Apr 6, 2020   3:01 p.m. Irena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Radovan Holubek, PhD.
Identification number: 4311
University e-mail: radovan.holubek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Production Devices and Systems (UVTE MTF)
Institute chief official - Department of Production Devices and Systems (UVTE MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristián Bachorík
Návrh multifunkčných čeľustí a vhodný výber chápadla s rotačnou jednotkou pre montážno – demontážny proces realizovaný na „Pick and Place“ manipulátore
May 2014Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Bašnák
Návrh e-learningového modulu - prvky pneumatických systémov - aktuátory
June 2011Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Bíro
Automatizácia procesu nanášania potlače hliníkových diskov pomocou technológie hydrografiky
May 2016Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Bočák
Design of robotized workplace in Kuka Systems Slowakei, spol. s.r.o.
April 2018Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Bučko
Plán údržby angulárneho priemyselného robota VW G15
May 2013Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Bucha
Augmented Reality in production systems
April 2019Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Cagala
Inovácia dispozičného riešenia sériovej montážnej linky VS20 vo firme Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o.
May 2016Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Cagala
Modernizácia a optimalizácia montážnej linky NCV3
May 2014Displaying the final thesis
9.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Mikuláš Čulík
Analysis of the deployment of multipurpose assembly and otherones equipments into the production process at BOGE Elastmetall Slovakia a.s. Trnava
April 2020Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dávid Čunderlík
Programovanie elektrického chápadla LEHS32K3-8-R16P1 na základe zvoleného typu súčiastkovej základne
May 2015Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jerguš Daniš
Návrh automatizácie demontáže pracoviska 3–osového pneumatického „Pick and Place“ manipulátora
May 2010Displaying the final thesis
12.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Jozef Dávidek
Design of an automated workplace in the environment of Process Simulate software use in virtual reality
April 2020Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Juraj Dubecký
Design of a system of inter-operative manipulation in an automatic fattening station in Schaeffler company s.r.o
May 2019Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Ďuriš
Návrh opatrení na zlepšenie OEE v čiastočne automatizovanej montáži v ZF Slovakia, a.s.
May 2017Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Filípek
Kontrola prítomnosti symbolov označenia elektrickej a tlakovej skúšky na výstupnom pracovisku montážnej linky svetlometov DAF 10170
May 2013Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Fitoš
Návrh e-learningového modulu výroby stlačeného vzduchu
June 2010Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Fitoš
Návrh riadiaceho programu priemyselného robota IRB 120 pomocou softvéru RobotStudio
May 2012Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Gubien
Creation of a simulation for the automation of the production line for manual welding of „E-UP subgroups at NSF " at Volkswagen Slovakia, a.s.
April 2018Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štefan Hetteš
Availability of production technologies "FDS and RES" in joining the hybrid body at Volkswagen Slovakia, a.s.
April 2018Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Holík
Modifikácia systému kontroly prítomnosti častí sedadla pred expedíciou
June 2012Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Homoňuk
Design and simulation of the welding station in Process Simulate in Kuka systems Slowakei company, spol. s. r.o.
April 2019Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Horváth
Vytvorenie užívateľského manuálu pre programovanie angulárného priemyselného robota Mitsubishi RV- 2SD
May 2015Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Hrudka
Návrh metodiky automatickej výmeny chápadiel podľa vhodného typu súčiastky v inteligentnej montážnej bunke
May 2011Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Jandík
Programovanie elektrického chápadla LEHF20K2-48-R5 na základe zvoleného typu súčiastkovej základne
May 2015Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Karaba
Technické možnosti zabezpečenia a riadenia excentrického lisu vo firme ELPOTECH, spol. s r.o., Trnava
May 2017Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Kĺč
Návrh dispozičného riešenia pracovného priestoru priemyselného robota IRB 120 a jeho periférií
June 2012Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Kmeť
Návrh kontroly procesu montáže - demontáže realizovanej na „Pick and Place“ manipulátore
May 2013Displaying the final thesis
28.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Jakub Kňažek
Design of iCIM 3000 input-output position expansion in Process Simulate software
April 2020Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Kocian
Vytvorenie logických úloh pomocou použitia PLC Mitshubishi ALPHA XL
May 2013Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Kopecký
Návrh prepojenia koncového člena priemyselného robota IRB 120 a elektrického chápadla LEHS32K3-8-R16P1
May 2015Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Koronczi
The possibilities of using virtual reality in manufacturing systems focusing on collaborative cooperation man and machine in Industry 4.0 concept
May 2018Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Kováčik
Creating a simulation of the layout solution of the welding workplace in T-Mech Engineering Slovakia s.r.o.
April 2018Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marek Kovár
Reconfigurable production based on industrial robots based on the Industry 4.0 concept
May 2019Displaying the final thesis
34.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Marek Krchnavý
Analysis of the deployment of multipurpose assembly and otherones equipments into the production process at BOGE at BOGE Elastmetall Slovakia a.s.Trnava
April 2020Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Lastovička
Zavedenie výrobnej prévádzky gravitačného liatia polyuretánu v Courbis s.r.o., Sereď
May 2016Displaying the final thesis
36.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Michal Maderič
Nové trendy v oblasti kolaboratívnej spolupráce človek-robot
May 2017Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Margetiny
Návrh úloh realizovaných vo virtuálnom programe RobotStudio a ich verifikácia v reálnom prostredí pomocou priemyselného robota IRB 120
May 2014Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubomír Matúš
Automatizácia ručného montážneho pracoviska RSEMB
May 2014Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dávid Michal
Metodika Off-line programovania priemyselných robotov vytváraná pomocou CAx softvérov
May 2016Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matúš Michálek
Možnosti využitia simulačných metód virtuálneho uvedenia do prevádzky vo výrobných systémoch
May 2017Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Miklo
Návrh riadiaceho programu pomocou PLC FEC FST 640 pre proces kontroly montáže - demontáže realizovanej na „Pick and Place“ manipulátore
May 2015Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dušan Nádaský
Návrh riadiaceho programu „Pick and Place“ manipulátora pre montážno-demontážny cyklus pomocou PLC FEC FST 640
May 2012Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Balázs Németh
Výmena (rekonštrukcia) riadiaceho systému pre dražovací bubon č.12
May 2015Displaying the final thesis
44.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Peter Nižňan
Possibilities of using the education robot Dobot Magician
May 2020Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Samuel Ondica
Utilization of the virtual reality in the design of production - assembly systems using support simulation software
April 2018Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kamil Paukeje
Návrh prepojenia koncového člena priemyselného robota IRB 120 a elektrického chápadla LEHF20K2-48-R5
May 2015Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kamil Paukeje
Návrh stanice na lisovanie plechových krúžkov pre guľové kĺby v DS Systems, s.r.o.
May 2017Displaying the final thesis
48.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Andrej Pavlík
Utilizing digital tools of augmented and virtual reality in production factory
May 2020Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Pelikán
Modernizácia aplikácie tesniaceho materiálu pomocou robota na línii "FAD" v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s.
May 2017Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubomír Plesnivý
Design of robotization of the chosen assembly process in Adient Slovakia company s.r.o.
April 2019Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Polčová
Návrh jednoúčelového stroja určeného na montáž súčiastky „Barrier net“ v podniku Johnson Controls International
May 2014Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Ragan
Automatické vyhodnocovanie dát na montážnej linke predného svetlometu Renault Master v Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o.
May 2016Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Samson
Design of workstation using a collaborative robot in Process Simulate software
April 2019Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Richard Spevák
Replacement of the vertical pneumatic actuator behind servo drive in the Schaeffler company s.r.o.
May 2019Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Šajbidor
Návrh navádzania mobilného robota Robotino do vstupno - výstupného miesta inteligentnej montážnej bunky
May 2011Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Tomášek
RS KUKA KR 700 control based on the output of the camera system at Schaeffler, spol. s.r.o.
April 2018Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Tulala
Návrh automatizácie montáže pracoviska 3–osového pneumatického „Pick and Place“ manipulátora
May 2010Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Samuel Záhora
Ideový návrh špeciálneho manipulačno – technologického efektora pre priemyselné roboty
June 2011Displaying the final thesis
59.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Filip Zemko
Design of robotized workplace in RobotStudio simulation software
May 2020Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Zima
Inovácia zariadenia na rovnanie a sekanie drôtu pre firmu MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o.
May 2015Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress