Jan 26, 2020   2:32 a.m. Tamara
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.
Identification number: 4308
University e-mail: marian.kubliha [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Institute of Materials (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Further information     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Benovič
Sledovanie procesu vulkanizácie kaučukových zmesí pomocou elektrických metód
May 2007Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Bognerová
Modelovanie hodnôt elektrickej konduktivity kaučukových zmesí v procese ich vulkanizácie
May 2009Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Brzobohatý
Počítačová podpora pre kvalitatívne hodnotenie spektier v atómovej emisnej spektroskopii
June 2010Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Cebro
Sledovanie degradácie PVC pomocou fyzikálnych metód
December 2008Displaying the final thesis
5.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Karol Čavojský
Elektrické a dielektrické vlastnosti vybraných plastoferitových materiálov
September 2011Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karol Čavojský
Elektrické vlastnosti spekaného feritového prášku
May 2008Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Filipeje
Elektrické a dielektrické vlastnosti kopolyméru etylénvinylacetátu
May 2011Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Filipeje
Sledovanie procesu vulkanizácie kaučukových zmesí na báze styrén-butadiénu pomocou meraní elektrickej konduktivity
June 2009Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alexandra Görtlerová
Sledovanie vplyvu veľkosti rýchlosti ohrevu na proces vulkanizácie kaučukovej zmesi pomocou elektrických metód
May 2008Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erik Grejták
Modelovanie teplotných závislostí elektrickej konduktivity kaučukových zmesí na báze styrén-butadiénu v procese vulkanizácie
May 2012Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Hlavačka
Relaxačné mechanizmy v polyméroch
May 2007Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Hlavčo
Elektrické a dielektrické vlastnosti skiel systému Ge-Se-Te-Ho
May 2017Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Hromada
Príprava a štruktúra keramiky na báze feritov
June 2009Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Chrebet, PhD.
Vyšetrovanie teplotnej stability vybraných skiel určených pre aplikácie v infračervenej časti spektra
May 2007Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Indrišková
Konduktivita vybraných kaučukových zmesí v procese ich vulkanizácie
May 2013Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Jakubík
Teplotná stabilita špeciálnych skiel
May 2009Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Janoštiak
Sledovanie procesu tepelnej degradácie plastov na báze PVC pomocou elektrických metód
May 2008Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mgr. Kristína Jevičová
Optimalizácia lubrikácie sklených vlákien
May 2012Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Filip Jurina
AC conductivity of heavy metal oxide glasses
May 2018Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Kollár
Modelovanie vlastností dlhovláknových kompozitov s polymérnou matricou pomocou programov Moldex3D a MSC Marc
May 2017Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Kresan
Sledovanie vplyvu zloženia kaučukovej zmesi na báze styrén-butadiénu na proces vulkanizácie pomocou elektrických a dielektrických metód
May 2009Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Lipovský
Štúdium adhézie plnív polypropylénových a polyamidových kompozitov
May 2009Displaying the final thesis
23.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Ivan Lipovský
Štúdium degradačných procesov materiálov na báze polymérnych látok pomocou fyzikálnych metód
August 2012Displaying the final thesis
24.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Ivan Lipovský
Štúdium degradačných procesov materiálov na báze polymérnych látok pomocou fyzikálnych metód
August 2012Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Maračeková, PhD.
Hodnotenie farbenia polyetylénu pripraveného technológiou rotačného tvarovania
May 2009Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Maračeková, PhD.
Mikroskopická analýza skiel na báze oxidov ťažkých kovov
June 2007Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Mareš
Elektrické a dielektrické vlastnosti špeciálnych skiel určených pre aplikácie v infračervenej časti spektra
May 2007Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Maška
Dielektrické vlastnosti vybraných chalkogenidových skiel
May 2011Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Matiašovič
Sledovanie procesu teplotnej degradácie vulkanizátu vybranej kaučukovej zmesi pri jej lineárnom ohreve
May 2008Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislava Maťusová
Sledovanie vplyvu obsahu plniva na proces vulkanizácie kaučukovej zmesi pomocou elektrických metód
May 2008Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Natália Navrátilová, PhD.
Sledovanie procesu vulkanizácie kaučukovej zmesi pomocou meraní vybraných mechanických veličín
May 2008Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marcel Petrovič
Sledovanie stupňa zosieťovania pri procese vulkanizácie kaučukovej zmesi pomocou elektrických a dielektrických metód
May 2008Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jozef Psota, PhD.
Elektrické a dielektrické vlastnosti špeciálnych skiel
May 2012Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Psota, PhD.
Elektrické a dielektrické vlastnosti vybraných chalkogenidových skiel
May 2009Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Rau
Príprava a vlastnosti feritovej keramiky
June 2008Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikoleta Rejdovjanová
Fyzikálne vlastnosti keramiky na báze kaolínov
May 2017Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaroslav Sandtner
Sledovanie degradácie PVC pomocou elektrických metód
June 2008Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Sobota
Elektrické vlastnosti špeciálnych skiel na báze oxidu antimonitého
May 2012Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľuboš Šallay
Sledovanie vplyvu obsahu plniva na proces vulkanizácie kaučukovej zmesi pomocou elektrických a dielektrických metód
May 2008Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martin Tóth, PhD.
Štúdium procesu zosieťovania kaučukových zmesí pomocou fyzikálnych metód
May 2012Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Imre Valášek
Sledovanie kinetiky teplotnej degradácie vulkanizátu vybranej kaučukovej zmesi pomocou elektrických a dielektrických metód
May 2008Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Zárecký
Elektrické vlastnosti TiN povlakov určené štvorbodovou metódou v lineárnom usporiadaní
May 2017Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress