Oct 15, 2019   7:23 p.m. Terézia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jarmila Oravcová, PhD.
Identification number: 4317
University e-mail: jarmila.oravcova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Radim Bolebruch
Technické prvky pre upínanie nástrojov
May 2015Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Klukay
Prehľad pružín a ich použitie v praxi
May 2014Displaying the final thesis
3.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Roman Marko
Vplyv odchýlok obrobku upnutého v prípravku na presnosť výroby
June 2011Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Richard Matieska
Návrh manipulačnej hlavice zadných dverí Peugeotu 208
May 2015Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Oravcová
Návrh výučbovej aparatúry pre realizáciu tenzometrických meraní pre základné spôsoby namáhania
May 2014Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Stanislav Paločko
Vymeniteľné čeľuste upínacích prípravkov
May 2013Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milan Sejna
Manipulačné zariadenia pre presun a uchopenie výrobkov v technologickom procese výroby
June 2009Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Uhlík
Presnosť výroby z hľadiska odchýlok pri upnutí obrobku v upínacom prípravku
May 2013Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eduard Vávra
Mechanizmy v konštrukciách výrobných strojov
May 2015Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Zubka
Návrh 3D modelu a konštrukcie bezpečnostného trezoru v programe SOLIDWORKS
May 2015Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress