19. 10. 2019  11:37 Kristián
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Andrej Dobrotka, PhD.
Identifikačné číslo: 4312
Univerzitný e-mail: andrej.dobrotka [at] stuba.sk
 
Vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD. - Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
 
Externý spolupracovník - Ústav materiálov (MTF)

Kontakty     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Dilatometrická analýza nástrojových ocelí
Autor: Ing. Ľuboš Horváth
Pracovisko: Ústav materiálov (MTF)
Vedúci práce: Mgr. Andrej Dobrotka, PhD.
Oponent:doc. Ing. Roman Čička, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Dilatometrická analýza nástrojových ocelí
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na štúdium kinetiky fázového prechodu v nástrojových oceliach pomocou dilatometrie, čo je jedna z metód termickej analýzy. Predmet štúdia je plynulým pokračovaním predošlej bakalárskej práce, kde sme študovali vplyv základných nastavení na priebeh dilatometrického záznamu a kde sme stanovili základné veličiny ako dĺžková teplotná rozťažnosť. Tieto poznatky sú nevyhnutné na ďalšiu pomerne sofistikovanú analýzu dilatometrického záznamu. Tú sme realizovali v rámci tejto diplomovej práce a teda študovali sme kinetiku fázového prechodu feritu na austenit. Na popis tohto javu sme použili analytický model uvedený v literatúre. Komplikovanosť rovnice a pomerne veľký počet voľných parametrov mal za následok veľký problém s lokálnymi minimami v optimalizačnom procese. Z toho dôvodu nebolo vhodné hľadať jediné najlepšie riešenie a analyzovali sme množinu výsledných riešení s vopred vybraným kritériom selekcie. Dôsledkom sú tri neurčiteľné a dva určiteľné zo šiestich voľných parametrov. Posledný parameter je pomerne diskutabilný, ale vhodný ako hrubý rádový odhad. Metóda sa teda ukázala ako pomerne nespoľahlivá a nezávislé určenie niektorých parametrov je možnosťou pre vylepšenie. Takýto relatívne negatívny záver nie je prekvapením vzhľadom na použitý analytický model a všeobecne známe vlastnosti numerického modelovania.
Kľúčové slová:dilatometrická analýza, nástrojová oceľ, teplotná rozťažnosť, optimalizačné metódy, kinetika

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene