Jun 16, 2019   3:42 p.m. Blanka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Milan Lukáč
Identification number: 432
University e-mail: milan.lukac [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of art education multimedia (FA)
Institute chief official - Institute of art education multimedia (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. arch. Ľudmila Balážová
prezentácia umenia a dizajnu v súčasnej architektúre
June 2020Displaying the final thesis
2.Final thesis was unsuccessfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. art. Monika Bezáková Bizmayerová
Podiel dizajnu pri rekonštrukcii architektonických pamiatok
May 2009Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. art. Paulína Ebringerová, ArtD.
Využitie nových technológií pri prezentácii umenia a dizajnu v múzeách a galériách
June 2020Displaying the final thesis
4.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Mgr. art. Pavol Ellinger
art - dizajn a nové technológie
June 2019Displaying the final thesis
5.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. arch. MgA. Viktor Fuček
art - dizajn a  architektúra
June 2019Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. art. Katarína Galovič Gáspár, ArtD.
Produkcia jedinečnosti -\\Výrazové prostriedky dizajnu, reklamy a médií\\vlastné jazyku súčasného sochárstva
June 2012Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. art. Roman Hrčka, ArtD.
Design v soche, socha v designe a dematerializácia - fenomén súčasnosti; od prvého použitia princípu ready - made po súčasnosť
October 2012Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): akad. soch. Tomáš Chorý, ArtD.
Barva a design
December 2010Displaying the final thesis
9.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Mgr. art. Mgr. Ivan Illovský
autorský dizajn ako výtvarné dielo v architektúre,
June 2016Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Peter Jakab, ArtD.
Voľná grafika, grafický dizajn a ich súvislosti
June 2010Displaying the final thesis
11.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Mgr. Martin Kellenberger
DNA dizajnu ako princíp tvorby
May 2020Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. art. Marián Králik, ArtD.
Prezentácia dizajnérskeho artefaktu
September 2012Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Mgr. art. Marián Králik, ArtD.
Riešenie vstupných brán do cintorínov na Zvonovom vŕšku v Banskej Štiavnici
May 2009Displaying the final thesis
14.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Dana Marcinková
art - dizajn a  architektúra
June 2019Displaying the final thesis
15.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Mgr. art. Sanja Porubić Takács
Nábytok- tvorba, tradícia, súčasnosť
September 2014Displaying the final thesis
16.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. arch. Martin Somora, M.A.
Terms of Meditativeness, Contemplativeness and their Reflection in the Design
May 2020Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. art. Michal Šuda, ArtD.
Objekt dizajnu ako umelecký artefakt\\Dizajn a umenie - free cool in
September 2011Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. Eva Trilecová, ArtD.
Priemyselný dizajn - objekt - inšpirácia
September 2009Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. art. Eva Veselá, ArtD.
Umenie a dizajn\\dizajnérsky produkt v malej limitovanej sérii
September 2013Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress