19. 10. 2019  11:50 Kristián
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Andrej Dobrotka, PhD.
Identifikačné číslo: 4312
Univerzitný e-mail: andrej.dobrotka [at] stuba.sk
 
Vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD. - Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
 
Externý spolupracovník - Ústav materiálov (MTF)

Kontakty     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Aplikácia na periódovú analýzu astronomických pozorovaní
Autor: Bc. Sabína Vašová
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: Mgr. Andrej Dobrotka, PhD.
Oponent:Ing. Pavol Bezák, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Aplikácia na periódovú analýzu astronomických pozorovaní
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je analýza oblasti spracovania astronomických periodických a stochastických signálov študovaných na UVPT MTF STU. Obsahom práce je navrhnutie vhodného riešenia podľa potrieb uvedených v katalógu požiadaviek, navrhnutie grafickej podoby aplikácie v prostredí Matlab, implementácia funkcií a metód diskrétnej Fourierovej transformácie a Lomb-Scargle algoritmu, ktoré budú slúžiť na prepočet periodogramu. V záverečnej časti je nutné vykonať testovanie aplikácie pomocou reálnych dát interagujúcich dvojhviezd nameraných družicami Xmm-Newton, Suzaku, Kepler a zo Zeme v podobe svetelných kriviek. Aplikácia musí byť flexibilná aby bola schopná prispôsobiť zobrazené periodogramy potrebám ako frekvenčné rozlíšenie a frekvenčný rozsah, t. j. periodogram musí byť prehľadný pre dáta akéhokoľvek charakteru.
Kľúčové slová:Matlab, aplikácia, Guide, periodogram, analýza, šum, algoritmus, HIFAC, OFAC, FFT, DFT, Lomb-Scargle algoritmus

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene