22. 1. 2020  23:22 Zora
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Branislav Ferko, PhD.
Identifikační číslo: 43370
Univerzitní e-mail: branislav.ferko [at] stuba.sk
 
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD. - Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Stáže     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Syntéza neuroprotektívnych a cytotoxických derivátov indolylmaleimidu (IM)
Autor: Ing. Branislav Ferko, PhD.
Pracoviště: Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Syntéza neuroprotektívnych a cytotoxických derivátov indolylmaleimidu (IM)
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bolo zosumarizovať všetky doterajšie prípravy indolylmaleimidov popísané rôznymi autormi a popísať ich významnú biologickú účinnosť. Tieto zaujímavé zlúčeniny sa získali ako hlavný produkt pri pokuse o spirocyklizáciu príslušných chlóracetylovaných derivátov indolylglycínov. Na základe týchto výsledkov bola objavená nová metóda prípravy indolylmaleimidov, ktorá nebola doteraz popísaná žiadnymi autormi. Mannichovou reakciou, esterifikáciou a chlóracetyláciou boli pripravené východiskové substráty, z ktorých sa následne dopracuje k žiaducim indolylmaleimidom. Optimalizáciou sme sa dopracovali k produktom s výťažkom 95%. Štruktúra pripravených derivátov bola potvrdená pomocou NMR spektier.
Klíčová slova:indolylmaleimidy, cyklizácia, indolylglycín

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně