21. 10. 2020  5:04 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ivan Fiťka
Identifikačné číslo: 43275
Univerzitný e-mail: ivan.fitka [at] stuba.sk
 
3975V00  metrológia D-MT
SjF D-MT den [roč 3]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
3. ročník

Kontakty
     
     
Záverečná práca
     
Projekty
     
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Vytvorenie manipulačnej úlohy pre robot KUKA
Autor: Ing. Ivan Fiťka
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vytvorenie manipulačnej úlohy pre robot KUKA
Abstrakt:
Táto diplomová práca popisuje detailné princípy a možnosti použitia priemyselného robota KUKA, ktorý sa nachádza v laboratóriach ústavu. Štruktúra práce je vytvorená postupnosťou bodov, ktoré zohľadňujú teoretické informácie, vedomosti z oblasti robotiky a zároveň aplikáciu na reálnom priemyselnom robote. V úvode práce je vytvorený návod na obsluhu a programovanie robota KUKA, ktorý slúži ako edukačná pomôcka. Praktická časť práce zohľadňuje nadobudnuté vedomosti z oblasti robotiky a je zameraná na vytvorenie robotizovaného pracoviska s cieľom aplikácie priemyselného robota na stanovenej a naprogramovanej manipulačnej úlohe.
Kľúčové slová:priemyselný robot, návod na obsluhu a programovanie robota KUKA, manipulačná úloha, robotizované pracovisko

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene