16. 10. 2019  20:13 Vladimíra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikační číslo: 434
Univerzitní e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na STU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Daša Adamcová
Semiotika urbánneho a cyber-urbánneho priestoru - modelové územie Pezinok
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Robert Adamek
Využitie lokálneho územného kapitálu pre rozvoj vidieckych mikroregiónov. Modelové územie Myjava
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lenka Adámková
Ekosystémové služby v strategických dokumentoch rozvoja obce, modelové územie Trenčín
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michaela Babincová
Od smart city ku smart regiónu – modelové územie FUA Piešťany
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michaela Babincová
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obcí Betliar, Gemerská Poloma, Čučma
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Bača
Priestorový komunikačný systém - modelové riešenie hl.m.SR Bratislavy
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. arch. Peter Bahleda, PhD.
Priestorové aspekty sociálnej inklúzie/ exklúzie s dôrazom na migrantov.
červenec 2013Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Gabriel Bartoš
Gánovce - kúpeľný park
červen 2007Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petra Bartošová
Riverside - štúdia dotyku sídla a rieky v meste Piešťany
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. arch. Natália Benčíková
Huncovce - námestie, Návrh urbanisticko-architektonického riešenia exteriérového priestoru a projekt jeho úprav
červen 2007Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Júlia Bernátová
Strategické dokumenty rozvoja obce Stará Ľubovňa
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Bilková
Strategické dokumenty rozvoja obce Štúrovo
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Matúš Bizoň, PhD.
Inovácie a priestorová organizácia – Generel inovačných aktivít regiónu Bratislavy
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. arch. Peter Bláha, PhD.
Urban Scene Safety
červenec 2013Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Barbora Borotová
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obcí Klenovec, Kokava nad Rimavicou a Utekáč
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Danica Bubelínyová
Konncept sociálnej inklúzie v priestorovom rozvoji - modelové územie Košice
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Zuzana Červená
Zraniteľnosť sídelných systémov a viacúrovňová správa
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michal Čierny
Prognóza rozvoja prihraničného územia Bratislavy a susediacich rakúskych obcí v podmiekach polycentrického rozvoja
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Mgr. Branislav Čukan
Mesto na vode - štúdia juhozápadného rozvojového územia Bratislavy
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Dano
Transformácia mesta Trnava na vedomostné mesto
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Melinda Darázsová
Cezdunajská rozvojová stratégia v mikroregióne Komárno – Komárom
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Daniel Dekan
Kreatívna trieda a kreatívny klaster v meste - Urban Creative Class and Creative cluster - modelové územie Trnava
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Mag.rer.nat. Marek Dinka
Socioekonomické a priestorové faktory rozvoja kvartérneho centra
srpen 2016Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Mgr. Lucia Dobrucká, PhD.
Inteligentné obce\\Strategický prístup k manažmentu v obciach na Slovensku
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Matej Fischer
Gánovce - NPP travertín
červen 2007Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Daša Fogelová
Koncept urbánnej bezpečnosti - modelové územie Trenčín
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Viktória Fuhrmannová
Koncepcia priestorového rozvoja NP Vysoké Tatry s dôrazom na koordináciu záujmov v území
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Peter Gežík
Social Innovation as a Phenomenon of Urban Metabolism
srpen 2015Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Simona Gloviaková
Urbánna bezpečnosť - modelové územie Bratislava - Rusovce
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Pavol Griač
Kreatívny a kultúrny priemysel a jeho potenciálny rozvoj v širšom centre Bratislavy
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Filip Gulan, PhD.
Spatial aspects of renewable energy use
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Filip Gulan, PhD.
Walkability as a prerequisite for a liveable city – model area of Petržalka
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Alexandra Habajová
Generel rozvoja kúpeľníctva a súvisiacich aktivít v mikoregióne Piešťan
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jakub Hajduk
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obcí Šahy, Hrkovce a Tupá
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Karolína Hanulíková, PhD.
Stratégia revitalizácie mestského brownfieldu - modelové územie VST Košice
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jozef Hašák
GENEREL VYUŽITIA OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE NA ÚROVNI BUDOV V URBÁNNOM PROSTREDÍ
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Vladimíra Hnatová
Marginalizované skupiny v sídelnom rozvoji, modelové územie Spiš
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ladislav Holop
Priestorovo plánovacie inovácie pre generel statickej dopravy CMZ Bratislava
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Vladimír Hrúz
Strategické dokumenty rozvoja obce Nová Dubnica
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Natália Huňová
Katalóg typov urbánnych štruktúr s funkciou voľnočasových aktivít - modelové územie Bratislava
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jozef Hurban
Generel opatrení na revitalizáciu brownfields na území mesta Bratislavy – modelové územie mestskej časti Petržalka
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Milan Husár, PhD.
Vulnerability of settlement structures and multilevel governance
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Chabroň
Agroturistika v podmienkach SR - koncept na úrovni mikroregiónu
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Denisa Jajcayová
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obcí Spišská Stará Ves, Spišské Hanušovce, Matiašovce, Majere, Červený Kláštor
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Revitalizácia postihnutých urbánnych území.
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Katarína Jankechová
Alpsko-karpatský biokoridor - lokalizačná štúdia
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Igor Just
Multikulturalizmus ako faktor teritoriálneho kapitálu
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Alfréd Kaiser, PhD.
Strategické dokumenty rozvoja obce Sládkovičovo
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tomáš Katkó
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obcí Hrušov, Vinica, Dolinka a Balog nad Ipľom
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Shokoofeh Khosravi
Climate change adaptation strategy for urban agglomerations – model area Damavand city
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Daniel Kováč
Inteligentné mesto v 21. storočí, modelové územie Nitra
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Kováčik
Dopravná integrácia metropolitného územia Bratislava - juh
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zuzana Krajčiová
Urbanistická štúdia komplexného riešenia dotyku sídla a rieky – modelové územie rieky Myjavy
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
54.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ivana Krbatová
Mesto na vode - štúdia južného rozvojového územia Bratislavy
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
55.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michala Krivá
Katalóg typov urbánnych štruktúr s funkciou bývania - modelové územie Bratislava
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
56.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. arch. Norbert Kröhnoff
Európska integrácia a priestorový rozvoj kandidátskych a nových členských štátov EU
srpen 2015Zobrazení závěrečné práce
57.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. arch. Monika Kuhn
Smart koncepty rozvoja funkčných území
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
58.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zuzana Kuchtová
Severozápadný rozvojový pól Bratislava – Rozvoj sídelnej štruktúry vo väzbe na priemyselnú zónu Volkswagen Slovakia
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
59.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Kuruc, PhD.
Fuzziness a softness v priestorovom plánovaní a rozhodovaní
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
60.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Veronika Kvoročková
Harmonizácia dopravnej a zelenej infraštruktúry v krajine na modelovom území Bratislavy
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
61.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marianna Kyselová
Priestorové aspekty efektívnej minimalizácie energetickej spotreby v mikroregióne Štítnická dolina
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
62.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. arch. Zuzana Ladzianska
Vplyv demografických zmien a priestorové plánovanie v SR.
květen 2021Zobrazení závěrečné práce
63.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Katarína Lamiová
Priestorové predpoklady vzniku a rozvoja udržateľných komunít - urbanistická štúdia Košice-Heringeš
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
64.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Sandra Lamy
Aktuálne výzvy priestorového rozvoja v SR a EU
květen 2021Zobrazení závěrečné práce
65.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Sandra Lamy
Generel vodných športov v BSK
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
66.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Lietavová
Generel statickej dopravy pre vybrané územie hl.m.SR Bratislavy
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
67.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPAutor: Giovanna Lunkmoss de Christo
Sustainable environmental friendly local economic development - udržateľný environmentálne priateľský lokálny ekonomický rozvoj
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
68.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michal Maco, PhD.
The Concept of Commons in Urban Development Management
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
69.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kristína Mazáková
Low Carbon City Concept - model area Krasno nad Kysucou
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
70.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: RNDr. Katarína Mészárosová, PhD.
Fraktály v krajinnej štruktúre
únor 2010Zobrazení závěrečné práce
71.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ján Mihálik
Územný priemet stratégie ekonomického rozvoja regiónu v znalostnej ekonomike - modelové územie juhu stredného Slovenska
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
72.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Erika Miklósová
Smart city / koncept inteligentného mesta (Modelové územie Poprad)
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
73.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Pavol Mikula
Generel využitia brownfieldov - modelové územie hl.m.SR Bratislavy
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
74.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Mile
Manažment dát s využitím GIS ako nástroja adaptability obci – modelové územie Plavecký Štvrtok
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
75.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Cyprián Miller
Verejné priestory zelene ako priestory sociálnej komunikácie
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
76.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Miloslav Moravec
Inovatívne prístupy k využitiu pozemkových úprav
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
77.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. et Ing. Lars Niggemann, PhD.
Brand als Risiko im urbanen Raum
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
78.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. et Ing. Lars Niggemann, PhD.
Brand als Risiko im Urbanen Raum
říjen 2016Zobrazení závěrečné práce
79.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Silvia Obšivanová
Strategické dokumenty rozvoja obce Čadca
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
80.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Vladimír Ondrejička, PhD.
Stratégie priestorového / regionálneho rozvoja v globálnej trhovej ekonomike
září 2012Zobrazení závěrečné práce
81.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Vladimír Ondrejička, PhD.
Stratégie priestorového/regionálneho rozvoja v globálnej trhovej ekonomike
září 2012Zobrazení závěrečné práce
82.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Emília Plichtová
Strategické dokumenty rozvoja obce Trstená
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
83.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Veronika Poklembová, PhD.
Generel nedopravnej komunikácie vo verejných priestoroch centra Prešova
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
84.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Karolína Poórová
Low carbon city - modelové územie SENEC
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
85.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Dejan Popovič, PhD.
Koncepcia územného rozvoja Vojvodiny
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
86.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Matej Privrel
Generel multimediálnej komunikácie MČ Podunajské Biskupice
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
87.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Adam Regec
Polycentricita verzus metropolizácia, štúdia polycentrického rozvoja metropolitného regiónu Viedeň-Bratislava
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
88.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Marek Schweigert
Výzvy rozvoja vedomostne založenej spoločnosti pre priestorový rozvoj
srpen 2014Zobrazení závěrečné práce
89.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michal Siredžuk
Kultúra v managemente územného kapitálu mesta
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
90.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Sitarčíková
Stratégia Bratislavy vo vzťahu k veľkým investičným zámerom a ich generel na území hl. m. SR Bratislavy
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
91.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. arch. Martin Smerek
Rača, Návrh urbanisticko-architektonického riešenia exteriérového priestoru a projekt jeho úprav
červen 2007Zobrazení závěrečné práce
92.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Tomáš Sokol, PhD.
Regionálne disparity a vedomostná spoločnosť
květen 2021Zobrazení závěrečné práce
93.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Tomáš Sokol, PhD.
Regionálne disparity a vedomostná spoločnosť
červenec 2019Zobrazení závěrečné práce
94.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Satisarat Somnuk
Návrh rizikového manažmentu územia pre oblasti postihnuté tsunami
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
95.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Monika Sumelová
Stratégia rozvoja vidieckeho osídlenia vo vybranom regióne SR - modelové územie mikroregiónu Lietavské panstvo
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
96.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petra Szutyányiová
Nové obsahy a funkcie kúpeľného mesta (modelové územie Rajecké Teplice, revitalizácia ...)
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
97.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lukáš Šarkőzi
Strategické dokumenty rozvoja obce Turčianske Teplice
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
98.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Peter Ščasný
Neformálne nástroje plánovania rozvoja mesta s dôrazom na web-based metódy
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
99.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Alžbeta Šidová
Ekokoridory a líniové dopravné stavby
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
100.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Barbora Šišková
Generel bývania v kontexte migračného tlaku v meste Bratislava
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
101.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Dušan Šmida
Generel cestovného ruchu a zotavenia - modelové územie mikroregiónu Senec
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
102.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zuzana Šuláková
Priestorové aspekty využitia obnoviteľných zdrojov energie – urbanistický generel využitia obnoviteľných zdrojov energie pre vybraný región SR.
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
103.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Mgr. art. Stefan Telle, PhD.
Fuzzy and soft elements in spatial dimension of regional policy
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
104.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Attila Tóth, PhD.
Koncepcia rozvoja Euroregiónu Neogradiensis
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
105.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Attila Tóth, PhD.
Odolnosť územia na úrovni regiónu a manažment rizika
červen 2016Zobrazení závěrečné práce
106.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Dana Tureničová
Strategické dokumenty rozvoja obce Stupava
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
107.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Uhlík, PhD.
Stratégia revitalizácie mestského brownfieldu - modelové územie VST Košice
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
108.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. arch. Kinga Václavová, PhD.
Bratislava-Rača - pešia zóna, Návrh urbanisticko-architektonického riešenia exteriérového priestoru a projekt jeho úprav
červen 2007Zobrazení závěrečné práce
109.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Katarína Vajdová
Kreativne mestské prostredie - modelové územie Bratislava
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
110.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michal Varga, PhD.
Strategické dokumenty rozvoja obce Galanta
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
111.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Anita Véghová
Syntax v urbánnom priestore - modelové riešenie Štúrovo/Ostrihom
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
112.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Mgr. Ing. Marián Vunhu, PhD.
Výzvy rozvoja vedomostne založenej spoločnosti pre priestorový rozvoj - priestorové prejavy migrantov v Európe
červenec 2013Zobrazení závěrečné práce
113.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Patrik Zoľák
Strategické dokumenty rozvoja obce Kežmarok
květen 2013Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována