Aug 3, 2020   10:19 p.m. Jerguš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Boris Bielek, PhD.
Identification number: 4303
University e-mail: boris.bielek [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
Institute chief official - Department of Building Structures (FCE)

     
          Publications     
     
     
Supervised theses
          

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateFinal thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Ábelová
Bytový dom
June 2007
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tibor Ág
Bytový dom
June 2007
Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Michal Bajan
Bytový dom
July 2008Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Baran
Bytový dom
May 2009
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ľubomír Barták
Bytový dom
May 2009
Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Richard Bartaloš
Bytový dom
July 2008Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jozef Bílik
Bytový dom
May 2009
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Milan Blaško
Bytový dom
May 2009
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Bódisová
Bytový dom
May 2010
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marcel Bubliš
Bytový dom
May 2009
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vojtech Bugár
Administratívna budova
May 2013Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Cúciková, PhD.
Bytový dom
June 2006
Displaying the final thesis
13.Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Barbara Czére
Apartment house
May 2020
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Dagmara Čeheľová, PhD.
Administratívna výšková budova s dvojitou transparentnou fasádou
May 2012
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Dagmara Čeheľová, PhD.
Aerodynamická kvantifikácia budov pre ich fyzikálne problémy
September 2016
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ivan Dalkovič
Bytový dom
May 2009Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Dobiáš
Bytový dom
May 2009
Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miloslav Doležel, PhD.
Bytový dom
May 2009
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ivana Duffeková
Bytový dom
May 2010
Displaying the final thesis
20.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Andrea Duračková
Bytový dom
July 2008Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniel Dvorský
Bytový dom
July 2008
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Juraj Dzurek
Bytový dom
July 2008
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslav Fabian, PhD.
Bytový dom
May 2009
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Fančovičová
Bytový dom
July 2008
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Judita Faragová
Bytový dom
May 2010
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Katarína Farkasová
Átriový bytový komplex
May 2012Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Katarína Farkasová
Bytový dom
May 2010
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Elena Farkašová
Bytový dom
May 2010
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrej Fečo
Bytový dom
May 2010
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Fečo
Centrálna mestská knižnica
May 2012
Displaying the final thesis
31.Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Fiala
Letisko Bratislava - nový terminál
May 2013
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Vladimír Fiala
Letisko Bratislava - odletový terminál
May 2014
Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Csaba Fodor
Bytový dom
May 2009
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matej Frolkovič
Bytový dom
May 2011
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Fuňa
Polyfunkčná budova v preluke mestskej zástavby
May 2014Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tímea Fűriová
Bytový dom
May 2010
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Žofia Gaálová
Výšková administratívna budova s dvojitou transparentnou fasádou
May 2017Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Márta Gáspár
Športová hala
May 2014
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Eduard Grofčík, PhD.
Modernizácia klasickej ľahkej fasádnej techniky budov s aplikáciou prirodzených fyzikálnych medzipriestorov.
May 2013
Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriela Grymová
Vysokoškolský internát
May 2016Displaying the final thesis
41.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Roland Gyepes
Apartment house
May 2019
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Havránek
Administratívna budova - návrh a konštrukčná tvorba rekonštrukcie obvodového plášťa na silikátovej materiálovej báze do formy dvojitej transparentnej fasády
May 2008
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Róbert Hlaván
Bytový dom
July 2008
Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Stanislava Holečková
Sport center
May 2019
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslava Hörčíková
Bytový dom
July 2008Displaying the final thesis
46.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Romana Horníková
Residential building
May 2018Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Chmeliar
Bytový dom
July 2008
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Aneta Jankóová
Apartment house
May 2020
Displaying the final thesis
49.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Michal Jasenský
Bytový dom
May 2010
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Javorská
City library
May 2018
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Jelínková
Bytový dom
May 2015
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Silvia Jónášová
Bytový dom
July 2008
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dušan Jurík
Bytový dom
July 2008
Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslav Kamaráš
Bytový dom
July 2008
Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikola Kandravá
Areál jazdeckého športu s krytou jazdiarňou
May 2016
Displaying the final thesis
56.
Final thesis is in progressDisT
Written by (author): Ing. Kristína Kaniková
Aerodynamika štrbinových medzipriestorov dvojitých transparentných fasád
May 2023
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Josip Klem
Car showroom and vehicle service
May 2018Displaying the final thesis
58.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Josip Klem
Zvýšenie účinnosti fasádnej rekuperačnej jednotky využitím teplotne upraveného vzduchu z medzipriestoru dvojitej fasády
May 2022
Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Mária Kočnerová
Bytový dom
May 2011
Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Kočnerová
Športová hala
May 2014
Displaying the final thesis
61.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Mária Kočnerová
Športová hala
May 2013
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Tomáš Kopecký
Polyfunkčný obchodno-administratívny a bytový objekt
May 2012
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Krisztína Kovácsová
Apartment house
May 2020
Displaying the final thesis
64.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Krisztína Kovácsová
Apartment house
May 2019
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Milan Kovár
Polyfunkčný bytový dom v preluke centrálnej mestskej zóny
May 2011
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Krocsany
Bytový dom
May 2011
Displaying the final thesis
67.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Ing. arch. Hana Kučerová
Bytový dom
July 2008
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Tomáš Kučo
Mestský hotel
May 2016Displaying the final thesis
69.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Viktor Lelovics
Bytový dom
July 2008
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Mária Lovecká
Bytový dom
July 2008
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Mahútová
Hotel
May 2019
Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Vladimír Majsniar, PhD.
Prirodzené regulované vetranie budov vetracími jednotkami integrovanými do fasády budov
August 2013
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Majsniar, PhD.
Výšková administratívna budova - návrh a konštrukčná tvorba výškovej budovy s hlbším zameraním na návrh a konštrukčné riešenie dvojitej transparentnej fasády
May 2009
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominik Martinelli
Horský hotel
May 2016Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Medľová
Bytový dom
May 2011
Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Mesík
Športová hala
May 2010
Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Monika Meszárošová
Bytový dom
July 2008
Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Juraj Mičian
Bytový dom
May 2010Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Michl
Liečebný dom
May 2016Displaying the final thesis
80.
Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Ing. Stanislav Mikle
Aerodynamika štrbinových medzipriestorov dvojitých transparentných fasád
July 2014
Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Stanislav Mikle
Hotel - návrh a konštrukčná tvorba obvodových stien s odvetraným fasádnym keramickým obkladom a veľkoplošných zasklených stien
May 2008
Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Miroslava Mikušová, PhD.
Parametrická štúdia systému budova - klíma - energia v dynamickom modeli vonkajšej klímy v lokalite Bratislava
June 2010
Displaying the final thesis
83.Final thesis is submitted
DT
Written by (author): Bc. Romana Mikušová
Central City Library
May 2020Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Daniel Molnári, PhD.
Administratívna budova - návrh a konštrukčná tvorba, rekonštrukcie silikátových obvodových stien do formy dvojitej transparentnej fasády
May 2007Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Murín
Športová hala - návrh a konštrukčná tvorba obvodových stien s odvetraným fasádnym keramickým obkladom
May 2007
Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katrin Abou Naboutová
Bytový dom
June 2007
Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Nagy
Bytový dom
May 2009
Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Olah
Bytový dom
May 2011
Displaying the final thesis
89.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zsolt Olláry
High-rise office building
May 2018Displaying the final thesis
90.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Oszkár Oros
Krytá plaváreň
May 2015
Displaying the final thesis
91.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dávid Pál
Gallery
May 2018
Displaying the final thesis
92.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Jozef Pastirčik
Bytový dom
May 2011Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Pavlovič
Bytový dom
May 2011
Displaying the final thesis
94.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Stanislava Petrušková
Bytový dom
July 2008
Displaying the final thesis
95.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ondrej Piški
Bytový dom
May 2011Displaying the final thesis
96.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Monika Rábarová
Bytový dom
July 2008
Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Martin Sarka
Výšková administratívna budova s dvojitou transaparentnou fasádou
May 2015
Displaying the final thesis
98.
Final thesis is submitted
BT
Written by (author): Krisztina Sárközyová
Apartment house
May 2020
Displaying the final thesis
99.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Senko
Administratívna budova - návrh a konštrukčná tvorba rekonštrukcie ľahkých obvodových stien na kovoplastickej materiálovej báze do formy dvojitej transparentnej fasády
May 2008
Displaying the final thesis
100.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Ing. Peter Slašťan
Fyzikálna teoreticko-experimentálna analýza a optimalizácia konštrukčnej tvorby mimosystémových detailov novej fasádnej techniky budov
September 2015
Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Slašťan
Športová hala
May 2011
Displaying the final thesis
102.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Martin Slezák
Bytový dom
July 2008
Displaying the final thesis
103.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Slezáková
Bytový dom
July 2008Displaying the final thesis
104.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Sticza
Bytový dom
June 2006
Displaying the final thesis
105.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Tomáš Svítok
Bytový dom
May 2011Displaying the final thesis
106.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Šimkovich
Administratívna budova - návrh a konštrukčná tvorba administratívnej budovy s hlbším zameraním na návrh dvojplášťových obalových konštrukcií vrátane dvojitej transparentnej fasády
May 2009
Displaying the final thesis
107.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Šimkovich
Bytový dom
June 2006Displaying the final thesis
108.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Špirko
Výšková administratívna budova s dvojitou fasádou
May 2014
Displaying the final thesis
109.Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Dávid Šťastný
Apartment house
May 2020
Displaying the final thesis
110.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Tatiana Švantnerová
Bytový dom
July 2008
Displaying the final thesis
111.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Švecová
Mestská knižnica
May 2016
Displaying the final thesis
112.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Tauber
Bytový dom
May 2017
Displaying the final thesis
113.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Miroslav Tauber
City hotel
May 2019Displaying the final thesis
114.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Attila Tompa
Výšková administratívna budova - návrh a konštrukčná tvorba dvojitej transparentnej energetickej klíma fasády
May 2007
Displaying the final thesis
115.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Bc. Roman Tordaji
Bytový dom
July 2008Displaying the final thesis
116.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Roman Tordaji
Bytový dom
May 2011
Displaying the final thesis
117.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Juraj Tóth
Výšková administratívna budova
May 2011
Displaying the final thesis
118.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Martin Tremboš
Kindergarten
May 2019
Displaying the final thesis
119.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Vladimír Valent
Administratívna budova - návrh a konštrukčná tvorba rekonštrukcie ľahkých obvodových stien na kovoplastickej materiálovej báze systému Izohronal
May 2007Displaying the final thesis
120.Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Ing. Kristína Vaňová
Možnosti dvojstupňového využitia obnoviteľného zdroja slnečného žiarenia
May 2020
Displaying the final thesis
121.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kristína Vargová, PhD.
Bytový dom
July 2008
Displaying the final thesis
122.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Veróny, PhD.
Bytový dom
June 2007
Displaying the final thesis
123.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Vido
Bytový dom
July 2008
Displaying the final thesis
124.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Violová
Výšková administratívna budova
May 2013
Displaying the final thesis
125.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Volek
Bytový dom
June 2007Displaying the final thesis
126.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Patrícia Volfová
Apartment house
May 2019
Displaying the final thesis
127.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Anita Vörösová
Bytový dom
July 2008Displaying the final thesis
128.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Martin Zelinka
Bytový dom
July 2008
Displaying the final thesis
129.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jozef Žoldák
Bytový dom
July 2008
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress