoušející, Přednášející)
2014/2015 - doktorandské štúdiáD-STKL Stavebná klimatológia (Garant)
2015/2016 - doktorandské štúdiáD-DZP4_10 Dizertačný projekt 4 (Zkoušející, Přednášející)
2016/2017 - doktorandské štúdiáD-DZP5_10 Dizertačný projekt 5 (Zkoušející, Přednášející)
2016/2017 - doktorandské štúdiáD-DZP6_10 Dizertačný projekt 6 (Zkoušející, Přednášející)
2017/2018 - doktorandské štúdiáD-DZP7_10 Dizertačný projekt 7 (Zkoušející, Přednášející)
ZS 2014/2015B-SK1 Stavebné konštrukcie 1 (Garant)
ZS 2014/2015B-SK2 Stavebné konštrukcie 2 (Garant)
ZS 2014/2015B-SK2_V Stavebné konštrukcie 2 (Garant)
2015/2016 - doktorandské štúdiáD-DZP3_10 Dizertačný projekt 3 (Zkoušející, Přednášející)
LS 2014/2015B-SK1 Stavebné konštrukcie 1 (Garant)
LS 2014/2015B-SK2_V Stavebné konštrukcie 2 (Garant)
LS 2014/2015B-ZP_PSA Záverečná práca (Zkoušející)
LS 2014/2015I-AHB Aerodynamika a hydrodynamika budov (Garant, Přednášející, Zkoušející)
LS 2014/2015I-AKA2 Architektonicko-konštrukčný ateliér 2 (Zkoušející, Cvičící)
LS 2014/2015I-DP_AKP Diplomová práca (Zkoušející)
LS 2014/2015I-FTIB_AKP Fasádna technika inteligentných budov (Garant, Přednášející)
LS 2014/2015I-FTIB_PSA Fasádna technika inteligentných budov (Garant, Zkoušející)
ZS 2015/2016B1-SK2 Stavebné konštrukcie 2 (Garant)
ZS 2015/2016I1-AKA1 Architektonicko-konštrukčný ateliér 1 (Zkoušející, Cvičící)
ZS 2015/2016I1-BUEN Budova a energia (Garant, Cvičící, Přednášející, Zkoušející)
ZS 2015/2016I1-DS_A Diplomový seminár (Zkoušející, Cvičící)
ZS 2015/2016I-AKA1 Architektonicko-konštrukčný ateliér 1 (Zkoušející, Cvičící)
ZS 2015/2016I-BUEN Budova a energia (Garant, Přednášející)
ZS 2015/2016I-DS_AKP Diplomový seminár (Zkoušející)
ZS 2015/2016B-SK1 Stavebné konštrukcie 1 (Garant)
ZS 2015/2016B-SK2 Stavebné konštrukcie 2 (Garant)
ZS 2015/2016B-SK2_V Stavebné konštrukcie 2 (Garant)
2015/2016 - doktorandské štúdiáD1-AEHYB Aerodynamika a hydrodynamika budov (Garant, Cvičící, Přednášející, Zkoušející)
2015/2016 - doktorandské štúdiáD1-BUEN Budova a energia (Garant, Přednášející, Zkoušející)
2015/2016 - doktorandské štúdiáD1-SKUSKA Dizertačná skúška (Zkoušející, Přednášející)
2015/2016 - doktorandské štúdiáD1-DZP1 Dizertačný projekt 1 (Zkoušející, Přednášející)
2015/2016 - doktorandské štúdiáD1-DZP2 Dizertačný projekt 2 (Zkoušející, Přednášející)
2015/2016 - doktorandské štúdiáD1-DZP3 Dizertačný projekt 3 (Zkoušející, Přednášející)
2015/2016 - doktorandské štúdiáD1-DZP4 Dizertačný projekt 4 (Zkoušející, Přednášející)
2015/2016 - doktorandské štúdiáD1-DZP5 Dizertačný projekt 5 (Zkoušející, Přednášející)
2015/2016 - doktorandské štúdiáD1-DZP6 Dizertačný projekt 6 (Zkoušející, Přednášející)
2015/2016 - doktorandské štúdiáD1-DZP7 Dizertačný projekt 7 (Zkoušející, Přednášející)
2015/2016 - doktorandské štúdiáD1-STKL Stavebná klimatológia (Garant, Přednášející, Zkoušející)
2016/2017 - doktorandské štúdiáD1-AEHYB Aerodynamika a hydrodynamika budov (Garant, Cvičící, Přednášející, Zkoušející)
2016/2017 - doktorandské štúdiáD1-BUEN Budova a energia (Garant, Přednášející, Zkoušející)
2016/2017 - doktorandské štúdiáD1-DZP1 Dizertačný projekt 1 (Zkoušející, Přednášející)
2016/2017 - doktorandské štúdiáD1-DZP2 Dizertačný projekt 2 (Zkoušející, Přednášející)
2016/2017 - doktorandské štúdiáD1-DZP3 Dizertačný projekt 3 (Zkoušející, Přednášející)
2016/2017 - doktorandské štúdiáD1-DZP4 Dizertačný projekt 4 (Zkoušející, Přednášející)
2016/2017 - doktorandské štúdiáD1-DZP5 Dizertačný projekt 5 (Zkoušející, Přednášející)
2016/2017 - doktorandské štúdiáD1-DZP6 Dizertačný projekt 6 (Zkoušející, Přednášející)
2016/2017 - doktorandské štúdiáD1-DZP7 Dizertačný projekt 7 (Zkoušející, Přednášející)
2016/2017 - doktorandské štúdiáD1-SKUSKA Dizertačná skúška (Zkoušející, Přednášející)
2016/2017 - doktorandské štúdiáD1-STKL Stavebná klimatológia (Garant, Přednášející, Zkoušející)
2016/2017 - doktorandské štúdiáD1-ZS Zahraničná stáž (Zkoušející, Přednášející)
2017/2018 - doktorandské štúdiáD1-AEHYB Aerodynamika a hydrodynamika budov (Garant, Cvičící, Přednášející, Zkoušející)
2017/2018 - doktorandské štúdiáD1-BUEN Budova a energia (Garant, Přednášející, Zkoušející)
2017/2018 - doktorandské štúdiáD1-STKL Stavebná klimatológia (Garant, Přednášející, Zkoušející)
2018/2019 - doktorandské štúdiáD1-AEHYB Aerodynamika a hydrodynamika budov (Garant, Cvičící, Přednášející, Zkoušející)
2018/2019 - doktorandské štúdiáD1-BUEN Budova a energia (Garant, Přednášející, Zkoušející)
2018/2019 - doktorandské štúdiáD1-STKL Stavebná klimatológia (Garant, Přednášející, Zkoušející)
2015/2016 - doktorandské štúdiáD1-ZS Zahraničná stáž (Zkoušející, Přednášející)
LS 2015/2016I1-AHB Aerodynamika a hydrodynamika budov (Garant, Přednášející, Zkoušející)
LS 2015/2016I1-AKA2 Architektonicko-konštrukčný ateliér 2 (Zkoušející, Cvičící)
LS 2015/2016B1-AT3 Ateliérová tvorba 3 (Zkoušející, Cvičící)
LS 2015/2016I1-DP_A Diplomová práca (Cvičící)
LS 2015/2016I1-DS_A Diplomový seminár (Zkoušející, Cvičící)
LS 2015/2016I1-FTIB Fasádna technika inteligentných budov (Garant, Přednášející, Zkoušející)
LS 2015/2016I1-PABU Patológia budov (Garant)
LS 2015/2016B1-SK1 Stavebné konštrukcie 1 (Garant)
ZS 2016/2017B1-AT4 Ateliérová tvorba 4 (Zkoušející, Cvičící)
ZS 2016/2017B1-SK2 Stavebné konštrukcie 2 (Garant)
ZS 2016/2017I1-AKA1 Architektonicko-konštrukčný ateliér 1 (Zkoušející, Cvičící)
ZS 2016/2017I1-BUEN Budova a energia (Garant, Cvičící, Přednášející, Zkoušející)
ZS 2016/2017I1-DS_A Diplomový seminár (Zkoušející, Cvičící)
LS 2016/2017I1-AHB Aerodynamika a hydrodynamika budov (Garant, Přednášející, Zkoušející)
LS 2016/2017I1-AKA2 Architektonicko-konštrukčný ateliér 2 (Zkoušející, Cvičící)
LS 2016/2017B1-AT3 Ateliérová tvorba 3 (Zkoušející, Cvičící)
LS 2016/2017I1-DP_A Diplomová práca (Zkoušející, Cvičící)
LS 2016/2017I1-FTIB Fasádna technika inteligentných budov (Garant, Přednášející, Zkoušející)
LS 2016/2017B1-SK1 Stavebné konštrukcie 1 (Garant)
LS 2017/2018I1-AHB Aerodynamika a hydrodynamika budov (Garant, Přednášející, Zkoušející)
LS 2017/2018I1-AKA2 Architektonicko-konštrukčný ateliér 2 (Zkoušející, Cvičící)
LS 2017/2018B1-AT3 Ateliérová tvorba 3 (Zkoušející, Cvičící)
LS 2017/2018I1-DP_A Diplomová práca (Zkoušející, Cvičící)
LS 2017/2018I1-FTIB Fasádna technika inteligentných budov (Garant, Přednášející, Zkoušející)
LS 2017/2018B1-SK1 Stavebné konštrukcie 1 (Garant)
LS 2018/2019I1-AHB Aerodynamika a hydrodynamika budov (Garant, Přednášející, Zkoušející)
LS 2018/2019I1-AKA2 Architektonicko-konštrukčný ateliér 2 (Zkoušející, Cvičící)
LS 2018/2019B1-AT3 Ateliérová tvorba 3 (Zkoušející, Cvičící)
LS 2018/2019B1-BP_P Bakalárska práca (Zkoušející, Cvičící)
LS 2018/2019I1-DP_A Diplomová práca (Zkoušející, Cvičící)
LS 2018/2019I1-DS_A Diplomový seminár (Zkoušející, Cvičící)
LS 2018/2019I1-FTIB Fasádna technika inteligentných budov (Garant, Přednášející, Zkoušející)
LS 2018/2019B1-SK1 Stavebné konštrukcie 1 (Garant)
ZS 2017/2018I1-AKA1 Architektonicko-konštrukčný ateliér 1 (Zkoušející, Cvičící)
ZS 2017/2018I1-BUEN Budova a energia (Garant, Cvičící, Přednášející, Zkoušející)
ZS 2017/2018I1-DS_A Diplomový seminár (Zkoušející, Cvičící)
ZS 2017/2018B1-SK2 Stavebné konštrukcie 2 (Garant)
ZS 2018/2019I1-AKA1 Architektonicko-konštrukčný ateliér 1 (Zkoušející, Cvičící)
ZS 2018/2019B1-AT4 Ateliérová tvorba 4 (Zkoušející, Cvičící)
ZS 2018/2019I1-BUEN Budova a energia (Garant, Cvičící, Přednášející, Zkoušející)
ZS 2018/2019I1-DS_A Diplomový seminár (Zkoušející, Cvičící)
ZS 2018/2019B1-SK2 Stavebné konštrukcie 2 (Garant)
ZS 2016/2017I1-AHB Aerodynamika a hydrodynamika budov (Garant, Přednášející, Zkoušející)
ZS 2016/2017I1-PABU Patológia budov (Garant)
ZS 2016/2017B1-SK1 Stavebné konštrukcie 1 (Garant)
2016/2017 - doktorandské štúdiáD-DZP3_10 Dizertačný projekt 3 (Zkoušející, Přednášející)
2016/2017 - doktorandské štúdiáD-DZP4_10 Dizertačný projekt 4 (Zkoušející, Přednášející)
ZS 2017/2018B1-AT3 Ateliérová tvorba 3 (Zkoušející, Cvičící)
ZS 2017/2018I1-AHB Aerodynamika a hydrodynamika budov (Garant, Přednášející, Zkoušející)
2019/2020 - doktorandské štúdiáD1-AEHYB Aerodynamika a hydrodynamika budov (Garant, Cvičící, Přednášející, Zkoušející)
2019/2020 - doktorandské štúdiáD1-BUEN Budova a energia (Garant, Přednášející, Zkoušející)
2021/2022 - doktorandské štúdiáD1-AEHYB Aerodynamika a hydrodynamika budov (Garant, Cvičící, Přednášející, Zkoušející)
2021/2022 - doktorandské štúdiáD1-BUEN Budova a energia (Garant, Přednášející, Zkoušející)
2021/2022 - doktorandské štúdiáD1-STKL Stavebná klimatológia (Garant, Přednášející, Zkoušející)
ZS 2019/2020I1-AKA1 Architektonicko-konštrukčný ateliér 1 (Zkoušející, Cvičící)
ZS 2019/2020B1-AT4 Ateliérová tvorba 4 (Zkoušející, Cvičící)
ZS 2019/2020I1-BUEN Budova a energia (Garant, Cvičící, Přednášející, Zkoušející)
ZS 2019/2020I1-DS_A Diplomový seminár (Zkoušející, Cvičící)
ZS 2019/2020B1-SK2 Stavebné konštrukcie 2 (Garant)
LS 2019/2020I1-AHB Aerodynamika a hydrodynamika budov (Garant, Přednášející, Zkoušející)
LS 2019/2020I1-AKA2 Architektonicko-konštrukčný ateliér 2 (Zkoušející, Cvičící)
LS 2019/2020B1-AT3 Ateliérová tvorba 3 (Zkoušející, Cvičící)
LS 2019/2020B1-BP_P Bakalárska práca (Zkoušející, Cvičící)
LS 2019/2020I1-DP_A Diplomová práca (Zkoušející, Cvičící)
LS 2019/2020I1-DS_A Diplomový seminár (Zkoušející, Cvičící)
LS 2019/2020I1-FTIB Fasádna technika inteligentných budov (Garant, Přednášející, Zkoušející)
LS 2019/2020B1-SK1 Stavebné konštrukcie 1 (Garant)
2020/2021 - doktorandské štúdiáD1-AEHYB Aerodynamika a hydrodynamika budov (Garant, Cvičící, Přednášející, Zkoušející)
2020/2021 - doktorandské štúdiáD1-BUEN Budova a energia (Garant, Přednášející, Zkoušející)
2020/2021 - doktorandské štúdiáD1-STKL Stavebná klimatológia (Garant, Přednášející, Zkoušející)
ZS 2020/2021I1-AKA1 Architektonicko-konštrukčný ateliér 1 (Zkoušející, Cvičící)
ZS 2020/2021B1-AT4 Ateliérová tvorba 4 (Zkoušející, Cvičící)
ZS 2020/2021I1-BUEN Budova a energia (Garant, Cvičící, Přednášející, Zkoušející)
ZS 2020/2021I1-DS_A Diplomový seminár (Zkoušející, Cvičící)
ZS 2020/2021B1-SK2 Stavebné konštrukcie 2 (Garant)

Řešené projekty     
2016–2018Strategická úloha obnoviteľných zdrojov energie v projektovej stratégii tvorby techniky budov pre zelenú a udržateľnú archi...Administrativa
2018–2021Fasádna technika budov s viacstupňovým využívaním obnoviteľných zdrojov energie pre udržateľnú architektúruAdministrativa
2019–2022Klimaticky adaptívne fasády pre udržateľnú architektúru a ich potenciál v lokalite strednej EurópyAdministrativa

Univerzitní aktivity     
2016–Odborová komisia doktorandského študijného programu (5.1.4. pozemné stavby) (člen)
2014–Kolégium dekana (Stavebná fakulta) (člen)
2019–Odborová komisia doktorandského študijného programu ( stavebníctvo) (člen)

Publikace     
BIELEK, B. Dvojitá transparentná fasáda: Vybrané problémy z projektu experimentálneho overenia fyzikálnych vlastností dvojitej fasády budovy NBS v Bratislave. Habilitačná práca. Bratislava : SvF STU, 2002. 116 s.
BIELEK, B. Dvojitá transparentná fasáda: Vybrané problémy z projektu experimentálneho overenia fyzikálnych vlastností dvojitej fasády budovy NBS v Bratislave. Habilitačná práca. Bratislava : 2003. 122 s.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. -- PALKO, M. Dvojité transparentné fasády budov 1. diel: História, vývoj, klasifikácia a teória konštrukčnej tvorby. Bratislava : Coreal, 2002. 206 s. ISBN 80-968846-0-3.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. -- KUSÝ, M. -- PAŇÁK, P. Dvojité transparentné fasády budov. 2. diel: Vývoj, simulácia, experiment a konštrukčná tvorba fasády budovy NBS v Bratislave. Bratislava : Coreal, 2002. 250 s. ISBN 80-968846-11.
SARKA, M. -- BIELEK, B. Výšková administratívna budova s dvojitou transaparentnou fasádou. Diplomová práca. 2015.
OROS, O. -- BIELEK, B. Krytá plaváreň. Diplomová práca. 2015.
MAJSNIAR, V. -- BIELEK, B. Prirodzené regulované vetranie budov vetracími jednotkami integrovanými do fasády budov. Dizertačná práca. 2015.
BIELEK, M. -- BIELEK, B. Laboratory experimental base for ecological low energy design of sustainable buildings: On the problems of designing, construction and use of low energy housing. In Energodom ´2004: VII Polisch research - technical conference.Cracow - Zakopane,Poland,11.-13.10.2004. Krakov,: 2004, s. 147--156. ISBN 8386161-05-1.
BIELEK, M. -- BIELEK, B. Test reference year for project of intelligent building experimental investigation in Bratislava city: On the problems of designing, construction and use of low energy housing. In Energodom ´2004: VII Polisch research - technical conference.Cracow - Zakopane,Poland,11.-13.10.2004. Krakov,: 2004, s. 267--273. ISBN 8386161-05-1.
BIELEK, M. -- BIELEK, B. Physical experimental base for development,creation and design of low and healthy buildings. In Indoor climate of buildings 2004: Health,comfort an safety by operation of HVAC-R systems. 5th International conference./Štrbské Pleso,SR,21.-24.11.2004. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS :, 2004, s. 269--276. ISBN 80-969030-8-X.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. -- ČUPKA, P. Modernizácia ľahkej obvodovej steny systému Hronal do variantných riešení dvojitých transparentných fasád. In Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech: Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou.Podbanské,SR,21.-23.3.2005. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2005, s. 17--22. ISBN 80-232-0245-6.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. Essential structural and technology solution of double transparent energy climate facades with corridor-type interspace. In ŽILINSKÝ, J. Nové poznatky v teórii konštrukcií pozemných stavieb a ich uplatnenie v stavebnej praxi - 2005: Zborník z vedeckej konferencie.Kočovce,SR,7.-8.11.2005. Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2005, s. 8--11. ISBN 80-227-2317-7.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. Aerodynamic quantification of the wind - building interaction for the development of the theory of natural ventilation and energy consumption of a building. In Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering: Proceedings of the 3rd International Conference/Vratna,SR,23.-26.5.2005. 2005, s. 44--49.
BIELEK, M. -- BIELEK, B. Quantification of the driven rain intensity inner structure for the tall building in Bratislava. In ŽILINSKÝ, J. Nové poznatky v teórii konštrukcií pozemných stavieb a ich uplatnenie v stavebnej praxi - 2005: Zborník z vedeckej konferencie.Kočovce,SR,7.-8.11.2005. Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2005, s. 12--15. ISBN 80-227-2317-7.
BIELEK, M. -- BIELEK, B. Teória tvorby inteligentných fasádnych stavebných prvkov s využívaním prirodzených fyzikálnych javov - charakteristika nového vedeckého projektu. In Vnútorná klíma budov 2005. Environmentálne aspekty tvorby interiérového prostredia budov: Zborník prednášok 16.konferencie/Štrbské Pleso, 29.-30.11.2005. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2005, s. 33--38. ISBN 80-89216-05-6.
BIELEK, M. -- BIELEK, B. Interakcia budova - vietor v teórii energetickej potreby budovy. In Budova a energia 6: 6.vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou.Podbanské,12.-14.10.2005. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2005, s. 64--69. ISBN 80-8073-353-8.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. Analýza fyzikálneho defektu strechy nad priestorom s náročnou klímou. Střechy, fasády, izolace, 13. s. 52--55.
BIELEK, M. -- BIELEK, B. Energia, spoločnosť, ľudské sídla a budova. In ŽILINSKÝ, J. Energeticky úsporné budovy a ich ekologické vlastnosti: Koncepcia energetickej politiky, legislatíva, normy. Bratislava : STU v Bratislave, 2006, s. 5--10. ISBN 80-227-2416-5.
BIELEK, M. -- BIELEK, B. Ekologická, energeticky efektívna tepelná ochrana budov v systémovej väzbe budova - klíma - energia. In ŽILINSKÝ, J. Energeticky úsporné budovy a ich ekologické vlastnosti: Koncepcia energetickej politiky, legislatíva, normy. Bratislava : STU v Bratislave, 2006, s. 41--46. ISBN 80-227-2416-5.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. Natural regulated window ventilation of office building from physical cavity of double-skin facade. In ŽILINSKÝ, J. Budovy a prostredie 2006: Ekologická kvalita architektonického prostredia. Zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie/Bratislava, 7.11.2006. Bratislava : STU v Bratislave, 2006, s. 51--54. ISBN 80-227-2518-8.
BIELEK, B. -- FRIMMER, M. -- BIELEK, M. Anchor System Physics of the Double-skin Transparent Building Facade of the National Bank of Slovakia in Bratislava. Building Research Journal = Stavebnícky časopis, 53. s. 219--238. ISSN 1335-8863.
BIELEK, M. -- BIELEK, B. Designing the intelligent facade elements and facade structures with utilization of natural physical phenomena. In Czasopismo techniczne = Technical transactions : Budownictwo = Civil engineering. s. 41--48.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. Konštrukcia vonkajšieho schodiska ako súčasť pochôdznej plochej strechy - riziká z nedôsledného projektového riešenia. In Strechy 2006: Zborník zo sympózia.Bratislava 2006. Bratislava : STU v Bratislave, 2006, s. 148--152. ISBN 80-227-2529-3.
BIELEK, M. -- BIELEK, B. Riziká v projektoch pochôdznych plochých striech - terás obytných budov. In Strechy 2006: Zborník zo sympózia.Bratislava 2006. Bratislava : STU v Bratislave, 2006, s. 60--65. ISBN 80-227-2529-3.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. Teplotný, aerodynamický a energetický režim medzipriestoru dvojitej transparentnej fasády budovy Východočeská energetika a.s. Hradec Králové. In Vnútorná klíma budov 2006: Kvalita vnútorného vzduchu verzus energetická náročnosť. Zborník prednášok.17. konferencia Tatranská Lomnica,november 2006. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2006, s. 31--37. ISBN 80-89216-12-9.
BIELEK, M. -- BIELEK, B. Teória budov s cieľavedomým šetrením energie. In ŽILINSKÝ, J. Energeticky úsporné budovy a ich ekologické vlastnosti: Koncepcia energetickej politiky, legislatíva, normy. Bratislava : STU v Bratislave, 2006, s. 5--16. ISBN 80-227-2416-5.
BIELEK, M. -- BIELEK, B. Teória tvorby fasád inteligentných budov s využitím prirodzených fyzikálnych javov - dvojité transparentné fasády. In ŽILINSKÝ, J. Energeticky úsporné budovy a ich ekologické vlastnosti: Koncepcia energetickej politiky, legislatíva, normy. Bratislava : STU v Bratislave, 2006, s. 50--55. ISBN 80-227-2416-5.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. Aerodynamická kvantifikácia medzipriestoru dvojitej transparentnej fasády v rekonštrukcii budovy Východočeská energetika a.s. Hradec Králové. In Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech: Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou.Podbanské,10.-12.4.2007. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2007, s. 13--18. ISBN 978-80-232-0275-5.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. Modernizácia ľahkého obvodového plášťa systému Izohronal do variantných riešení dvojitých transparentných fasád: Sekcia 1 : pozemné stavby. In VIII.vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach: Zborník prednášok.Sekcia 1:Pozemné stavby.Košice,28.-30.5.2007. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2007, s. 27--32. ISBN 978-80-8073-789-4.
BIELEK, M. -- BIELEK, B. Tvorba prirodzeného fyzikálneho medzipriestoru v procese modernizácie klasickej fasády - dvojitá transparentná fasáda. In VIII.vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach: Zborník prednášok.Sekcia 1:Pozemné stavby.Košice,28.-30.5.2007. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2007, s. 33--40. ISBN 978-80-8073-789-4.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. Koncepcia rekonštrukcie obvodovej steny administratívnej budovy Východočeská energetika a.s. Hradec Králové. In Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech 7: Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou./Podbanské,15.-17.3.2006. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2006, s. 7--12. ISBN 80-232-0259-6.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. Natural regulated window ventilation of building from physical cavity of double-skin transparent facade. In Czasopismo techniczne = Technical transactions : Budownictwo = Civil engineering. s. 49--56.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. Slnko-alternatívny zdroj energie, prirodzené fyzikálne medzipriestory a nová fasádna technika inteligentných budov - 1.časť. Stavba, s. 64--66.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. Slnko-alternatívny zdroj energie, prirodzené fyzikálne medzipriestory a nová fasádna technika inteligentných budov - 2.časť. Stavba, s. 54--58. ISSN 1335-5406.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. Hydrodynamics of air intake openings to the distribution channels of the cavity of double-skin transparent facade of the Slovak National Bank in Bratislava. Building Research Journal = Stavebnícky časopis, 55. s. 97--117. ISSN 1335-8863.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. Sun-alternative source of energy, natural physical cavities and new building envelope technology of intelligent buildings. Polska energetyka sloneczna, s. 24--43. ISSN 1730-2420.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. -- SZABÓ, D. Physical cavity of a double-skin facade - experiment in-situ. In CESB 07 Prague. Central Europe Towards Sustainable Building : International conference.Proceedings./CR,Praha,24.-26.9.2007. Praha: CBS Servis, 2007, s. 445--450. ISBN 978-80-903807-8-3.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. -- SZABÓ, D. Natural physical cavity and quantification of its parameters by experiment in-situ method. In ENERGODOM 2008.Problemy projektowania,realizacji a eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energie: IX Miedzynarodowe seminarium naukowo-techniczne.Kraków,15.-17.10.2008. Kraków : ASTERIAS, 2008, s. 37--44. ISBN 83-86161-05-1.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. New knowledge about regime of natural physical cavity of double-skin transparent facade under windless climate conditions - experimental research. In ENERGODOM 2008.Problemy projektowania,realizacji a eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energie: IX Miedzynarodowe seminarium naukowo-techniczne.Kraków,15.-17.10.2008. Kraków : ASTERIAS, 2008, s. 27--35. ISBN 83-86161-05-1.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. Dvojitá transparentná fasáda v modernizácii administratívnej budovy Východočeská energetika a.s. Hradec Králové (3. časť). Střechy, fasády, izolace, 15. s. 40--43.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. -- SZABÓ, D. Fyzikálny medzipriestor dvojitej transparentnej fasády - experiment in-situ. In s. 2008.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. Prirodzené fyzikálne medzipriestory vo fasádnej technike. ASB - Architektúra. Stavebníctvo. Biznis, 15. s. 116--119.
BIELEK, M. -- BIELEK, B. Klimatický, ekologický a energetický koncept rekonštruovanej budovy Východočeská energetika a.s. s dvojitou transparentnou fasádou. In Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech: Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou.Podbanské,8.-10.4.2008. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2008, s. 13--18. ISBN 978-80-232-0290-8.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. Dvojitá transparentná fasáda v modernizácii administratívnej budovy Východočeská energetika a.s. Hradec Králové (1. časť). Střechy, fasády, izolace, 15. s. 22--23.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. -- SZABÓ, D. -- PALKO, M. Decisive Aerodynamic Coefficients of Local Resistances along Air Flow Trajectory in Natural Physical Cavities of Double-skin Transparent Facades. Building Research Journal = Stavebnícky časopis, 56. s. 59--112. ISSN 1335-8863.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. Nový prístup k reálnej ekvivalentnej ploche otvorov v teórii vzduchovej priepustnosti a aerodynamickej kvantifikácii budov. In Dynamics of civil engineering and transport structures and wind engineering: Proceedings of the 4th International conference.Papradno,Podjavorník,26.-29.5.2008. Žilina : Žilinská univerzita, 2008, s. 4--7. ISBN 978-80-8070-827-6.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. -- GROFČÍK, E. Aerodynamická kvantifikácia budovy Východočeská energetika a.s. Hradec Králové spojená s rekonštrukciou fasády. In Dynamics of civil engineering and transport structures and wind engineering: Proceedings of the 4th International conference.Papradno,Podjavorník,26.-29.5.2008. Žilina : Žilinská univerzita, 2008, s. 8--11. ISBN 978-80-8070-827-6.
BIELEK, M. -- BIELEK, B. Koncept novej aerodynamickej kvantifikácie pre fyzikálne problémy budov. In Dynamics of civil engineering and transport structures and wind engineering: Proceedings of the 4th International conference.Papradno,Podjavorník,26.-29.5.2008. Žilina : Žilinská univerzita, 2008, s. 12--15. ISBN 978-80-8070-827-6.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. -- GROFČÍK, E. Modernizácia ľahkého obvodového plášťa systému OD-001 do variantných riešení dvojitých transparentných fasád. In Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech: Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou.Podbanské,8.-10.4.2008. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2008, s. 19--24. ISBN 978-80-232-0290-8.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. Dvojitá transparentná fasáda v modernizácii administratívnej budovy Východočeská energetika a.s. Hradec Králové (2. časť). Střechy, fasády, izolace, 15. s. 24--26.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. -- ČUPKA, P. -- GROFČÍK, E. Modernizácia ľahkého obvodového plášťa systému OD-001 do variantných riešení dvojitých transparentných fasád. Stavebné materiály, s. 26--27. ISSN 1336-7617.
BIELEK, M. -- BIELEK, B. The theory, experiment, simulation and design construction of the double transparent skin fasade of intelligent buildings - project of scientific grant agency. In ŽILINSKÝ, J. 28. vedecká konferencia katedier a ústavov konštrukcií pozemných stavieb: Zborník z medzinárodnej konferencie/Bratislava,8.-10.9.2004. Bratislava : Ústav vzdelávania a služieb, 2004, s. 77--82. ISBN 80-89073-10-7.
BIELEK, B. Analýza fyzikálneho defektu strechy nad priestorom s náročnou klímou - plaváreň Považská Bystrica. In Strechy 2005: Zborník zo sympózia.Bratislava 22.-24.11.2005. Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2005, s. 121--127.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. -- SZABÓ, D. Aerodynamická kvantifikácia medzipriestoru dvojitej transparentnej fasády budovy NBS v Bratislave - experimentálny výskum. In Budova a energia 6: 6.vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou.Podbanské,12.-14.10.2005. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2005, s. 21--26. ISBN 80-8073-353-8.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. Dvojitá transparentná fasáda v modernizácii administratívnej budovy Východočeská energetika a.s. Hradec Králové (8. časť). Střechy, fasády, izolace, 15. s. 18--21.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. Dvojitá transparentná fasáda v modernizácii administratívnej budovy Východočeská energetika a.s. Hradec Králové (9. časť). Střechy, fasády, izolace, 15. s. 10--14.
BIELEK, M. -- BIELEK, B. Theory and practice of natural physical cavities in the technology of double-skin transparent facades of intelligent buildings. Slovak Journal of Civil Engineering, 16. s. 42--59. ISSN 1210-3896.
BIELEK, M. -- BIELEK, B. Modifikácie budov v interakcii zmien vnútorného a vonkajšieho tlaku z hľadiska ich aerodynamickej kvantifikácie. In GRMANOVÁ, A. -- MINÁRIK, M. 70 rokov SvF STU. Bratislava: STU v Bratislave SvF, 2008, ISBN 978-80-227-2979-6.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. Dvojitá transparentná fasáda v modernizácii administratívnej budovy Východočeská energetika a.s. Hradec Králové (4. časť). Střechy, fasády, izolace, 14. s. 35--37.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. Aplikace přirozených fyzikálních meziprostorů ve fasádní technice modernizovaných budov. In Stavební ročenka 2009. Bratislava : Jaga Group, 2008, s. 90--93. ISBN 978-80-8076-068-7.
JELÍNKOVÁ, Z. -- BIELEK, B. Bytový dom. Bakalárska práca. 2015.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. -- SZABÓ, D. Aerodynamická kvantifikácia okna z hľadiska prirodzeného regulovaného vetrania budov - experimentálny výskum. In GRMANOVÁ, A. -- MINÁRIK, M. 70 rokov SvF STU. Bratislava: STU v Bratislave SvF, 2008, ISBN 978-80-227-2979-6.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. Dvojitá transparentná fasáda v modernizácii administratívnej budovy Východočeská energetika a.s. Hradec Králové (5. časť). Střechy, fasády, izolace, 15. s. 22--23.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. Aplikácia prirodzených fyzikálnych medzipriestorov vo fasádnej technike modernizovaných budov. In LUKÁČOVÁ, M. Stavebnícka ročenka 2009. Bratislava : Jaga Group, 2008, s. 104--107. ISBN 978-80-8076-059-5.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. Dvojitá transparentná fasáda v modernizácii administratívnej budovy Východočeská energetika a.s. Hradec Králové (7. časť). Střechy, fasády, izolace, 15. s. 24--26.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. Dvojitá transparentná fasáda v modernizácii administratívnej budovy Východočeská energetika a.s. Hradec Králové (6. časť). Střechy, fasády, izolace, 15. s. 64--65.
BIELEK, M. -- BIELEK, B. Sklo v novej fasádnej technike inteligentných budov. In Stavebné materiály: 3. medzinárodná konferencia.Štrbské pleso,SR,26.-28.9.2001. 2001, s. 81--83. ISBN 80-7099-677-3.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. Drevo v klasickom i novom poňatí konštrukčných sústav budov v modernej architektúre informačného veku. In Drevostavby 2009: Zborník prednášok vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou.Oščadnica,SR,10.-11.6.2009. Žilina : Žilinská univerzita, 2009, s. 9--14. ISBN 978-80-970171-0-1.
BIELEK, B. -- SZABÓ, D. -- BIELEK, M. Natural physical cavity and quantification of its parameters by in situ experiment method. Czasopismo techniczne = Technical transactions : Budownictwo = Civil engineering, 106. s. 21--28. ISSN 0011-4561.
BIELEK, M. -- BIELEK, B. Climatic, ecological, energy and structural concept for facade modernization of Východočeská energetika building in Hradec Králové. In Vnútorná klíma budov 2009: Environmentálne hodnotenie vnútorného prostredia budov. Zborník prednášok z 20. konferencie. Tatranská Štrba, 1.-2.12. 2009. 1. vyd. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2009, s. 115--120. ISBN 978-80-89216-31-4.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. New results of experimental research into regime of natural physical cavity of double-skin transparent facade under windless climate conditions. Czasopismo techniczne = Technical transactions : Budownictwo = Civil engineering, 106. s. 11--20. ISSN 0011-4561.
BIELEK, B. -- SZABÓ, D. -- BIELEK, M. Physical cavity of double-skin transparent facade in exploatation of building - long term experiment in-situ. In Budova - energia 9.: 9. vedecká konferencia.Košice,2.-4.12.20209. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2009, s. 15--20. ISBN 978-80-553-0322-2.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. Aerodynamická kvantifikácia budovy využiteľná pre ich fyzikálne problémy. In 33. vedecká konferencia katedier a ústavov konštrukcií pozemných stavieb: Zborník z medzinárodnej konferencie.Štrbské Pleso,SR,9.-11.9.2009. Bratislava : STU v Bratislave, 2009, s. 83--86. ISBN 978-80-227-3182-9.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. -- HÍREŠ, J. Aerodynamická kvantifikácia budov pre ich fyzikálne problémy. In Navrhovanie, príprava a realizácia stavieb : Medzinárodná vedecká konferencia - CONECO 2010.Bratislava,25.3.2010. Bratislava: STU v Bratislave SvF, 2010, s. 20--25. ISBN 978-80-7399-931-5.
BIELEK, B. -- GROFČÍK, E. -- BIELEK, M. Aerodynamická kvantifikácia budovy Východočeská energetika a.s. Hradec Králové pre návrh dvojitej transparentnej fasády. In Navrhovanie, príprava a realizácia stavieb : Medzinárodná vedecká konferencia - CONECO 2010.Bratislava,25.3.2010. Bratislava: STU v Bratislave SvF, 2010, s. 14--19. ISBN 978-80-7399-931-5.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. Defekty hydrotechnickej podstaty v mimosystémových detailoch novej fasádnej techniky budov. In Poruchy a obnova obvodových plášťov a striech: Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou.Podbanské,SR,7.-9.4.2010. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2010, s. 5--10. ISBN 978-80-232-0307-3.
BIELEK, B. -- MIKUŠOVÁ, M. Vplyv akumulačnej hmoty vnútorných deliacich konštrukcií na energetickú náročnosť budovy kontrolovanú stavom vnútornej klímy v letnom období. In Drevostavby 2010: Zborník prednášok vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou.Habovka,SR,3.-4.6.2010. Žilina : Žilinská univerzita, 2010, s. 75--80. ISBN 978-80-970171-2-5.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. -- GROFČÍK, E. Modernizácia ľahkého obvodového plášťa systému Izohronal do variantných riešení dvojitých transparentných fasád. In Poruchy a obnova obvodových plášťov a striech: Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou.Podbanské,SR,7.-9.4.2010. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2010, s. 11--16. ISBN 978-80-232-0307-3.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. -- HÍREŠ, J. Nízkoenergetická - solárna budova, zelená budova a trvalo udržateľná budova. In Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka IX.: Obnova stavebného fondu ako príspevok k trvalo udržateľnému rozvoju vidieka.Zborník referátov z Medzinárodnej konferencie.Bratislava,SR,22.4.2010. 1. vyd. Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010, s. 121--123. ISBN 978-80-89113-65-1.
BIELEK, M. -- BIELEK, B. Environmental strategies for design of sustainable buildings in technique of green-eco architecture. In Central Europe towards sustainable buildings.From theory to practice: CESB 2010.Prague,CR. Praha : Grada Publishing, 2010, s. 81--84. ISBN 978-80-247-3624-2.
MIKUŠOVÁ, M. -- BIELEK, B. Vplyv tepelnotechnických vlastností netransparentných obalových konštrukcií na energetickú náročnosť budovy kontrolovanú stavom vnútornej klímy v letnom období. In Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka IX.: Obnova stavebného fondu ako príspevok k trvalo udržateľnému rozvoju vidieka.Zborník referátov z Medzinárodnej konferencie.Bratislava,SR,22.4.2010. 1. vyd. Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010, s. 124--130. ISBN 978-80-89113-65-1.
BIELEK, M. -- BIELEK, B. -- HÍREŠ, J. Drevo a jeho miesto vo vývoji techniky modernej zelenej architektúry. In Drevostavby 2010: Zborník prednášok vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou.Habovka,SR,3.-4.6.2010. Žilina : Žilinská univerzita, 2010, s. 9--14. ISBN 978-80-970171-2-5.
BIELEK, M. -- BIELEK, B. -- HÍREŠ, J. Low energy building versus green building and their design strategies. Czasopismo techniczne = Technical transactions : Budownictwo = Civil engineering, 107. s. 25--32. ISSN 0011-4561.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. -- SZABÓ, D. New knowledge about regime of natural physical cavity of double-skin transparent facade under windles climate conditions - long term in-situ experimental research. In Central Europe towards sustainable buildings.From theory to practice: CESB 2010.Prague,CR. Praha : Grada Publishing, 2010, s. 77--80. ISBN 978-80-247-3624-2.
BIELEK, B. Conceptual trends in ventilation of high-rise residential buildings in sustainable architecture. In CHMELÍK, V. -- HARTMAN, P. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. ATF 2016. Leuven: The Katholieke Universiteit Leuven, 2016, s. 14--21. ISBN 9789086497966.
BIELEK, B. Essential structural and technology solution of double-skin transparent facade. In CHMELÍK, V. -- HARTMAN, P. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. ATF 2016. Leuven: The Katholieke Universiteit Leuven, 2016, s. 8--13. ISBN 9789086497966.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. -- SZABÓ, D. New knowledge about regime of natural physical cavity of double-skin transparent facade under wind climate conditions - long term in-situ experimental research. Czasopismo techniczne = Technical transactions : Budownictwo = Civil engineering, 107. s. 11--23. ISSN 0011-4561.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. -- SZABÓ, D. Regime of natural physical cavity of double-skin transparent facade under windless climate conditions - new knowledge from in-situ experiment. In Budovy a prostředí 2010: 5. mezinárodní konference. Sborník příspěvků. Brno, ČR, 20.-21.10.2010. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2010, s. 167--172. ISBN 978-80-214-4155-2.
BIELEK, B. The role of renewable energy sources in a sustainable society. In KALOUSEK, M. -- PALKO, M. Advanced Architectural Design and Construction 2016 (AADC 2016). Brno: VUT - Brno University of Technology Faculty of Civil Engineering, 2016, s. 15--18. ISBN 978-80-214-5445-3.
BIELEK, B. Geometric classification of natural physical cavities of double-skin transparent facades. In KALOUSEK, M. -- PALKO, M. Advanced Architectural Design and Construction 2016 (AADC 2016). Brno: VUT - Brno University of Technology Faculty of Civil Engineering, 2016, s. 175--180. ISBN 978-80-214-5445-3.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. -- SZABÓ, D. New knowledge about regime of natural physical cavity of double-skin transparent facade under windless climate conditions - long term in-situ experimental research. In CESB 10 Prague. Central Europe Towards Sustainable Building From Theory To Practice: International conference. Extended Proceedings on DVD. Praha : CBS Servis,s.r.o., 2010, ISBN 978-80-247-3633-4.
MESÍK, M. -- BIELEK, B. Športová hala. Diplomová práca. Bratislava : SvF STU, 2010.
FARKASOVÁ, K. -- BIELEK, B. Bytový dom. Bakalárska práca. Bratislava : SvF STU, 2010.
BÓDISOVÁ, M. -- BIELEK, B. Bytový dom. Bakalárska práca. Bratislava : SvF STU, 2010.
MIČIAN, J. -- BIELEK, B. Bytový dom. Bakalárska práca. Bratislava : SvF STU, 2010.
FEČO, A. -- BIELEK, B. Bytový dom. Bakalárska práca. Bratislava : SvF STU, 2010.
FARAGOVÁ, J. -- BIELEK, B. Bytový dom. Bakalárska práca. Bratislava : SvF STU, 2010.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. -- SZABÓ, D. Natural Physical Cavity Regime of Double-Skin Facade in Windless Climate Conditions - Long Term Experiment In-Situ. Building Research Journal = Stavebnícky časopis, 57. s. 233--246. ISSN 1335-8863.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. Rekonštrukcia obvodovej steny do formy dvojitej transparentnej fasády - problémy aerodynamickej kvantifikácie budovy pre poznanie režimu prirodzeného fyzikálneho medzipriestoru. In Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov : Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou.Podbanské,SR,13.-15.4.2011. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2011, s. 5--10. ISBN 978-80-553-0651-3.
MAJSNIAR, V. -- BIELEK, B. Regulované systémy vetrania aplikovateľné v rekonštrukciách budov v súčasnej modernej architektúre. In Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov : Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou.Podbanské,SR,13.-15.4.2011. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2011, s. 39--46. ISBN 978-80-553-0651-3.
BILÍK, J. -- BIELEK, B. Bytový dom. Bakalárska práca. Bratislava : SvF STU, 2010.
DUFFEKOVÁ, I. -- BIELEK, B. Bytový dom. Bakalárska práca. Bratislava : SvF STU, 2010.
FARKAŠOVÁ, E. -- BIELEK, B. Bytový dom. Bakalárska práca. Bratislava : SvF STU, 2010.
BIELEK, B. Defekty novej transparentnej fasádnej techniky budov hydrotechnickej podstaty. In Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov : Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou.Podbanské,SR,13.-15.4.2011. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2011, s. 11--16. ISBN 978-80-553-0651-3.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. -- HÍREŠ, J. Vývoj techniky v architektúre informačného veku. In Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov : Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou.Podbanské,SR,13.-15.4.2011. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2011, s. 29--34. ISBN 978-80-553-0651-3.
KROCSANY, P. -- BIELEK, B. Bytový dom. Bakalárska práca. Bratislava : SvF STU, 2011.
BIELEK, M. -- BIELEK, B. Specifics of architectural aerodynamics of buildings - modifications in the interaction of internal and external pressure changes. In Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. DYN-WIND ´2011: Proceedings of the 5th International conference. Jasná pod Chopkom, SR, 30.5.-2.6.2011. Žilina : Žilinská univerzita, 2011, s. 3--6. ISBN 978-80-554-0354-0.
BIELEK, M. -- BIELEK, B. -- HÍREŠ, J. Prírodné materiály, voda a obnoviteľné zdroje energie ako nezastupiteľná produkčná technológia kapitálu poskytovaného človeku prírodou. In Drevostavby: IV.vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou.Terchová,SR,2.-3.6.2011. Žilina : Žilinská univerzita, 2011, s. 7--12. ISBN 978-80-970171-9-4.
MEDĽOVÁ, Z. -- BIELEK, B. Bytový dom. Bakalárska práca. Bratislava : SvF STU, 2011.
TÓTH, J. -- BIELEK, B. Výšková administratívna budova. Diplomová práca. Bratislava : SvF STU, 2011.
TORDAJI, R. -- BIELEK, B. Bytový dom. Bakalárska práca. Bratislava : SvF STU, 2011.
PIŠKI, O. -- BIELEK, B. Bytový dom. Bakalárska práca. Bratislava : SvF STU, 2011.
PAVLOVIČ, M. -- BIELEK, B. Bytový dom. Bakalárska práca. Bratislava : SvF STU, 2011.
FROLKOVIČ, M. -- BIELEK, B. Bytový dom. Bakalárska práca. Bratislava : SvF STU, 2011.
KOVÁR, M. -- BIELEK, B. Polyfunkčný bytový dom v preluke centrálnej mestskej zóny. Diplomová práca. Bratislava : SvF STU, 2011.
SLAŠŤAN, P. -- BIELEK, B. Športová hala. Diplomová práca. Bratislava : SvF STU, 2011.
OLAH, T. -- BIELEK, B. Bytový dom. Bakalárska práca. Bratislava : SvF STU, 2011.
KOČNEROVÁ, M. -- BIELEK, B. Bytový dom. Bakalárska práca. Bratislava : SvF STU, 2011.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. -- HÍREŠ, J. Interakcia ekonomické aktivity človeka - biokapacita planéty - nízkoemisné technológie výroby - zelená architektúra. In Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka X.: Obnova duchovného,kultúrneho a ekonomického potenciálu vidieka.Zborník referátov z Konferencie s medzinárodnou účasťou.Bratislava,SR,25.5.2011. Bratislava : STU v Bratislave, 2011, s. 28--31. ISBN 978-80-227-3536-0.
GROFČÍK, E. -- BIELEK, B. -- BIELEK, M. Modernizácia ľahkej obvodovej steny systému A-1 do variantných riešení dvojitých fasád. In Budovy a prostredie 2011. Vízie - Prax - Legislatíva : Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie. Bratislava-Univerzitná knižnica 20.10.2011. Bratislava: STU, 2011, s. 35--39. ISBN 978-80-227-3582-7.
MIKLE, S. -- BIELEK, B. Dvojité transparentné fasády v modernej architektúre. In Budovy a prostredie 2011. Vízie - Prax - Legislatíva : Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie. Bratislava-Univerzitná knižnica 20.10.2011. Bratislava: STU, 2011, s. 101--104. ISBN 978-80-227-3582-7.
MAJSNIAR, V. -- BIELEK, B. Regulované systémy vetrania aplikovateľné v rekonštrukciách budov v súčasnej modernej architektúre. In Budovy a prostredie 2011. Vízie - Prax - Legislatíva : Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie. Bratislava-Univerzitná knižnica 20.10.2011. Bratislava: STU, 2011, s. 93--97. ISBN 978-80-227-3582-7.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. -- HÍREŠ, J. Ecology and energy interaction of system relation building - climate - energy in technology development of architecture. In Vnútorná klíma budov 2011. Environmentálne a energetické hodnotenie budov.: Zborník prednášok z 22.medzinárodnej konferencie, 1.-2.12.2011, Tatranská Lomnica. Bratislava : SSTP, 2011, s. 95--101. ISBN 978-80-89216-44-4.
VIOLOVÁ, E. -- BIELEK, B. Výšková administratívna budova. Diplomová práca. Bratislava : 2013.
BIELEK, M. -- BIELEK, B. -- HÍREŠ, J. Zelená budova a integrovaný projektový proces jej tvorby v novej i modernizovanej výstavbe. In KATUNSKÝ, D. -- RUDIŠIN, R. -- NEMEC, M. Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov [elektronický zdroj] : Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou.Podbanské,SR,7.-9.3.2012. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2012, s. 29--34. ISBN 978-80-553-0798-5.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. Ľahká obvodová stena s vertikálnym výrazovým členením pilastrami - rekonštrukcia. In KATUNSKÝ, D. -- RUDIŠIN, R. -- NEMEC, M. Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov [elektronický zdroj] : Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou.Podbanské,SR,7.-9.3.2012. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2012, s. 7--14. ISBN 978-80-553-0798-5.
BIELEK, M. -- BIELEK, B. Modernizácia obvodovej steny so špecifickou geometriou. Stavebné materiály, 8. s. 28--31. ISSN 1336-7617.
FARKASOVÁ, K. -- BIELEK, B. Átriový bytový komplex. Diplomová práca. Bratislava : SvF STU, 2012.
BIELEK, M. -- BIELEK, B. -- HÍREŠ, J. -- SZABÓ, J. Ročný teplotný režim prirodzeného fyzikálneho medzipriestoru a nové možnosti jeho energetického využitia. In IX. International Scientific Conference of Faculty of Civil Engineering [elektronický zdroj] : Košice, Slovak Republic, May 22-25, 2012. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2012, ISBN 978-80-553-0905-7.
BIELEK, B. -- SZABÓ, D. Element transparent facade for high-rise building - development cooperation. In CESB 16 Prague. Central Europe towards Sustainable Building 2016. Praha: Grada Publishing, 2016, s. 990--997. ISBN 978-80-271-0248-8.
MIKLE, S. -- BIELEK, B. Double-Skin Transparent Facade with Narrow Cavity and Verification of its Function by Experiment In-Situ. In InterTech 2012. 5th International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists: Proceedings. Poznań,Poland,16.-18.5.2012. Poznań : Uczelniany Samorzad Doktorantów Politechniki Poznaňskiej, 2012, s. 229--233. ISBN 978-83-926896-4-5.
ČEHEĽOVÁ, D. -- BIELEK, B. Administratívna výšková budova s dvojitou transparentnou fasádou. Diplomová práca. Bratislava : SvF STU, 2012.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. Geometric classification of natural physical cavities. Czasopismo Techniczne Technical Transactions, 109. s. 3--11. ISSN 1897-628X.
FEČO, A. -- BIELEK, B. Centrálna mestská knižnica. Diplomová práca. Bratislava : SvF STU, 2012.
BIELEK, M. -- BIELEK, B. -- HÍREŠ, J. Technology in architecture as an irreplaceable phenomenon of low-energy, green and sustainable construction. Czasopismo Techniczne Technical Transactions, 109. s. 13--18. ISSN 1897-628X.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. -- SZABÓ, J. -- MIKLE, S. The verification of the function of a narrow-cavity double-skin transparent facade - in situ experiment. Czasopismo Techniczne Technical Transactions, 109. s. 19--28. ISSN 1897-628X.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. -- MIKLE, S. -- SZABÓ, J. Aerodynamic mode of double-skin transparent facade with narrow physical cavity and its influence on indoor environment in summer season. In Budovy a prostředí 2012 [elektronický zdroj]: Mezinárodní konference. Sborník. Brno,ČR,25.-26.10.2012. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2012, s. 37--40. ISBN 978-80-214-4600-7.
BIELEK, M. -- BIELEK, B. -- HÍREŠ, J. Technology in Architecture-Low Energy Building versus Green and Sustainable Buildinq. In Budovy a prostředí 2012 [elektronický zdroj]: Mezinárodní konference. Sborník. Brno,ČR,25.-26.10.2012. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2012, s. 281--284. ISBN 978-80-214-4600-7.
BIELEK, M. -- BIELEK, B. -- HÍREŠ, J. -- SZABÓ, J. Two - stage system for utilization of renewable energy sources with aplication of natural physical cavities. In Budovy a prostředí 2012 [elektronický zdroj]: Mezinárodní konference. Sborník. Brno,ČR,25.-26.10.2012. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2012, s. 285--288. ISBN 978-80-214-4600-7.
BIELEK, B. -- HÍREŠ, J. -- LUKÁŠIK, D. -- BIELEK, M. Vývoj techniky v architektúre pre udržateľnú spoločnosť = Development of technology in architecture for sustainable society. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 93 s. ISBN 978-80-227-3838-5.
BIELEK, M. -- BIELEK, B. -- HÍREŠ, J. -- SZABÓ, J. The Annual Temperature Regime of Natural Physical Cavity and New Possibilities of its Energy Utilization. SSP - Journal of civil engineering, 7. s. 99--106. ISSN 1338-9024.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. -- HÍREŠ, J. Geometric modification of natural physical cavities and theirs utilization for renewable energy sources in process of building design. In Vnútorná klíma budov 2012: environmentálne verzus energetické aspekty návrhu budov. Zborník prednášok z 23. konferencie. Štrbské pleso,SR,29.-30.11.2012. Bratislava : SSTP, 2012, s. 9--14. ISBN 978-80-89216-52-9.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. Environmental Strategies for Design of Sustainable Buildings in Technique of Green Eco-Architecture. Journal of civil engineering and architecture, 6. s. 892--898. ISSN 1934-7359.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. -- MIKLE, S. -- SZABÓ, J. Aerodynamic mode of double-skin transparent facade with narrow physical cavity and its influence on indoor environment in the summer season. Advanced Materials Research, 649. s. 29--32.
BIELEK, M. -- BIELEK, B. -- HÍREŠ, J. Technology in Architecture - Low Energy Building versus Green and Sustainable Building. Advanced Materials Research, 649. s. 207--210.
BIELEK, M. -- BIELEK, B. -- HÍREŠ, J. -- SZABÓ, J. Two-stage system for utilization of renewable energy sources with application of natural physical cavities. Advanced Materials Research, 649. s. 211--214.
MIKLE, S. -- BIELEK, B. -- BIELEK, M. -- SZABÓ, D. Overenie funkcie dvojitej transparentnej fasády s úzkym štrbinovým medzipriestorom experimentom in-situ. In Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov.: Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou. Podbanské,SR,3.-.5.4.2013. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2013, s. 11--18. ISBN 978-80-553-1393-1.
BIELEK, M. -- BIELEK, B. -- HÍREŠ, J. Požiadavky na fyzikálnu kvantifikáciu obalových konštrukcií budov s nulovou energetickou bilanciou vo vývoji zelenej a udržateľnej architektúry. In Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov.: Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou. Podbanské,SR,3.-.5.4.2013. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2013, s. 45--54. ISBN 978-80-553-1393-1.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. -- HÍREŠ, J. Zelená budova a jej miesto vo vývoji techniky modernej architektúry. Eurostav, s. 26--30. ISSN 1335-1249.
MAJSNIAR, V. -- BIELEK, B. -- SZABÓ, D. Kvantifikácia vzduchovej priepustnosti obalových konštrukcií s inšalovaným systémom regulovaného vetrania - experiment in-situ. In Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov.: Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou. Podbanské,SR,3.-.5.4.2013. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2013, s. 116--123. ISBN 978-80-553-1393-1.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. Climatic, ecological, energy and structural concept for facade modernization of office building to a function of double-skin facade. In GLORIEUX, C. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. -- MEDVEĎ, J. ATF 2013 [elektronický zdroj] : 2nd Conference on Acoustics, Light and Thermal Physics in Architecture and Building Structures.Book of proceedings. Leuven, Belgium 2.-3.5.2013. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, 2013, s. 147--151. ISBN 978-90-8649-637-2.
BIELEK, M. -- BIELEK, B. Interaction of building solar thermal technics with aerodynamics of building in problem solving of natural physical cavities of double-skin facades. In GLORIEUX, C. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. -- MEDVEĎ, J. ATF 2013 [elektronický zdroj] : 2nd Conference on Acoustics, Light and Thermal Physics in Architecture and Building Structures.Book of proceedings. Leuven, Belgium 2.-3.5.2013. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, 2013, s. 159--165. ISBN 978-90-8649-637-2.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. Geometric classification of natural physical cavities and air flow trajectory. In GLORIEUX, C. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. -- MEDVEĎ, J. ATF 2013 [elektronický zdroj] : 2nd Conference on Acoustics, Light and Thermal Physics in Architecture and Building Structures.Book of proceedings. Leuven, Belgium 2.-3.5.2013. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, 2013, s. 152--158. ISBN 978-90-8649-637-2.
MAJSNIAR, V. -- BIELEK, B. -- SZABÓ, D. Air permeability determination of packaging structures with installed controlled ventilation system. In GLORIEUX, C. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. -- MEDVEĎ, J. ATF 2013 [elektronický zdroj] : 2nd Conference on Acoustics, Light and Thermal Physics in Architecture and Building Structures.Book of proceedings. Leuven, Belgium 2.-3.5.2013. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, 2013, s. 202--208. ISBN 978-90-8649-637-2.
MIKLE, S. -- BIELEK, B. -- BIELEK, M. -- SZABÓ, D. Double-skin transparent facade with narrow physical cavity and verification of its function by experiment in-situ. In GLORIEUX, C. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. -- MEDVEĎ, J. ATF 2013 [elektronický zdroj] : 2nd Conference on Acoustics, Light and Thermal Physics in Architecture and Building Structures.Book of proceedings. Leuven, Belgium 2.-3.5.2013. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, 2013, s. 240--244. ISBN 978-90-8649-637-2.
SLAŠŤAN, P. -- BIELEK, B. Modern theory of joints applied in outside system details in a new building facade technology. In GLORIEUX, C. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. -- MEDVEĎ, J. ATF 2013 [elektronický zdroj] : 2nd Conference on Acoustics, Light and Thermal Physics in Architecture and Building Structures.Book of proceedings. Leuven, Belgium 2.-3.5.2013. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, 2013, s. 333--337. ISBN 978-90-8649-637-2.
BUGÁR, V. -- BIELEK, B. Administratívna budova. Diplomová práca. Bratislava : SvF STU, 2013.
KOPECKÝ, T. -- BIELEK, B. Polyfunkčný obchodno-administratívny a bytový objekt. Diplomová práca. Bratislava : SvF STU, 2012.
HAVRÁNEK, M. -- BIELEK, B. Administratívna budova - návrh a konštrukčná tvorba rekonštrukcie obvodového plášťa na silikátovej materiálovej báze do formy dvojitej transparentnej fasády. Diplomová práca. Bratislava : SvF STU, 2010.
SVÍTOK, T. -- BIELEK, B. Bytový dom. Bakalárska práca. Bratislava : SvF STU, 2012.
FŰRIOVÁ, T. -- BIELEK, B. Bytový dom. Bakalárska práca. Bratislava : SvF STU, 2010.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. -- HÍREŠ, J. Natural physical cavities and development of renewable and sustainable energy technologies. In CESB 13 Prague. Central Europe towards Sustainable Building 2013: 26th - 28th June 2013, Prague, Czech Republic. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2013, s. 511--514. ISBN 978-80-247-5015-6.
BIELEK, M. -- BIELEK, B. -- HÍREŠ, J. Transition to Sustainability and Renewable Energy Sources as a Contitioning Factor for the Concept of New Physical-Energy Quantification of Buildings. In enviBUILD Buildings and environment 2013 [elektronický zdroj] : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 17. október 2013, Bratislava. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013, s. 1--6. ISBN 978-80-227-4070-8.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. -- SZABÓ, D. The Thermal and Aerodynamic Regime of Double-skin Facade Physical Cavity under Windless and Wind Climate Conditions. In enviBUILD Buildings and environment 2013 [elektronický zdroj] : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 17. október 2013, Bratislava. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013, s. 220--225. ISBN 978-80-227-4070-8.
MAJSNIAR, V. -- BIELEK, B. -- SZABÓ, D. Vplyv prívodnej vetracej klapky inštalovanej v okennej konštrukcii na celkové aerodynamické vlastnosti okna. In enviBUILD Buildings and environment 2013 [elektronický zdroj] : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 17. október 2013, Bratislava. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013, s. 306--311. ISBN 978-80-227-4070-8.
BIELEK, B. Development trends of low energy architecture in a sustainable society. In KVARČÁK, M. -- MIKOLAI, I. Advanced Building Construction and Materials 2016 (ABCM 2016): proceedings of the scientific conference with international participation. December 10, 2016, Luhačovice, Czech Republic [elektronický zdroj]. 1. vyd. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2016, s. 20--23. ISBN 978-80-248-4003-1.
BIELEK, B. -- SZABÓ, D. Determination of air permeability of building envelope with installed controlled ventilation system. In KVARČÁK, M. -- MIKOLAI, I. Advanced Building Construction and Materials 2016 (ABCM 2016): proceedings of the scientific conference with international participation. December 10, 2016, Luhačovice, Czech Republic [elektronický zdroj]. 1. vyd. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2016, s. 184--189. ISBN 978-80-248-4003-1.
ČEHEĽOVÁ, D. -- URBÁN, D. -- BIELEK, B. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. -- ROOZEN, N B. Wind induced sound in the architectural context - what do we know from literature. In CHMELÍK, V. -- HARTMAN, P. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. ATF 2016. Leuven: The Katholieke Universiteit Leuven, 2016, s. 69--73. ISBN 9789086497966.
ČEHEĽOVÁ, D. -- JANÁK, M. -- BIELEK, B. Simulation of natural ventilation taking into account the CO2 concentration and room temperature. Advanced Materials Research, 855. s. 181--184.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. Common characteristics of zero energy buildings in relation to the energy distribution networks. Advanced Materials Research, 855. s. 31--34.
MAJSNIAR, V. -- BIELEK, B. -- SZABÓ, D. The impact of the installed inlet vent flaps in the window structure on the overall acoustic properties of the window. Advanced Materials Research, 855. s. 175--180.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. -- HÍREŠ, J. Classification and basic economic quantification of renewable energy sources for the sustainable architecture design. Advanced Materials Research, 855. s. 25--30.
BIELEK, M. -- BIELEK, B. -- HÍREŠ, J. New physical-energy quantification of buildings in the development of the technology in architecture for a sustainable society. Advanced Materials Research, 855. s. 35--38.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. Obnoviteľné zdroje - dominantná produkčná technológia kapitálu udržateľnej spoločnosti a vývoj techniky v architektúre v procese transformácie k udržateľnosti. In Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2014, s. 15--22. ISBN 978-80-553-1678-9.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. -- SZABÓ, D. The Natural Physical Cavity Energy Regime of Double-skin Facade. Advanced Materials Research, 899. s. 174--179.
BIELEK, B. -- VRANAY, F. Nový koncept dvojstupňového využitia obnoviteľných zdrojov energie. In Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2014, s. 45--57. ISBN 978-80-553-1678-9.
BIELEK, M. -- BIELEK, B. -- HÍREŠ, J. Interaction of New Physical-Energy Quantification of Buildings and Renewable Energy Sources as a Dominant Production Technology of Natural Capital. Advanced Materials Research, 899. s. 46--51.
MAJSNIAR, V. -- BIELEK, B. -- SZABÓ, D. Impact of the installed inlet vent flaps in the window structure on the overall aerodynamic properties of the window. Advanced Materials Research, 899. s. 250--255.
MIKUŠOVÁ, M. -- BIELEK, B. Parametrická štúdia systému budova - klíma - energia v dynamickom modeli vonkajšej klímy v lokalite Bratislava: Dizertačná práca. Dizertačná práca. Bratislava : SvF STU, 2010. 160 s.
GROFČÍK, E. -- BIELEK, B. Modernizácia klasickej ľahkej fasádnej techniky budov s aplikáciou prirodzených fyzikálnych medzipriestorov. Dizertačná práca. Bratislava : SvF STU, 2013.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. -- VRANAY, F. -- LUKÁŠIK, D. -- VRANAYOVÁ, Z. -- VILČEKOVÁ, S. -- EHRENWALD, P. -- HÍREŠ, J. -- MAJSNIAR, V. -- MIKUŠOVÁ, M. Nízkoenergetická, zelená, udržateľná budova - klíma - energia. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014. 602 s. ISBN 978-80-227-4185-9.
BIELEK, B. Concept of the new physical-energy quantification of buildings in the development of technology in architecture for sustainable society. Czasopismo techniczne = Technical transactions : Budownictwo = Civil engineering, 111. s. 31--40.
BIELEK, B. New classification of renewable energy sources in the development of technology in architecture for a sustainable society. Czasopismo techniczne = Technical transactions : Budownictwo = Civil engineering, 111. s. 41--47.
ŠPIRKO, J. -- BIELEK, B. Výšková administratívna budova s dvojitou fasádou. Diplomová práca. Bratislava : SvF STU, 2014.
GÁSPÁR, M. -- BIELEK, B. Športová hala. Diplomová práca. Bratislava : SvF STU, 2014.
FIALA, V. -- BIELEK, B. Letisko Bratislava - odletový terminál. Diplomová práca. Bratislava : SvF STU, 2014.
KOČNEROVÁ, M. -- BIELEK, B. Športová hala. Diplomová práca. Bratislava : SvF STU, 2014.
FUŇA, T. -- BIELEK, B. Polyfunkčná budova v preluke mestskej zástavby. Diplomová práca. Bratislava : SvF STU, 2014.
BIELEK, B. Green building - towards sustainable architecture. In Applied Mechanics and Materials. 2016, s. 751--760.
ČEHEĽOVÁ, D. -- JANÁK, M. -- BIELEK, B. Use of CFD simulation to improve the pedestrian wind comfort between a high-rise buildings. In MUELLNER, H. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. -- FREY, A. -- CHMELÍK, V. ATF 2014. Viedeň: TGM - Federal Institute of Technology, 2014, s. 47--51. ISBN 978-3-200-03644-4.
BIELEK, B. Architecture and technology of double-skin transparent facade. In MINAROVIČOVÁ, K. -- URBÁN, D. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. ATF 2016. Leuven: The Katholieke Universiteit Leuven, 2016, s. 44. ISBN 9789086497973.
BIELEK, B. Development trends in ventilation of residential buildings in sustainable architecture. In MINAROVIČOVÁ, K. -- URBÁN, D. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. ATF 2016. Leuven: The Katholieke Universiteit Leuven, 2016, s. 45. ISBN 9789086497973.
GROFČÍK, E. -- BIELEK, B. Modernizácia klasickej ľahkej fasádnej techniky budov s aplikáciou prirodzených fyzikálnych medzipriestorov: Dizertačná práca. Dizertačná práca. Bratislava : SvF STU, 2013. 253 s.
BIELEK, B. Conditioning Factors and Time Relations of Energy Transformation of the Society towards Renewable Energy Sources. In KVARČÁK, M. -- PALKO, M. Advanced Building Construction and Materials 2014. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava Faculty of Safety Engineering, 2014, s. 27--30. ISBN 978-80-248-3654-6.
BIELEK, B. -- SZABÓ, D. Laboratory experimental verification of the effectiveness of acoustical treatment of frame profiles of facade element. In KVARČÁK, M. -- PALKO, M. Advanced Building Construction and Materials 2014. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava Faculty of Safety Engineering, 2014, s. 143--148. ISBN 978-80-248-3654-6.
SLAŠŤAN, P. -- BIELEK, B. Problems of creating outside system details in a new building facade technology without defects, with respect of modern theories of joints. In MUELLNER, H. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. -- FREY, A. -- CHMELÍK, V. ATF 2014. Viedeň: TGM - Federal Institute of Technology, 2014, s. 195--202. ISBN 978-3-200-03644-4.
BIELEK, B. -- SZABÓ, D. -- MAJSNIAR, V. Laboratory experimental verification of ventilation units of under pressure controlled ventilation system for high-rise building in their development cycle. In MUELLNER, H. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. -- FREY, A. -- CHMELÍK, V. ATF 2014. Viedeň: TGM - Federal Institute of Technology, 2014, s. 111--118. ISBN 978-3-200-03644-4.
BIELEK, B. The structure of a design strategy for green building. In MUELLNER, H. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. -- FREY, A. -- CHMELÍK, V. ATF 2014. Viedeň: TGM - Federal Institute of Technology, 2014, s. 95--102. ISBN 978-3-200-03644-4.
BIELEK, B. -- SZABÓ, D. -- MAJSNIAR, V. Development of ventilation units of under pressure controlled ventilation system for high-rise building. In MUELLNER, H. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. -- FREY, A. -- CHMELÍK, V. ATF 2014. Viedeň: TGM - Federal Institute of Technology, 2014, s. 103--110. ISBN 978-3-200-03644-4.
BIELEK, B. -- SZABÓ, D. -- MAJSNIAR, V. Systémy prirodzeného a hybridného regulovaného vetrania budov. OKNOviny, s. 2.
BIELEK, B. -- SZABÓ, D. New Façade Ventilation Units of Under Pressure Controlled Ventilation System. In PALKO, M. Advanced Materials Research. 2014 Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2014, s. 113--120.
ČEHEĽOVÁ, D. -- JANÁK, M. -- BIELEK, B. Use of CFD simulation to measure the effects of floor plan shape and building height on pedestrian wind comfort and wind safety. In PALKO, M. Advanced Materials Research. 2014 Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2014, s. 121--128.
MIKLE, S. -- BIELEK, B. Function of double-skin transparent façade and its impact on the energy regime of internal climate of adjacent spaces. In PALKO, M. Advanced Materials Research. 2014 Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2014, s. 129--136.
BIELEK, B. -- SZABÓ, D. -- MAJSNIAR, V. Development and Experimental Verification of Ventilation Units for Under Pressure Ventilation System. In Advanced Materials Research. 2014 Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2014, s. 329--332.
ČEHEĽOVÁ, D. -- JANÁK, M. -- BIELEK, B. Use of CFD simulation to improve the pedestrian wind comfort between a high-rise buildings. In MUELLNER, H. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. -- FREY, A. -- CHMELÍK, V. ATF 2014. Viedeň: TGM - Federal Institute of Technology, 2014, s. 47--51. ISBN 978-3-200-03644-4.
ČEHEĽOVÁ, D. -- JANÁK, M. -- BIELEK, B. Hodnotenie účinku vetra na budovy a ľudí pomocou metód CFD. In Simulace budov a techniky prostředí 2014: sborník 8. konference IBPSA-CZ / elektronický zdroj. 1. vyd. Praha : ČVUT v Praze, 2014, s. 95--100. ISBN 978-80-260-7209-6.
ČEHEĽOVÁ, D. -- JANÁK, M. -- BIELEK, B. Use of CFD simulation in evaluation the wind effect on pedestrian wind comfort and wind safety. In KVARČÁK, M. -- PALKO, M. Advanced Building Construction and Materials 2014. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava Faculty of Safety Engineering, 2014, s. 120--127. ISBN 978-80-248-3654-6.
MIKLE, S. -- BIELEK, B. Režim dvojitej transparentnej fasády s úzkym štrbinovým medzipriestorom a jej vplyv na energetický režim vnútornej klímy priľahlých priestorov. In Zborník z 38. vedeckej konferencie katedier a ústavov pozemných stavieb zo SR a ČR v roku 2014. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta, 2014, s. 7--12. ISBN 978-80-553-1879-0.
BIELEK, B. -- SZABÓ, D. -- LAVRINČÍK, M. Inovatívna fasáda veží Panorama City. Eurostav, 21. s. 26--30.
BIELEK, B. -- CHMÚRNY, I. Fasádne systémy budov a ich tepelnotechnická kvantifikácia. Eurostav :, 22. s. 26--28.
BIELEK, B. Passive cooling of green buildings by earth sheltering. In KVARČÁK, M. -- PALKO, M. Advanced Building Construction and Materials 2015 (ABCM 2015). Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava Faculty of Safety Engineering, 2015, s. 135--138. ISBN 978-80-248-3860-1.
BIELEK, B. Ethics in the process of the transition to sustainable society. In KVARČÁK, M. -- PALKO, M. Advanced Building Construction and Materials 2015 (ABCM 2015). Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava Faculty of Safety Engineering, 2015, s. 160--164. ISBN 978-80-248-3860-1.
BIELEK, B. Characteristics of Zero Energy Buildings in Relation to the Energy Distribution Networks. In KVARČÁK, M. -- PALKO, M. Advanced Building Construction and Materials 2015 (ABCM 2015). Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava Faculty of Safety Engineering, 2015, s. 176--179. ISBN 978-80-248-3860-1.
BIELEK, B. Natural physical cavity of double-skin façade and two-stage system for utilization of renewable energy sources. In KVARČÁK, M. -- PALKO, M. Advanced Building Construction and Materials 2015 (ABCM 2015). Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava Faculty of Safety Engineering, 2015, s. 188--191. ISBN 978-80-248-3860-1.
ČEHEĽOVÁ, D. -- JANÁK, M. -- BIELEK, B. The impact of relative position of the high-rise buildings on creating the Venturi effect. In KVARČÁK, M. -- PALKO, M. Advanced Building Construction and Materials 2015 (ABCM 2015). Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava Faculty of Safety Engineering, 2015, s. 309--315. ISBN 978-80-248-3860-1.
ČEHEĽOVÁ, D. -- BIELEK, B. Aerodynamická kvantifikácia budov pre ich fyzikálne problémy. Dizertačná práca. 2016.
ČEHEĽOVÁ, D. -- JANÁK, M. -- BIELEK, B. Hodnotenie vplyvu vetra na veternú pohodu a bezpečnosť chodcov v blízkosti budov pomocou metód CFD. Vytápění, větrání, instalace :, 24. s. 166--170.
ČEHEĽOVÁ, D. -- JANÁK, M. -- BIELEK, B. The impact of relative position of the high-rise buildings on the wind flow. In Applied Mechanics and Materials. 2016, s. 320--325.
MARTINELLI, D. -- BIELEK, B. Horský hotel. Diplomová práca. 2016.
GRYMOVÁ, G. -- BIELEK, B. Vysokoškolský internát. Diplomová práca. 2016.
MICHL, M. -- BIELEK, B. Liečebný dom. Diplomová práca. 2016.
KANDRAVÁ, N. -- BIELEK, B. Areál jazdeckého športu s krytou jazdiarňou. Diplomová práca. 2016.
KUČO, T. -- BIELEK, B. Mestský hotel. Diplomová práca. 2016.
ŠVECOVÁ, Z. -- BIELEK, B. Mestská knižnica. Diplomová práca. 2016.
BIELEK, B. Strategy for cooling green buildings. In Applied Mechanics and Materials. 2016, s. 105--114.
BIELEK, B. Interaction of building thermal technics with building aerodynamics in problem solving of physical cavities of double-skin transparent facades. In Applied Mechanics and Materials. 2016, s. 313--319.
BIELEK, B. -- SZABÓ, D. Laboratory experimental verification of the effectiveness of acoustical treatment of facade element frame profiles. In Applied Mechanics and Materials. 2016, s. 431--436.
BIELEK, B. -- HARTMAN, P. Klimaticky adaptívne fasády. Eurostav, 23. s. 38--41.
BIELEK, B. -- SZABÓ, D. The effect of acoustical treatment of facade element frame profiles on its sound insulation properties. Akustika, 27. s. 2--11.
BIELEK, B. -- SZABÓ, D. -- ČEHEĽOVÁ, D. Development and experimental verification of sliding elements of transparent loggia enclosures in high-rise building. Applied Mechanics and Materials, 861. s. 3--10.
ČEHEĽOVÁ, D. -- URBÁN, D. -- BIELEK, B. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. -- ROOZEN, N B. Zvuk spôsobený vetrom v architektúre - čo vieme z literatúry. In Zborník príspevkov zo 40. vedeckej konferencie katedier a ústavov pozemných stavieb Slovenskej a Českej republiky: Pozemné stavby v intenciách doby. Oščadnica – Veľká Rača, SR, 19. - 21. 9. 2016 [elektronický zdroj]. 1. vyd. Žilina : ArchKru, 2016, s. 18--23. ISBN 978-80-972576-0-6.
ČEHEĽOVÁ, D. -- URBÁN, D. -- BIELEK, B. -- CHMELÍK, V. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. -- ROOZEN, N B. Literature review on wind induced sound on buildings. Akustika, 27. s. 43--48.
GAÁLOVÁ, Ž. -- BIELEK, B. Výšková administratívna budova s dvojitou transparentnou fasádou. Diplomová práca. 2017.
TAUBER, M. -- BIELEK, B. Bytový dom. Bakalárska práca. 2017.
BIELEK, B. Functioning aerodynamics as a primary assumption of the optimal temperature and energy regime of the double-skin transparent facade. In CHMELÍK, V. -- JAMBROŠIĆ, K. ATF 2017. Zagreb: The University of Zagreb, 2017, s. 7--14. ISBN 978-953-184-229-7.
MOENSSENS, N. -- BIELEK, B. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. Impact of adaptive building facade design on audio-visual comfort inside and outside the buildings. In 12th Conference on Advanced Building Skins. Wilen (Switzerland): Advanced Building Skins, 2017, s. 748--754. ISBN 978-3-9524883-1-7.
BIELEK, B. Functioning aerodynamics as a primary assumption of the optimal temperature and energy regime of the double-skin transparent facade. In CHMELÍK, V. -- JAMBROŠIĆ, K. ATF 2017. Zagreb: The University of Zagreb, 2017, s. 5. ISBN 978-953-184-231-0.
PÁL, D. -- BIELEK, B. Galéria. Diplomová práca. 2018.
KLEM, J. -- BIELEK, B. Budova autosalónu a servisu vozidiel. Diplomová práca. 2018.
JAVORSKÁ, K. -- BIELEK, B. Mestská knižnica. Diplomová práca. 2018.
OLLÁRY, Z. -- BIELEK, B. Výšková administratívna budova. Diplomová práca. 2018.
BIELEK, B. -- SZABÓ, D. Technická podpora experimentálnej laboratórnej základne SvF STU pre stavebnú prax v oblasti fyziky výplňových konštrukcií stavieb. OKNOviny, 10. s. 13--14.
BIELEK, B. -- SZABÓ, D. -- PALKO, M. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. Optimisation of design of air inlets in air distribution channels of a double-skin transparent façade. Slovak Journal of Civil Engineering, 25. s. 1--11.
PALKO, M. -- BOSÁK, L. -- BOHUNICKÝ, B. -- HOLLÝ, J. -- PALKOVÁ, A. -- CRUZ, S. -- BLAŽO, A. -- KOVÁČ, J. -- VAVROVIČ, B. -- FRANEK, M. -- RABENSEIFER, R. -- PAVČEKOVÁ, M. -- MAŇKOVÁ, L. -- MINAROVIČOVÁ, K. -- HANULIAK, P. -- SZABÓ, D. -- VARGOVÁ, A. -- ŠUJANOVÁ, P. -- ČEHEĽOVÁ, D. -- BIELEK, B. -- TOMAŠOVIČ, P. -- DRŽKA, M. -- DEÁKOVÁ, K. Selected laboratory instrumentation of building physics. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2017. ISBN ISBN 978-80-7204-968-4.
BIELEK, B. Development in Technology of Architecture - the Path to Sustainable Architecture. In KALOUSEK, M. -- MAŇKOVÁ, L. -- PAVČEKOVÁ, M. MABD 2017. Brno: Brno University of Technology, 2017, s. 6--10. ISBN 978-80-214-5566-5.
BIELEK, B. ETFE membranes in Building Applications of Sustainable Architecture. In KALOUSEK, M. -- MAŇKOVÁ, L. -- PAVČEKOVÁ, M. MABD 2017. Brno: Brno University of Technology, 2017, s. 11--14. ISBN 978-80-214-5566-5.
HARTMAN, P. -- ČEHEĽOVÁ, D. -- BIELEK, B. Conceptual application methods improving energy performance of building. In KALOUSEK, M. -- MAŇKOVÁ, L. -- PAVČEKOVÁ, M. MABD 2017. Brno: Brno University of Technology, 2017, s. 249--256. ISBN 978-80-214-5566-5.
BIELEK, B. -- LAVRINČÍK, M. -- SZABÓ, D. Výskumno-vývojová spolupráca Stavebnej fakulty STU s realizačnou praxou v oblasti fasádnej techniky budov. OKNOviny, 11. s. 5--7.
BIELEK, B. -- SZABÓ, D. -- LAVRINČÍK, M. Transparent elemental facade with an integrated ventilation unit for a high-rise building - development and experimental verification. Slovak Journal of Civil Engineering, 26. s. 66--77.
BIELEK, B. Large-scale atrium courtyards and varied possibilities of the material base of their transparent roof. In PĚNČÍK, J. -- PAVČEKOVÁ, M. APABD 2018. Brno: VUT - Brno University of Technology, 2018, s. 64--69. ISBN 978-80-7204-999-8.
BIELEK, B. -- BUDAY, P. Air temperature rise in the physical cavity for use in the air-water heat pump. In CHMELÍK, V. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. ATF 2018. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, 2018, s. 15--20. ISBN 978-909-031-441-9.
BIELEK, B. Two-stage use of renewable solar energy in modern facade building technology. In CHMELÍK, V. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. ATF 2018. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, 2018, s. 7--14. ISBN 978-909-031-441-9.
BIELEK, B. -- SZABÓ, D. Impact of ventilation unit on the acoustic properties of the window. Akustika, 31. s. 27--35.
BIELEK, B. -- SZABÓ, D. Acoustic quantification of window with installed ventilation unit. In ČULÍK, M. -- DANIHELOVÁ, A. Nové trendy akustického spektra. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2018, s. 9--14. ISBN 978-80-228-3053-9.
ČURPEK, J. -- ČEKON, M. -- HRAŠKA, J. -- BIELEK, B. Design strategies of PCM integration in BiPV façade systems. In Advanced Building Skins. Wilen (Switzerland): Advanced Building Skins, 2018, s. 823--831. ISBN 978-3-9524883-4-8.
RYCHTÁRIKOVÁ, M. -- BIELEK, B. Impact of kinetic shading elements on noise levels in street canyons. In Advanced Building Skins. Wilen (Switzerland): Advanced Building Skins, 2018, s. 417--422. ISBN 978-3-9524883-4-8.
BIELEK, B. Atmosphere - warehouse of greenhouse emissions and sustainable energy policy. In Nejnovější poznatky v oboru pozemního stavitelství. Praha: Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2018, s. 11--14. ISBN 978-80-01-06494-8.
BIELEK, B. -- SZABÓ, D. Experimental Quantification of Air Permeability of Building Envelope with Installed Controlled Ventilation System - Case Study. In Proceedings of the 12th International enviBUILD Conference. Zürich: Trans Tech Publications, 2019, s. 571--578. ISBN 978-3-0357-1202-5.
BIELEK, B. -- MIKOLAI, I. Veľkopriestorové átriové dvorany prekryté transparentnou strechou. Eurostav, 25. s. 28--31.
CHMÚRNY, I. -- BIELEK, B. -- LAVRINČÍK, M. Tepelnotechnické vlastnosti ľahkých obvodových plášťov. Eurostav, 25. s. 22--25.
MACÁK, M. -- BIELEK, B. Influence of the temperature in the ventilated double-skin transparent façade. In KOŇAS, P. Proceedings of 27th SVSFEM ANSYS Users´ Group Meeting and Conference 2019. Brno: SVS FEM, 2019, s. 11--17. ISBN 978-80-905525-6-2.
BIELEK, B. -- KRAJČÍK, M. -- BUDAY, P. -- MACÁK, M. Two-Stage System for Utilization of Renewable Solar Energy in Modern Building Facade Technology. In Central Europe towards Sustainable Building (CESB19). Bristol: IOP Publishing, 2019.
ČEHEĽOVÁ, D. -- FRANEK, M. -- BIELEK, B. Atmospheric Boundary Layer Wind Tunnel of Slovak University of Technology in Bratislava. In Proceedings of the 12th International enviBUILD Conference. Zürich: Trans Tech Publications, 2019, s. 419--427. ISBN 978-3-0357-1202-5.
HARTMAN, P. -- ČEHEĽOVÁ, D. -- BIELEK, B. Principal Solutions for Sustainable Adaptive Facades Providing Suitable Indoor Environment for Inhabitants. In Proceedings of the 12th International enviBUILD Conference. Zürich: Trans Tech Publications, 2019, s. 435--442. ISBN 978-3-0357-1202-5.
RYCHTÁRIKOVÁ, M. -- ZELEM, L. -- FRANEK, M. -- BIELEK, B. Wind-induced noise caused by adaptive façade elements. In Advanced Building Skins: proceedings of the 14th Conference. 28-29 October 2019, Bern, Switzerland [elektronický zdroj]. Lucerne : Advanced Building Skins, 2019, s. 91--97. ISBN 978-3-9524883-0-0.
TAUBER, M. -- BIELEK, B. Mestský hotel. Diplomová práca. 2019.
MAHÚTOVÁ, Z. -- BIELEK, B. Hotel. Diplomová práca. 2019.
HOLEČKOVÁ, S. -- BIELEK, B. Športové centrum. Diplomová práca. 2019.
TREMBOŠ, M. -- BIELEK, B. Materská škola. Diplomová práca. 2019.
BIELEK, B. -- SZABÓ, D. -- ČURPEK, J. -- SUCHÁNEK, P. -- PANÁČEK, P. Experimentálna analýza spoľahlivosti diagnostiky prievzdušnosti zabudovaných výplňových konštrukcií budov pomocou infračervenej termografie. OKNOviny, 12. s. 7--10.
VOLFOVÁ, P. -- BIELEK, B. Bytový dom. Bakalárska práca. 2019.

 
Dátum: 06. 12. 2019