Jun 2, 2020   11:19 a.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Boris Bielek, PhD.
Identification number: 4303
University e-mail: boris.bielek [at] stuba.sk
 
Institute chief official - Department of Building Structures (FCE)

Contacts          
     
Publications     
     Bodies
     
     Conferences     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
PublicationsType of resultYear
Details
1.
Apartment house
Volfová, Patrícia -- Bielek, Boris
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis
2019
Details
2.
City hotel
Tauber, Miroslav -- Bielek, Boris
Mestský hotel. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019
Details
3.
Dvojitá transparentná fasáda a jej funkčná aerodynamika
Kaniková, Kristína -- Bielek, Boris
Double-skin transparent facade and its functioning aerodynamics. In Nové poznatky ve vědě a výzkumu z oblasti pozemního stavitelství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019, p. 58--64. ISBN 978-80-248-4199-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2019
Details
4.
Dvojstupňový systém na využitie obnoviteľnej slnečnej energie pre modernú fasádnu technológiu
Bielek, Boris -- Krajčík, Michal -- Buday, Peter -- Macák, Marek
Two-Stage System for Utilization of Renewable Solar Energy in Modern Building Facade Technology. In Central Europe towards Sustainable Building (CESB19). Bristol: IOP Publishing, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019
Details
5.Experimental analysis of the reliability of the air permeability diagnostics of built-in transparent structures of buildings using by infrared thermography
Bielek, Boris -- Szabó, Daniel -- Čurpek, Jakub -- Suchánek, Peter -- Panáček, Pavol
Experimentálna analýza spoľahlivosti diagnostiky prievzdušnosti zabudovaných výplňových konštrukcií budov pomocou infračervenej termografie. OKNOviny, 12. p. 7--10.
articles in magazines
2019
Details
6.
Experimentálna kvantifikácia vzduchovej priepustnosti obalových konštrukcií budovy s nainštalovaným riadeným ventilačným systémom - prípadová štúdia
Bielek, Boris -- Szabó, Daniel
Experimental Quantification of Air Permeability of Building Envelope with Installed Controlled Ventilation System - Case Study. In Proceedings of the 12th International enviBUILD Conference. Zürich: Trans Tech Publications, 2019, p. 571--578. ISBN 978-3-0357-1202-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2019
Details
7.
Fyzikálny medzipriestor dvojitej fasády ako zdroj predohriateho vzduchu v zimnom období pre fasádnu rekuperačnú jednotku
Bielek, Boris -- Klem, Josip -- Macák, Marek
Physical Cavity of a double skin facade as a source of pre-heated air in the winter season for the heat recovery unit of a facade. Slovak Journal of Civil Engineering, 27. p. 7--10.
articles in magazines
2019Details
8.
Hluk od vetra spôsobený elementami adaptivnej fasády
Rychtáriková, Monika -- Zelem, Lukáš -- Franek, Michal -- Bielek, Boris
Wind-induced noise caused by adaptive façade elements. In Advanced Building Skins. Lucerne: Advanced Building Skins, 2019, p. 91--97. ISBN 978-3-9524883-0-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2019
Details
9.
Hotel
Mahútová, Zuzana -- Bielek, Boris
Hotel. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
10.
Kindergarten
Tremboš, Martin -- Bielek, Boris
Materská škola. Diploma thesis. 2019.
final thesis
2019
Details
11.
Large space atriums covered with transparent roof
Bielek, Boris -- Mikolai, Imrich
Veľkopriestorové átriové dvorany prekryté transparentnou strechou. Eurostav, 25. p. 28--31.
articles in magazines
2019
Details
12.
Optimalizácia vzduchovej medzery v dvojitej transparentnej fasáde pre techniku prostredia budov
Čurpek, Jakub -- Bielek, Boris -- Buday, Peter -- Macák, Marek -- Klem, Josip -- Krajčík, Michal
Optimization of air cavity of a double-skin transparent façade for HVAC strategy. In Advanced Building Skins. Lucerne: Advanced Building Skins, 2019, p. 80--89. ISBN 978-3-9524883-0-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2019
Details
13.
Principiálne riešenia pre trvalo udržateľné adaptívne fasády, ktoré poskytujú vhodné vnútorné prostredie pre obyvateľov
Hartman, Peter -- Čeheľová, Dagmara -- Bielek, Boris
Principal Solutions for Sustainable Adaptive Facades Providing Suitable Indoor Environment for Inhabitants. In Proceedings of the 12th International enviBUILD Conference. Zürich: Trans Tech Publications, 2019, p. 435--442. ISBN 978-3-0357-1202-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2019Details
14.
Sport center
Holečková, Stanislava -- Bielek, Boris
Športové centrum. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019
Details
15.
Thermal properties of lightweight envelope structures
Chmúrny, Ivan -- Bielek, Boris -- Lavrinčík, Milan
Tepelnotechnické vlastnosti ľahkých obvodových plášťov. Eurostav, 25. p. 22--25.
articles in magazines
2019
Details
16.
Veterný tunel so simulovanou atmosférickou medznou vstvou Slovenskej technickej uvniverzity v Bratislave
Čeheľová, Dagmara -- Franek, Michal -- Bielek, Boris
Atmospheric Boundary Layer Wind Tunnel of Slovak University of Technology in Bratislava. In Proceedings of the 12th International enviBUILD Conference. Zürich: Trans Tech Publications, 2019, p. 419--427. ISBN 978-3-0357-1202-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2019
Details
17.
Vplyv prívodnej vetracej jednotky na akustické vlastnosti okna
Bielek, Boris -- Szabó, Daniel
Impact of ventilation unit on the acoustic properties of the window. Akustika, 31. p. 27--35.
articles in magazines
2019
Details
18.Vzostup teploty vo vetranej dvojitej transparentnej fasáde
Macák, Marek -- Bielek, Boris
Influence of the temperature in the ventilated double-skin transparent façade. In KOŇAS, P. Proceedings of 27th SVSFEM ANSYS Users´ Group Meeting and Conference 2019. Brno: SVS FEM, 2019, p. 11--17. ISBN 978-80-905525-6-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2019
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.