Apr 5, 2020   6:37 a.m. Miroslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ivan Fiťka
Identification number: 43275
University e-mail: ivan.fitka [at] stuba.sk
 
3975V00  Metrology D-MT
FME D-MT den [year 2]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
2nd year of study

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Data warehousing for on-line identification
Fiťka, Ivan -- Šimovec, Matej -- Rybář, Jan -- Šrenkel, Pavol
Data warehousing for on-line identification. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, p. 353--362. ISBN 978-80-227-4884-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
2.DeviceNet application on a robotic workplace
Fiťka, Ivan -- Slovák, Juraj -- Rybář, Jan -- Mikuláš, Erik
DeviceNet application on a robotic workplace. In Novus Scientia 2019: zborník príspevkov z 16. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škô elektronický zdroj. 1st ed. Košice: Technická univerzita, 2019, p. 192. ISBN 978-80-553-3249-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
3.Metóda dátového úložiska pre on-line identifikáciu
Fiťka, Ivan -- Šimovec, Matej -- Rybář, Jan
Metóda dátového úložiska pre on-line identifikáciu. In ARTEP 2019. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi. Košice: Technická univerzita, 2019, p. 08--1. ISBN 978-80-553-3250-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
4.Od metrologie k meteorologii
Rybář, Jan -- Fiťka, Ivan -- Javorská, Alexandra -- Ďuriš, Stanislav -- Palenčár, Jakub
Od metrologie k meteorologii. In LIPINA, P. Šumava 2019. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019, p. 83--85. ISBN 978-80-87577-87-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
5.On-line identification of mechatronic system model with HREFACM algorithm
Vachálek, Ján -- Šišmišová, Dana -- Slovák, Juraj -- Melicher, Markus -- Fiťka, Ivan
On-line identification of mechatronic system model with HREFACM algorithm. In MMaMS 2019. Košice: Technical University of Košice, 2019, p. 232--242. ISBN 978-80-553-3368-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
6.Poruchy a závady tramvajových vozidel aneb technická diagnostika vozidla v provozu
Fiťka, Ivan -- Rybář, Jan -- Palenčár, Jakub -- Slovák, Juraj -- Kurčová, Petra -- Šišmišová, Dana
Poruchy a závady tramvajových vozidel aneb technická diagnostika vozidla v provozu. In ECKERT, M. Transfer 2019: conference proceedings / elektronický zdroj. 1st ed. Trenčín: Faculty of Special Technology, Alexander Dubcek University of Trencin, 2019, p. 59--64. ISBN 978-80-8075-889-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
7.Possibilities of metrological ensuring of non-contact eye tonometers
Rybář, Jan -- Fiťka, Ivan -- Šimovec, Matej -- Slovák, Juraj
Possibilities of metrological ensuring of non-contact eye tonometers. In Novus Scientia 2019: zborník príspevkov z 16. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škô elektronický zdroj. 1st ed. Košice: Technická univerzita, 2019, p. 191. ISBN 978-80-553-3249-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
8.Problematika atmosferického tlaku
Fiťka, Ivan -- Rybář, Jan -- Palenčár, Jakub -- Šimovec, Matej -- Slovák, Juraj
Problematika atmosferického tlaku. In LIPINA, P. Šumava 2019. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019, p. 86--89. ISBN 978-80-87577-87-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
9.Robotic workplace security zone optimization using RTLS localization technology based on industry 4.0 concept
Slovák, Juraj -- Šimovec, Matej -- Rybář, Jan -- Fiťka, Ivan -- Vachálek, Ján
Robotic workplace security zone optimization using RTLS localization technology based on industry 4.0 concept. In ERIN 2019. Brno: VUT, 2019, p. 1--6. ISBN 978-80-214-5747-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
10.Teorie vyjadřování nejistoty měření v meteorologii
Palenčár, Jakub -- Pavlásek, Peter -- Rybář, Jan -- Fiťka, Ivan -- Javorská, Alexandra
Teorie vyjadřování nejistoty měření v meteorologii. In LIPINA, P. Šumava 2019. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019, p. 80--82. ISBN 978-80-87577-87-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
11.The creation of safety zones on robotic workplace using the RTLS technology
Slovák, Juraj -- Šimovec, Matej -- Rybář, Jan -- Fiťka, Ivan -- Vachálek, Ján
The creation of safety zones on robotic workplace using the RTLS technology. In MMaMS 2019. Košice: Technical University of Košice, 2019, p. 224--231. ISBN 978-80-553-3368-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.