Apr 6, 2020   11:39 p.m. Irena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Roland Šuba, PhD.
Identification number: 4305
University e-mail: roland.suba [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Foundry and Powder Metallurgy (UVTE MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adrián Antal
Liate elektrotechnické materiály
June 2012Displaying the final thesis
2.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Jozef Bakovka
Návrh postupu výroby repliky odlievanej korby tanku
May 2017Displaying the final thesis
3.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Peter Belák
Filtračná schopnosť filtrov používaných pri odlievaní
June 2011Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivan Blaško
Návrh postupu výroby voskového modelu plochej plastiky
May 2016Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Blšťák
Návrh výroby keramickej formy na odlievanie sošky
May 2016Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Boháčik, PhD.
Odlievanie odliatku s jadrom do recyklovaných formovacích zmesí na báza sadra anhydrid.
May 2008Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Cibuľa
Elektrotechnické materiály vyrábané práškovou metalurgiou
June 2007Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Cibuľa
Vplyv teplotných podmienok na správanie sa kovografitových kief
May 2009Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Stanislav Cibulka
Regenerácia formovacích zmesí v zlievarenstve
May 2013Displaying the final thesis
10.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Mikuláš Čulík
Návrh postupu výroby repliky sochy v životnej veľkosti
May 2017Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Dobšovič
Výroba voskových modelov v zlievarenstve
May 2013Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Dolnačko
Spojivá formovacích zmesí na báze živíc
June 2012Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Dvorák
Skúšanie spojivového systému na báze bielkovín
May 2012Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Dvoráková
Použitie lubrikantov v práškovej metalurgii.
June 2008Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Dvoráková
Vplyv obsahu mazadla a prídavku medi na lisovateľnosť výliskov zo železných práškov
May 2010Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Dvorský
Použitie recyklovaných formovacích zmesí na báze sadra anhydrid pri výrobe veľkoplošného odliatku tabule J. Sambucusa.
May 2008Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ildikó Erdélyiová
Odlievanie kovov v polotuhom stave
May 2014Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Fábik
Návrh animácií pre e-learning predmetov z oblasti zlievarenstva
May 2013Displaying the final thesis
19.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Róbert Giertl
Skúmanie vplyvu filtrov na kvalitu umeleckých odliatkov
May 2011Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Hanečka
Ekologicky škodlivé látky v zlievarňach
June 2011Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Hladík
Návrh metódy vytvrdzovania jadier z formovacích zmesí so spojivom na báze bielkovín
May 2013Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Hladík
Vplyv zlievarní na životné prostredie
June 2011Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Božena Hudecová
Návrh animácií procesov výroby v zlievarenstve
May 2016Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Hurajt, PhD.
Technologickosť konštrukcie odliatkov
June 2009Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Hurajt, PhD.
Vplyv použitého druhu filtra na vyplnenie dutiny formy a množstvo vtrúsenín v odliatku zo zliatiny hliníka
May 2011Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tímea Kissová
Štúdium anorganických spojivových systémov na báze sodných silikátov
May 2012Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tímea Kissová
Znižovanie emisií karcinogénnych látok v zlievarenstve použitím ekologických spojív
June 2010Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radoslav Koštial
Ochranné atmosféry používané v PM
June 2008Displaying the final thesis
29.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Marek Kozej
Vplyv parametrov vysokotlakového liatia na vlastnosti a štruktúru odliatkov zo zliatin hliníka
May 2013Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Kučerák
Zmena mechanických vlastností formovacej zmesi so spojivom na báze bielkovín pri dlhodobom skladovaní
May 2014Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marcela Kusalová
Použitie delených škrupinových foriem v zlievarenstve
May 2014Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Gabriel Lengyel
Návrh postupu výroby lodnej skrutky
May 2017Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marián Levický
Design of mold and cores for engine block casting
May 2019Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Markuš
Porovnanie možností výroby prototypu hnacieho kolesa metódami Rapid Prototyping
May 2016Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Maruškinová
Pevnostné vlastnosti formovacích zmesí so spojivom na báze bielkovín
May 2012Displaying the final thesis
36.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Martin Mašek
Economic evaluation of low batch cast flange production
April 2020Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Miškov
Použitie ekologického spojiva na báze bielkovín a jeho vplyv na vlastnosti formovacej zmesi
May 2010Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mikuláš Molent
Použitie keramických filtrov v zlievarenstve
June 2009Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Rastislav Moško
Návrh výroby bronzovej sošky
May 2015Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Viktor Opatík
Návrh voskového modelu hnacieho kolesa nakladača
May 2016Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Rastislav Ormandy
Využitie formovacích zmesí so spojivom na báze vodného skla
May 2013Displaying the final thesis
42.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Peter Pankúch
Výroba a použitie magnetických materiálov vyrábaných metódami PM
June 2010Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Paulínyová
Ekologizácia zlievarenskej výroby
June 2010Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Podhajský
Skúmanie vlastností výliskov pri lisovaní zmesí kovových práškov
May 2012Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Rudolf Podstrelený
Návrh postupu výroby telesa pištole presným liatím
May 2015Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Polák
Konštrukčné obmedzenia odliatkov
June 2012Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Pukanec
Vypracovanie elektronických didaktických pomôcok pre výučbu predmetov z oblasti zlievarenstva
May 2012Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Raček
Metódy výroby práškov čistých kovov
June 2008Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ladislav Sabo
Regenerácia formovacej zmesi so spojivom na báze bielkovín
May 2014Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivan Sojak
Analýza tvarov výliskov vyrobiteľných lisovaním práškov.
June 2008Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaroslav Sojka, PhD.
Klzné a trecie materiály vyrobené z kovových práškov
June 2007Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miroslav Šárközi
Materiály elektrických kontaktov
June 2010Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Štefka
Zásady návrhu výrobkov v PM
June 2007Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľubica Trnková
Klzné a trecie prísady používané v klzných a trecích materiáloch.
June 2008Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrik Troják
Vytvrdzovanie formovacej zmesi so spojivom na báze bielkovín teplom
May 2014Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Tužinská
Tvarové obmedzenia odliatkov vyrobiteľných odlievaním do netrvalých foriem
June 2010Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Uváček
Tvary odliatkov vyrobiteľných presným liatím do keramických foriem
June 2012Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ondrej Žáčik
Economical estimate of cast crusher ring production
May 2019Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress